Header image

Purpose, missie, visie en strategie

Europese haven van wereldklasse

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Het Havenbedrijf Rotterdam is een zelfstandig opererend bedrijf met twee aandeelhouders, de gemeente Rotterdam en de Nederlandse staat, opgericht om de haven van Rotterdam te ontwikkelen.

Purpose

Connecting the world. Building tomorrow’s sustainable port.

De Rotterdamse haven creëert aanzienlijke economische en maatschappelijke waarde. Voor mensen in Rotterdam, Nederland en wereldwijd. Voor nu en voor volgende generaties. De Sustainable Development Goals van de VN vormen de basis voor ons handelen. We voelen ons verantwoordelijk om bij te dragen aan een betere leef- en werkomgeving voor iedereen. We zijn vastbesloten om een klimaatneutrale haven te creëren, waar veiligheid een topprioriteit is en blijft. De enige weg vooruit, is een duurzame. We maken slimme en ‘groene’ logistieke ketens mogelijk. We geven een impuls aan hernieuwbare energie. We faciliteren circulaire industrie. Dankzij de samenwerking met onze partners, kunnen we een eerlijke en evenwichtige toekomst creëren.

Missie

Wij creëren economische en maatschappelijke waarde door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren in de haven van wereldklasse.

Visie

Wij zijn de ontwikkelaar van een toonaangevende, veilige, efficiënte en duurzame haven waar onze klanten succesvol kunnen ondernemen.

Strategie

We richten ons de komende jaren op de volgende 3 speerpunten:

  1. Slimme partner in logistieke ketens
  2. Versneller van de verduurzaming van de haven
  3. Ondernemende en slagvaardige organisatie.

Centraal in deze speerpunten staat het genereren van impact die verder gaat dan volume vergroten. Het gaat ook om relevantie en kwaliteit. Met onze activiteiten stellen wij onze klanten in staat succesvol te kunnen ondernemen. Alleen als onze basis op orde is en bovendien van wereldklasse, is een focus op deze speerpunten mogelijk.

Slimme partner in logistieke ketens

Als slimme partner in logistieke ketens herkennen wij het belang van niet-fysieke factoren in de concurrentiepositie en faciliteren wij het beschikbaar maken van informatie. Hiermee willen wij ervoor zorgen dat onze logistieke klanten voor Rotterdam blijven kiezen.

Onze inzet als slimme partner in logistieke ketens moet er toe leiden dat de totale marge en die per container toeneemt, het ladingsvolume en ons marktaandeel stijgen en ervoor zorgen dat wij een CO2-reductie in logistieke ketens weten te behalen.

Versneller van duurzaamheid in de haven

Als versneller van duurzaamheid in de haven ligt de waardecreatie in het innemen van nieuwe rollen als projectontwikkelaar en investeerder.

Onze inzet als versneller van de duurzaamheid in de haven moet leiden tot een CO2-reductie van -55% ten opzichte van 1990 in 2030. We zijn dan op weg naar CO2-neutraliteit in 2050, weten toekomstbestendige ladingstromen en activiteiten aan te trekken en kunnen rendabel investeren in verduurzaming.

Ondernemende en slagvaardige organisatie

De groeiende complexiteit van onze activiteiten, in een speelveld met steeds meer partijen en rekening houdend met de gewenste doorloopsnelheid, vraagt om een ondernemende en slagvaardige organisatie. Daarom stellen we hoge eisen aan effectiviteit en klantgerichtheid. Een interdisciplinaire aanpak, goede interne en externe samenwerking en een duidelijke focus dragen eraan bij dat waar te maken.

Onze inzet als ondernemende en slagvaardige organisatie moet er toe leiden dat we de kwaliteit en wendbaarheid van de organisatie verder verbeteren, de operationele kosten en kapitaaluitgaven beheersen en dat we de klantgerichtheid en effectiviteit van de organisatie verder verhogen.