Melden infectieziekten

Hoe kunnen wij je helpen?

Wanneer een schip een internationale reis maakt en een haven wil aandoen, is het van groot belang dat duidelijk is of er een infectieziekte aan boord is.

Wanneer de gezagvoerder van het schip het vermoeden heeft dat één of meer patiënten aan boord is/zijn met een infectieziekte, dan moet hij dit zo snel mogelijk melden bij het Haven Coördinatie Centrum via +31 (0)10 252 1000 en bij de aan boord komende loods. Dit is conform de Wet Publieke Gezondheid. Het Haven Coördinatie Centrum coördineert de vervolgstappen.

De pilot MDOH is begonnen

Wij zijn begonnen met het testen van het digitaal aanleveren van de Maritime Declaration of Health (MDOH). Op dit moment doet een aantal agentschappen hieraan mee en worden de MDOH’s aangeleverd via het Port Community Systeem (PCS). Over een aantal weken is het alleen nog mogelijk om de MDOH digitaal aan te leveren. De huidige route voor het aanleveren van de MDOH vervalt dan. Dat betekent dan ook dat de MDOH niet meer hoeft te worden geprint, getekend, gescand en gemaild. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen.

Maritieme Gezondheidsverklaring

De gezagvoerder moet de Maritieme Gezondheidsverklaring invullen en ondertekenen. Het internationale standaardformulier dient hiervoor te worden ingevuld.

De gezagvoerder informeert de agent, loods en het Haven Coördinatie Centrum wanneer één van de vragen met 'ja' is beantwoord. De gezagvoerder moet de Maritieme Gezondheidsverklaring mailen of faxen naar faxnummer 010 252 1600.

Het ingevulde formulier moet je bewaren aan boord en moet je altijd kunnen overhandigen. De persoon die verantwoordelijk is voor medische zorg aan boord van het schip moet beschikbaar zijn voor het beantwoorden van aanvullende vragen.

Criteria

De WHO adviseert gezagvoerders om bij de onderstaande criteria melding te maken:

Koorts die meerdere dagen duurt en al dan niet gepaard gaat met:

 • uitputting;
 • verminderd bewustzijn;
 • klierzwelling;
 • geel zien;
 • hoest of kortademigheid;
 • ongewone bloeding;
 • verlamming.

Eén van de onderstaande symptomen, al dan niet gepaard gaand met koorts:

 • elke huiduitslag;
 • ernstig braken (anders dan zeeziekte);
 • ernstige diarree;
 • epileptische aanvallen.

(bron: Maritieme Gezondheidsverklaring)

Medewerkers in de haven van Rotterdam

Wanneer loodsen, agenten, medewerkers van de douane, zeehavenpolitie, marechaussee of patrouillevaartuigen van de divisie Havenmeester dan wel andere medewerkers in de haven van Rotterdam signalen krijgen dat een patiënt met een infectieziekte aan boord van een schip is, dan moeten zij het schip vragen om contact op te nemen met het Haven Coördinatie Centrum (HCC). Daarnaast kunnen bovengenoemde medewerkers een signaal over een infectieziekte ook zelf bespreken met het HCC. Het HCC zorgt dat de vraag wordt uitgezet bij de juiste partners binnen de Port Health Authority.

Artsen werkzaam in de haven van Rotterdam

Naast de havenartsen zijn in de haven van Rotterdam artsen werkzaam als bedrijfsarts bij specifieke bedrijven. Deze artsen wordt verzocht om in geval van een vermoeden van een meldingsplichtige infectieziekte het Haven Coördinatie Centrum in te lichten. Deze artsen moeten bovendien, conform de Wet Publieke Gezondheid, meldingsplichtige infectieziekten melden bij de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Meer informatie? Contact:

Haven Coördinatie Centrum
Haven Coördinatie Centrum