Header image

Melden infectieziekten

Hoe kunnen wij je helpen?

Wanneer een schip een internationale reis maakt en een haven wil aandoen, is het van groot belang dat duidelijk is of er een infectieziekte aan boord is.

Wanneer de gezagvoerder van het schip het vermoeden heeft dat één of meer patiënten aan boord is/zijn met een infectieziekte, dan moet hij dit zo snel mogelijk melden bij het Haven Coördinatie Centrum via +31 (0)10 252 1000 en bij de aan boord komende loods. Dit is conform de Wet Publieke Gezondheid. Het Haven Coördinatie Centrum coördineert de vervolgstappen.

Sinds maart 2020 is het voor ieder zeeschip verplicht een Maritime Declaration of Health (MDOH) in te dienen ongeacht de gezondheidssituatie aan boord. In de haven van Rotterdam en Amsterdam moet met ingang van 1 september 2021 de MDOH worden ingediend via het Port Community Systeem van Portbase.

Criteria

De WHO adviseert gezagvoerders om bij de onderstaande criteria melding te maken:

Koorts die meerdere dagen duurt en al dan niet gepaard gaat met:

 • uitputting;
 • verminderd bewustzijn;
 • klierzwelling;
 • geel zien;
 • hoest of kortademigheid;
 • ongewone bloeding;
 • verlamming.

Eén van de onderstaande symptomen, al dan niet gepaard gaand met koorts:

 • elke huiduitslag;
 • ernstig braken (anders dan zeeziekte);
 • ernstige diarree;
 • epileptische aanvallen.

(bron: Maritieme Gezondheidsverklaring)

Medewerkers in de haven van Rotterdam

Wanneer loodsen, agenten, medewerkers van de douane, zeehavenpolitie, marechaussee of patrouillevaartuigen van de divisie Havenmeester dan wel andere medewerkers in de haven van Rotterdam signalen krijgen dat een patiënt met een infectieziekte aan boord van een schip is, dan moeten zij het schip vragen om contact op te nemen met het Haven Coördinatie Centrum (HCC). Daarnaast kunnen bovengenoemde medewerkers een signaal over een infectieziekte ook zelf bespreken met het HCC. Het HCC zorgt dat de vraag wordt uitgezet bij de juiste partners binnen de Port Health Authority.

Artsen werkzaam in de haven van Rotterdam

Naast de havenartsen zijn in de haven van Rotterdam artsen werkzaam als bedrijfsarts bij specifieke bedrijven. Deze artsen wordt verzocht om in geval van een vermoeden van een meldingsplichtige infectieziekte het Haven Coördinatie Centrum in te lichten. Deze artsen moeten bovendien, conform de Wet Publieke Gezondheid, meldingsplichtige infectieziekten melden bij de GGD Rotterdam-Rijnmond.