Header image

Bunkeren in Rotterdam

De grootste bunkerhaven van Europa

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Timetobunker

De applicatie Timetobunker is dé tool voor het elektronisch aanmelden van voorgenomen bunkeringen.

Meldpunt bunker issues

Havenbedrijf Rotterdam streeft naar een veilig, efficiënt en transparant bunkerproces in de haven. Voldoet een bunkerleverantie (kwaliteit/kwantiteit) niet aan de eisen, meldt dit dan aan de Havenmeester.

De haven van Rotterdam is de grootste bunkerhaven van Europa en behoort tot de top 3 bunkerhavens ter wereld. Jaarlijks wordt ongeveer 9,5 miljoen ton aan bunkers geleverd aan de scheepvaart in Rotterdam.

Alle denkbare brandstoffen zijn in Rotterdam op grote schaal verkrijgbaar, van stookolie tot biobrandstoffen. De Rotterdamse haven is de eerste haven in Europa waar LNG (liquefied natural gas) gebunkerd kan worden.

Rotterdam bunkerhaven

Met vijf olieraffinaderijen en de grote beschikbaarheid van olieproducten is de haven van Rotterdam aantrekkelijk als bunkerhaven. In de Rotterdamse haven vindt prijsvorming plaats, waardoor de bunkerolie in Rotterdam goedkoper is dan in de meeste andere havens. De Rotterdamse haven kent een groot aantal leveranciers die garant staan voor snel, betrouwbaar en veilig bunkeren tegen de beste prijs.

BUNKERPROCES IN ROTTERDAM

Tijdens het bunkeren bij de terminals kunnen zeeschepen doorgaan met lossen en laden. Schepen kunnen ook bij speciale openbare overslagfaciliteiten (boeien en palen) bunkeren. Er is één palenset aanwezig waarbij LNG-overslag voorrang heeft.

Bunkeren proces

Bunkervergunning transporteur

De bunkervergunning transporteur is verplicht voor bunkerschepen die stookolie en (bio)diesel aan zeeschepen leveren met als doel het bunkeren van deze brandstoffen veilig, correct en milieuverantwoord te laten plaatsvinden. Bij vragen hierover graag contact opnemen met Ron van Gelder, werkzaam als senior adviseur bij de Divisie Havenmeester.

Kwaliteit en duurzaamheid voorop

De leveringen in de haven gebeuren veilig, efficiënt en milieuverantwoord met circa 180 verschillende (veelal dubbelwandige) bunkerschepen. De grootste daarvan kunnen in één keer meer dan 13.000 ton vervoeren. Het Havenbedrijf ziet er als nautisch beheerder van de haven op toe dat bunkeringen correct en veilig verlopen. Een bunkerchecklist helpt leveranciers bij de juiste werkwijze. Tegelijkertijd maakt het Havenbedrijf zich sterk voor optimale doorlooptijden van de bunkeroperaties. De Inspectie Leefomgeving en Transport (onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) voert namens de Nederlandse overheid regelmatig controles uit.

Alternatieve, schonere brandstoffen

Alleen een schone haven heeft ruimte om verder te groeien. Het Havenbedrijf zet zich in voor een schonere scheepvaart. Het Havenbedrijf stimuleert nieuwe duurzame ontwikkelingen in de bunkersector en neemt waar mogelijk het voortouw. Dat doet het onder andere door de stimulering van de transitie van stookolie naar LNG (vloeibaar aardgas) als brandstof voor de scheepvaart.

Betrouwbaarheid bunkerbranche vergroten

Het Havenbedrijf, de Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven (Votob), Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) en de NOVE (Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche) werken intensief samen om de kwaliteit en kwantiteit van bunkers nog beter te borgen. Verder zetten wij ons onder andere in om het bunkerproces transparanter en efficiënter te maken.