Innovatie

Rotterdamse haven start proef met containerafhandeling zonder pincode

8 juli 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Deze week start een proef in Rotterdamse haven voor containerafhandeling zonder de in deze transport zeer gangbare pincode. Daarvoor zal een nieuwe applicatie getest worden: de zogenaamde Secure Container Release. Deze applicatie vervangt de pincode door een minder fraudegevoelige digitaal signaal, die de containerafhandeling niet alleen efficiënter, maar ook veiliger moet maken. CMA-CGM, Hapag-Lloyd, MSC, ONE-Line, Hutchison Ports ECT Rotterdam, Rotterdam Fruit Wharf, Milestone Fresh, VTO, Portmade en applicatie-ontwikkelaar T-Mining nemen deel aan dit drie maanden durende pilot project.

Containers

In de haven van Rotterdam worden jaarlijks miljoenen containers gelost, die vervolgens hun weg naar het achterland vervolgen. Het afhalen van die containers in de haven is een complex proces waarbij rederijen, expediteurs, transporteurs en terminals nauw moeten samenwerken om de vrijgave vlot en veilig te laten verlopen. Deze procedure brengt risico’s met zich mee.

Emile Hoogsteden, Directeur Commercie van Havenbedrijf Rotterdam: “De inzet van nieuwe technologieën, maakt onze haven slimmer, sneller, efficiënter en veiliger. Deze pilot is daar een goed voorbeeld van. Tijdens deze pilot maken de verschillende deelnemers gebruik van een blockchaintoepassing die het mogelijk maakt om het vrijgaveproces tussen alle verschillende partijen in de keten op een veilige en efficiënte manier te organiseren.”

Zonder PIN-code

Om als chauffeur een container te mogen ophalen bij de terminal moet de chauffeur beschikken over een geldig vrijgaverecht. Dat recht is afkomstig van een rederij. Hierna zal de expediteur een transporteur de opdracht geven om de container op te halen op de terminal. In de huidige situatie wordt een PIN-code gebruikt om dit recht door te geven. Dit vergt veel manuele handelingen bij verschillende partijen. Elk probleem of elke fout bij het vrijgaveproces leidt tot tijdverlies, klachten en ergernis bij klanten en partners en tot mogelijkheden van fraude. De nu te testen applicatie kan de PIN-code helemaal vervangen.

Veiligheid voor de hele keten

In de pilot wordt getest hoe de veiligheid van het container vrijgaveproces voor de hele keten, van reder tot eindgebruiker, kan verbeteren. De applicatie maakt gebruik van blockchaintechnologie en is qua veiligheid te vergelijken met bancaire toepassingen, waarmee de beveiliging van data zeer sterk is.

Estafettestokje

Tijdens het pilot project wordt een op blockchain gebaseerde oplossing gebruikt die vrijgaverechten voor import containers omzet van een pincode naar een digitale token. Vergelijkbaar met een digitaal estafettestokje: iets dat men eenvoudig kan doorgeven, van de ene partij aan de andere. De blockchain technologie voorkomt dat dit recht gestolen of gekopieerd kan worden. Zo wordt het vrijgaveproces veiliger voor iedereen die in de keten bij het proces betrokken is.

Op die manier weet de terminal zeker dat hij de container aan de juiste chauffeur meegeeft. Er kan immers maar één geldige token zijn. Een bijkomend voordeel is dat niet iedereen zomaar kan zien wie de token eerder heeft gehad, zodat informatie over commerciële relaties steeds vertrouwelijk blijft. Zelfs T-Mining, de Antwerpse startup die deze oplossing heeft ontwikkeld, kan deze informatie niet zien. T-Mining werd eerder dit jaar door PortXL geselecteerd voor het accelerator programma en werkt samen met het Rotterdamse bedrijfsleven en Havenbedrijf Rotterdam aan de praktische uitvoering van het project.