Taal (nl)

Responsible disclosure

Bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, dan horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen.

Zwakke plekken kunt u op twee manieren ontdekken: u loopt ergens per ongeluk tegenaan bij normaal gebruik van een digitale omgeving, of u doet expliciet uw best om een zwakheid te vinden. Ons beleid voor responsible disclosure is geen uitnodiging om ons bedrijfsnetwerk uitgebreid actief te scannen om zwakke plekken te ontdekken. Wij monitoren ons bedrijfsnetwerk zelf. Hierdoor is de kans groot dat een scan wordt opgepikt, dat er onderzoek wordt gedaan en mogelijk onnodige kosten worden gemaakt.

Wij willen graag met u samenwerken om onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

  • Uw bevindingen te mailen naar security@portofrotterdam.com. Versleutel uw bevindingen met onze PGP key om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen. Wij nemen uw melding altijd serieus en onderzoeken elk vermoeden van een kwetsbaarheid, ook zonder ‘bewijs’.
  • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

  • Wij reageren binnen 3 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
  • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
  • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.

Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Deze tekst is gebaseerd op de voorbeeld tekst gepubliceerd op http://responsibledisclosure.nl/

Responsible disclosure Hall of fame

Deze personen bedanken we voor hun bijdrage aan het veiliger maken van onze systemen. 

Contact

Heeft u een vraag of opmerking?

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?