Toestemming voor evenement aanvragen

Voor het houden van een evenement op het openbaar water binnen het nautisch beheergebied van de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. waarbij schepen zijn betrokken en de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar kan worden gebracht is een toestemming van vereist. Dit is bepaald in artikel 1.23 van het Binnenvaartpolitiereglement.

Hinder voor de scheepvaart

Aanmeldtermijn is minimaal 8 weken voor het te houden evenement. Op basis van de door aanvrager aangeleverde documenten zal er door de vergunningverlener een risicoanalyse worden toegepast.

Situatie
Welke situatie is van toepassing?
(meerdere keuzes zijn mogelijk)
Persoonlijke gegevens
Adres
Evenement
Slechts één bestand. | 5 MB limiet. | Toegestane types: pdf, doc, docx, .
Slechts één bestand. | 5 MB limiet. | Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, pdf.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.