Header image

Formulieren en checklists binnenvaart

Hoe kunnen wij je helpen?

Bij een bezoek aan de haven van Rotterdam moeten binnenvaartschepen onder bepaalde omstandigheden nautische formulieren invullen. Heb je bijvoorbeeld bijzondere lading of wil je herstelwerkzaamheden aan je binnenvaartschip uitvoeren in de haven van Rotterdam? Hieronder vind je een formulierenoverzicht.

Ingevulde formulieren kun je mailen naar het Haven Coördinatie Centrum. Daarnaast vind je op deze pagina veiligheidschecklists voor bijvoorbeeld de overslag van gevaarlijke stoffen en voor LNG.

Binnenhavengeld

Je bent verplicht elektronisch opgave te doen van je verblijf.

Het binnenhavengebied bestaat uit:
Rotterdam, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardingen, Schiedam en de steigers en kades van de Vopak Terminal Vlaardingen.

Je kunt de opgave van je verblijf in het havengebied alleen via onze webportal doen.

Maak je nog geen gebruik van de webportal? Meld je dan aan via Portbase.

Heb je vragen over de portal? Raadpleeg onze handleiding

Opgave van verblijf indienen

Dien de opgave van je verblijf in het havengebied binnen 18 dagen na aanvang van je verblijf in.

Als je in een zelfde periode gebruikmaakt van bijvoorbeeld de haven van Rotterdam en (één van) bovenstaande havens, dan hoef je maar één keer een opgave te doen.
Als je ervoor kiest om je opgave binnenhavengeld via de webopgave te verrichten, in combinatie met een eenmalige machtiging of automatische incasso, krijg je een administratieve korting van 2%.

Binnenvaarttanker

Veiligheidschecklist zeevaart- binnenvaarttanker

Richtlijnen voor het invullen van de veiligheidschecklist

De checklists voor de binnenvaart zijn opgenomen in de ISGINTT (International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals) en dienen als best-practice. De checklist voor zeevaart binnenvaart binnenvaartanker is opgenomen in de Havenbeheersverordening Rotterdam.

Boord-boordoverslag

Het hoogteverschil tussen zeeschepen en binnenschepen kent meerdere risicovolle momenten, zoals aanmeren, toegang tot het schip, aan- en afkoppelen van laadslangen.
Een groep deskundigen heeft deze risico’s, onder leiding van Platform Zero Incidents (PZI) en het Havenbedrijf, onderzocht en verbetermaatregelen geformuleerd. Deze zijn te vinden in de RISK-analyse STS 2017

Een onderdeel van deze best practice is de pre-arrival controlelijst. De pre-arrival controlelijst is een hulpmiddel in de voorbereiding van een boord-boordoverslag tussen zee- en binnenvaartschip. Deze lijst is samengesteld op basis van de risicoanalyse en de ervaring van de deskundige.

Als je fouten of onvolkomenheden aantreft in de risicoanalyse of de controlelijst, geef deze dan per mail door aan het Havencoördinatiecentrum of Platform Zero Incidents.

Party-passagiersvaart

Vertrek en aankomst Rotterdam melden aan Haven Coördinatie Centrum (HCC): Marifoon VHF-kanaal 14, T 010 - 252 1000 of via onderstaand formulier.

Melden party-passagiersvaart

(Herstel)Werkzaamheden

Maak je voor herstelwerkzaamheden aan een werf gebruik van de haven, dan kun je vrijstelling krijgen voor het binnenhavengeld.
Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

* Herstelwerkzaamheden moeten noodzakelijk zijn voor de bedrijfsuitvoering van een vaartuig;

* Herstelwerkzaamheden mogen niet langer duren dan nodig;

* De eigenaar/schipper van het vaartuig moet binnen 24 uur na aankomst bij de werf een schriftelijke aanvraag voor vrijstelling van het binnenhavengeld indienen bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. met een daarbij behorende reparatieverklaring van de werf.

Vraag deze vrijstelling aan door het volledig ingevulde formulier
'Aanvraag vrijstelling binnenhavengeld in verband met reparatie deel I' te versturen naar: Havengelden.

Het melden van de beëindiging van de herstelwerkzaamheden
Ook het beëindigen van herstelwerkzaamheden moet je binnen 24 uur via een reparatieverklaring van de werf aan Havenbedrijf Rotterdam N.V. doorgeven.

Gebruik hiervoor het formulier 'Reparatieverklaring binnenhavengeld deel II'.
Stuur vervolgens het volledig ingevulde formulier naar: Havengelden

Let op!

Je kunt voor de duur van maximaal twee maanden per kalenderjaar vrijstelling in verband met herstelwerkzaamheden aanvragen. Indien deze termijn wordt overschreden, moet je opgave verrichten.

Contact

Heb je een verzoek, vraag of melding, neem dan contact op met het Haven Coördinatie Centrum.

Marifonie (VHF)

Het Haven Coördinatie Centrum heeft de beschikking over 3 VHF-kanalen:

  1. VHF 11 voor verkeerszaken, aanroepnaam Haven Coördinatie Centrum;
  2. VHF 14 voor operationele zaken, aanroepnaam Haven Coördinatie Centrum;
  3. VHF 19 voor scheepvaartberichten, uitwijkkanaal, aanroepnaam Haven Coördinatie Centrum.

Telefonisch

Er volgt een keuzemenu met:
1. voor bestelling schip en voor tij-afspraken, kies 1;
2. voor overige meldingen en voor vragen, kies 2.

Meer informatie? Contact:

Haven Coördinatie Centrum
Haven Coördinatie Centrum