Header image

Havenbeveiliging

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

In de haven van Rotterdam is de havenmeester als Port Security Officer (PSO) namens de burgemeester de autoriteit voor de beveiliging in de hele haven. Om de kans op beveiligingsincidenten zo klein mogelijk te houden, zijn er regels voor beveiliging van toepassing in de haven van Rotterdam. Deze regels zijn vastgelegd door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in de International Ship & Port Facility (ISPS) Code.

De beveiligingsmaatregelen uit de code zijn overgenomen in de Europese verordening 725/2004. Deze is onderaan de pagina te downloaden.

De ISPS Code geldt voor:

  • Vrachtschepen vanaf 500 ton bruto tonnage, die varen op internationale zeeroutes
  • Passagiersschepen die varen op internationale zeeroutes
  • Mobiele boorplatforms
  • Alle terminals waar bovengenoemde schepen aanmeren

Beveiligingsniveau in de haven van Rotterdam

Het beveiligingsniveau is een onderdeel van de ISPS Code. Voor terminals worden deze security levels vastgesteld door de nationale overheid. Voor zeeschepen wordt het niveau vastgesteld door de vlaggenstaat of de havenstaat. Bij een verhoogde dreiging gaat het beveiligingsniveau omhoog en moeten schepen en terminals extra beveiligingsmaatregelen nemen. Het Havenbedrijf Rotterdam informeert de verantwoordelijken voor beveiliging van terminals (PFSO’s) over wijzigingen van het beveiligingsniveau.

Security levels

  1. Normale situatie: standaard beveiligingsmaatregelen zijn van toepassing
  2. Algemene verhoogde dreiging: strengere beveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd
  3. Specifieke dreiging: zeer strenge beveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd

Het actuele beveiligingsniveau (security level) is 1 (één) in de havens in Rotterdam-Rijnmond en de Drechtsteden

Risicobeoordeling en beveiligingsplan

Op grond van de ISPS Code stelt het ISPS Toetsingsteam (bestaande uit medewerkers van Politie, Douane en Havenbedrijf Rotterdam) risicobeoordelingen op voor de terminals die ISPS-plichtige schepen ontvangen. Die terminals maken een beveiligingsplan waarin de beveiligingsmaatregelen zijn beschreven. Het ISPS Toetsingsteam beoordeelt de plannen en adviseert de PSO. Het is aan de PSO om – indien akkoord – de risicobeoordelingen vast te stellen en de beveiligingsplannen goed te keuren.
Ook zeeschepen dienen een risicobeoordeling en een beveiligingsplan te formuleren. Deze worden beoordeeld door de vlaggenstaat van het schip of namens de vlaggenstaat door een erkende beveiligingsorganisatie.

MOBI

Sinds halverwege 2019 maakt de Port Security Officer gebruik van MOBI, een landelijke online applicatie waarin de Port Security Officer en zijn staf, de PFSO’s, het ISPS Toetsingsteam en de ISPS toezichthouders informatie met elkaar delen ten behoeve van de beveiliging van de haven binnen het kader van ISPS.
Zij kunnen inloggen op havenmobi.nl.

AANMELDEN

Agenturen van schepen die onder de ISPS Code vallen zijn verplicht de ship security pre-arrival information 24 uur van tevoren te melden. Dit kan via het security scherm van Portbase.

Portbase

Verantwoordelijkheden

Ship Security Officers (SSO) zijn verantwoordelijk voor de beveiliging aan boord van schepen. Voor de beveiliging van een terminal is de Port Facility Security Officer (PFSO) verantwoordelijk. Op een terminal dient de PFSO eenmaal per kwartaal een eenvoudige oefening (‘drill’) te houden, en eenmaal per kalenderjaar (met maximaal 18 maanden ertussen) een uitgebreide oefening, waarbij een externe partij deelneemt: een ‘exercise’. Het Havenbedrijf Antwerpen heeft in opdracht van de Europese Commissie het European Handbook of Maritime Security Exercises and Drills ontwikkeld. Het Handbook Port security awareness van het Antwerpse Havenbedrijf kan gebruikt worden voor de verplichte periodieke opfriscursussen voor niet-beveiligingspersoneel dat op de terminal werkzaam is.

Cybermeldpunt & meldplicht IT-verstoringen

De havenmeester van Rotterdam stelt per 11 juni 2018 een Haven Cybermeldpunt in. Ondernemingen in het Rotterdamse havengebied worden gevraagd melding te doen van grootschalige IT-verstoringen bij hun bedrijf. Deze melding doen zij bij het Haven Cybermeldpunt. Voor bedrijven die vallen onder de Havenbeveiligingswet Verordening (EG) nr. 725/2004 of een ISPS havenbeveiligingscertificaat hebben, geldt een meldplicht.

Heeft de IT-verstoring een van de drie onderstaande gevolgen? Neem dan direct contact op met het Haven Cybermeldpunt op 010-252 1005.

  1. Het is niet meer mogelijk om de maatregelen uit het Port Facility Security Plan volledig uit te voeren.
  2. Onderbreking van processen voor het ontvangen en vertrekken van schepen.
  3. Onderbreking van de processen rondom goederenoverslag.

De melding stelt de havenmeester en de (veiligheids)partners in staat om te bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid in het havengebied te ondersteunen. Uitgebreide informatie over het meldpunt en de meldplicht staat onderaan deze pagina bij ‘downloads’ in het ‘Beleidsdocument Haven Cybermeldpunt’.