Header image
Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling in de Rotterdamse haven

Hoe kunnen wij je helpen?

Wij willen duurzame ontwikkeling in de haven versnellen. Of het nu gaat om vestigingsmogelijkheden voor duurzame bedrijven in de Rotterdamse haven, de leefomgeving voor omwonenden of klimaatvriendelijke transportoplossingen. Het woord duurzaam zegt het al: we besteden hier continu aandacht aan. 

Duurzame ontwikkelingsdoelen

We streven naar gezondheid, welvaart, waardig werk en moderne energie voor iedereen, maar zorgen ook voor innovatie, een goede infrastructuur, economische groei en het klimaat. Aan deze duurzame ontwikkelingsdoelen (zie ook afbeelding), opgesteld door de Verenigde Naties, willen wij nu en in de toekomst bijdragen.

Sustainable Development Goals

RELEVANTE SDG'S

SDG 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.
SDG 7: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
SDG 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.
SDG 9: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
SDG 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Wat doen we nu aan duurzame ontwikkeling?

Onze aanpak bestaat uit het terugdringen van de emissies van de bestaande industrie door bijvoorbeeld CO2-afvang en -opslag en de aanleg van warmtenetten voor gebruik van restwarmte. Anderzijds spant het Havenbedrijf zich in om nieuwe, innovatieve ontwikkelingen aan te trekken, zoals de productie van groene waterstof, biobrandstoffen en recycling-activiteiten. Cruciaal voor al deze ontwikkelingen is het aanleggen van nieuwe infrastructuur zoals warmte-, waterstof- en CO2-leidingen. Naast dit alles is het Havenbedrijf actief in de verduurzaming van de zeescheepvaart, bijvoorbeeld met walstroomprojecten en het faciliteren van het bunkeren van schone brandstoffen.

Wat doet het Havenbedrijf zelf aan verduurzamen?

We willen klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid. Als Havenbedrijf Rotterdam creëren wij economische en maatschappelijke waarde door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren. De Rotterdamse haven is dé plaats waar de energietransitie en circulaire economie vorm krijgen.

Onze eigen organisatie dagen we uit. Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van een CO2-neutrale haven in 2050. Onze focus is gericht op de haven en ons eigen bedrijf en waar mogelijk spelen we ook een rol in het verduurzamen van ketens. Daarbij nodigen we stakeholders in en om de haven uit samen te werken aan de uitdagingen die we tegenkomen bij ontwikkelingen in de haven.

Samenwerken aan duurzame ontwikkeling

Van de Rotterdamse haven een duurzame haven maken kunnen we niet alleen. Wat doe jij als bedrijf of organisatie om ons te helpen? Laat het ons weten. Havenverhalen delen we graag om anderen te inspireren tot gelijksoortige duurzame initiatieven.