Header image

Aanmelden van evenementen in het havengebied

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De Rotterdamse haven wil een gastvrije haven zijn. Sportevenementen en festiviteiten zoals het nieuwjaarsvuurwerk en de intocht van Sinterklaas zijn daarom mogelijk. Veiligheid is daarbij een randvoorwaarde.

Evenementen kunnen van invloed zijn op het scheepvaartverkeer. In de haven geldt daarom een evenementenbeleid voor evenementen in het Rotterdamse havengebied. Wil je een evenement organiseren? Dan moet je een aanvraag doen bij de Havenmeester.

Aanvragen evenement

Voor de aanvraag van een evenement moet je een aanvraagformulier invullen. Per evenement maakt de Havenmeester een beoordeling. Van organisatoren van evenementen wordt verwacht dat zij zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en op integere wijze samenwerken met de vergunningverlener. Indien een evenement deel uitmaakt van een grootschalig stedelijk evenement, verloopt de aanvraag via de gemeente Rotterdam.