Header image

Bunkeren in Rotterdam

De grootste bunkerhaven van Europa

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Meldpunt bunker issues

Havenbedrijf Rotterdam streeft naar een veilig, efficiënt en transparant bunkerproces in de haven. Voldoet een bunkerleverantie (kwaliteit/kwantiteit) niet aan de eisen, meldt dit dan aan de Havenmeester.

Nieuwe vergunning

Komend jaar wordt de Bunkervergunning Transporteur aangepast in verband met de voorschriften met betrekking tot de verplichte Mass Flow Meter (MFM) per 1 januari 2026. Vragen? Stuur dan een mail!

De haven van Rotterdam is de grootste bunkerhaven van Europa en behoort tot de top 3 ter wereld. Jaarlijks wordt ongeveer 9,5 miljoen ton aan brandstoffen geleverd aan de scheepvaart in Rotterdam. Naast traditionele brandstoffen, groeit het aanbod van alternatieve en duurzame brandstoffen.

Rotterdam biedt een groot scala aan brandstoffen en loopt voorop in het aanbod van nieuwe, duurzamere brandstoffen. De Rotterdamse haven is de eerste haven in Europa waar LNG (liquefied natural gas) bunkering mogelijk was en de eerste haven in de wereld waar barge-to-ship bunkering van methanol heeft plaatsgevonden. Steeds meer alternatieve brandstoffen kunnen veilig gebunkerd worden.

Bunkerhaven van de toekomst 

Rederijen kunnen kiezen voor verschillende alternatieve brandstoffen om te verduurzamen. Elke alternatieve brandstof biedt eigen uitdagingen. Zo zijn er verschillen in energiedichtheid, veiligheidseisen, schaalbaarheid, kosten en technische inzetbaarheid.  

De eerste wereldwijde methanol bunkering vond plaats in Rotterdam in mei 2021
De eerste wereldwijde methanol bunkering vond plaats in Rotterdam in mei 2021

In Rotterdam werken diverse partijen aan een breed aanbod van brandstoffen, zodat rederijen de duurzame brandstof kunnen gebruiken die voor hen het meest geschikt is. Zo versnellen we het gebruik van duurzame brandstoffen, onder andere door veilige opslag en bunkering te faciliteren.

Een overzicht van beschikbare alternatieve brandstoffen in de haven van Rotterdam:

Ammoniak

Ammoniak wordt al op grote schaal gebruikt in de industrie en kan ook worden gebruikt als duurzame, zero-carbon, brandstof voor de scheepvaart. Daarom worden op dit moment voorbereidingen getroffen om in 2024 een eerte pilot te draaien voor ammoniak bunkering. Hierbij zijn veiligheidsaspecten leidend. Rond die tijd worden ook de eerste scheepsmotoren verwacht.

Meer informatie:

Lancering van Joint Study Framework en MoU veilig bunkeren ammoniak

Biobrandstoffen

Rotterdam is de grootste bunkerhaven voor biobrandstoffen. Door de aanwezigheid van grootschalige productie, opslag en handel van biobrandstoffen is de haven van Rotterdam een belangrijke biobrandstofproducent voor de Europese markt. De biobrandstoffen worden ingezet voor bijvoorbeeld wegtransport, scheep- en luchtvaart.

Elektrisch varen

Elektriciteit wordt toegepast door de binnenvaart. Onder andere door Zero Emission Services, een bedrijf dat is opgezet met hulp van het Havenbedrijf Rotterdam, worden containers met accu's opgeladen die daarop aan boord van schepen worden geplaatst (Swappen).  Dit energy-as-a-service concept biedt operationele voordelen, doordat schepen niet lang stil hoeven te liggen om te laden.

Meer informatie:

Nationaal Groeifonds steunt ZES-concept met 50 mln investering voor binnenvaartsector

LNG

Rotterdam is de haven voor de import, export en bunkering van LNG in Europa.

Methanol

De Rotterdamse haven is de grootste methanolhub van Noordwest-Europa. Ship-to-ship bunkering heeft diverse keren succesvol plaatsgevonden in de haven. De grootste handelaren en producenten zijn in de haven actief, onder andere Methanex, OCI en Proman. Methanol kan worden opgeslagen bij diverse tankopslagterminals: EVOS, Vopak, ETT en Koole. Op dit moment wordt circa 100kt/jr aan groene methanol overgeslagen. Verwachting is dat dit volume de komende jaren stijgt. In de haven wordt gewerkt aan de vestiging van GIDARA die vanaf 2026 90kt/j groene methanol uit afval beoogt te produceren.

Meer informatie:

Eerste bunkering wereldwijd van methanol per bunkerschip in Rotterdam door Waterfront Shipping, Vopak, NYK en TankMatch

Gidara Energy AMR zet niet-recyclebaar afval om in geavanceerde biobrandstoffen

Waterstof

Bunkeren van waterstof vindt al kleinschalig plaats binnen de haven. Een voorbeeld daarvan is de watertaxi die op waterstof vaart, waarbij alleen water wordt uitgestoten en geen CO2. Er wordt gewerkt aan een kleinschalig waterstofbunkerstation. De binnenvaart bereidt zich ook voor om op waterstof te varen, daar wordt onder andere gewerkt aan bunkeren door het laden en lossen van waterstof containers (“swappen”).

Meer informatie:

‘Waterstofwatertaxi tijdens Wereldhavendagen in Rotterdam is wereldprimeur'

BUNKERPROCES

De Rotterdamse leveranciers staan garant voor snel, betrouwbaar en veilig bunkeren tegen de beste prijs. Tijdens het bunkeren bij de terminals kunnen zeeschepen doorgaan met lossen en laden. Schepen kunnen ook bij speciale openbare overslagfaciliteiten bunkeren. Er is één palenset aanwezig waarbij LNG-overslag voorrang heeft. 

Bunkeren proces

Bunkervergunning transporteur

De bunkervergunning transporteur is verplicht voor bunkerschepen die aan zeeschepen leveren met als doel het bunkeren van deze brandstoffen veilig, correct en milieuverantwoord te laten plaatsvinden. Vragen? Neem contact op met Ron van Gelder.

Melding Bunkers via Portbase

Deze applicatie wordt nu beheerd door Portbase. Vanaf nu kunnen bunker barge operators zich voor een nieuw account registreren bij Melding Bunkers - Portbase.

Kwaliteit en duurzaamheid voorop

De leveringen in de haven gebeuren veilig, efficiënt en milieuverantwoord met circa 180 verschillende (veelal dubbelwandige) bunkerschepen. De grootste daarvan kunnen in één keer meer dan 13.000 ton vervoeren. Er zijn schepen in de Rotterdamse haven die methanol kunnen bunkeren. Het Havenbedrijf ziet er als nautisch beheerder van de haven op toe dat bunkeringen correct en veilig verlopen. Een bunkerchecklist helpt leveranciers bij de juiste werkwijze. Tegelijkertijd maakt het Havenbedrijf zich sterk voor optimale doorlooptijden van de bunkeroperaties. De Inspectie Leefomgeving en Transport (onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) voert namens de Nederlandse overheid regelmatig controles uit. 

Betrouwbaarheid bunkerbranche vergroten

Het Havenbedrijf, de Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven (Votob), Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) en de NOVE (Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche) werken intensief samen om de kwaliteit en kwantiteit van bunkers nog beter te borgen. Verder zetten wij ons onder andere in om het bunkerproces transparanter en efficiënter te maken.

Verduurzaming van transport 

Het verduurzamen van logistieke ketens is een proces van meerdere sporen. We zetten in op duurzame brandstoffen en elektrificatie, efficientie en modal shift.

De Alphenaar varend op groene stroom
Vrachtwagen tankt waterstof