Energietransitie

Rotterdamse werkgevers beperken eigen mobiliteit voor klimaat

26 oktober 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Meer dan twintig Rotterdamse werkgevers hebben zich verenigd in de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. Gisteren ondertekenden zij een intentieverklaring waarin ze uitspreken de CO2-uitstoot van hun woon-werk en zakelijk verkeer minimaal te willen halveren voor 2030. Namens het Havenbedrijf Rotterdam zette COO Boudewijn Siemons zijn handtekening.

Groepsfoto mobiliteitstransitie

Ongeveer de helft van al het personenvervoer bestaat uit woon-werk en zakelijk verkeer. “Met deze aanpak halveren we de uitstoot van het woon-werk en zakelijk verkeer in Rotterdam”, licht Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie toe. “Dat levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van onze klimaatdoelen. De maatregelen zorgen daarnaast voor gezondere lucht in de stad en minder files.”

“Dit is een belangrijk onderwerp voor het klimaat en de bereikbaarheid van de haven en hele regio”, voegt Boudewijn Siemons toe. “Goed om te zien dat zoveel Rotterdamse werkgevers hun verantwoordelijkheid hierin willen nemen.”

Zakelijke vluchten

Ideeën die daartoe moeten leiden zijn onder andere het faciliteren van thuiswerken, stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer, fiets- en deelvervoer, elektrisch rijden en duurzamere alternatieven te bieden voor zakelijke vluchten. Door een krachtige klimaatalliantie te vormen, hopen de deelnemende bedrijven zoveel mogelijk andere organisaties in Rotterdam hierbij te betrekken en mee te laten doen.

Rotterdams Klimaatakkoord

De plannen zijn onderdeel van de het Rotterdams Klimaatakkoord dat erop gericht is de klimaatopgave in Rotterdam aan te pakken en de CO2-uitstoot van verkeer te halveren in 2030. De gemeente ondersteunt de plannen en de Verkeersonderneming helpt bedrijven om tot slimme en voor hen goed werkende plannen te komen.

Naast het Havenbedrijf Rotterdam, zijn andere deelnemende werkgevers: Arcadis, Berkman, Blue Amigo, Deloitte, Eneco, Erasmus MC, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, ING, Jeugdbescherming, Kramer Groep, PWC, Quion, RMC, Severs Breeman Rotterdam-Zuid, Shell, Tos Waalhaven, Uniper, Van Dorp, Van Oord, Viro Clinics en Woonbron.

Op de websites van Ways2go en het Rotterdams Klimaatakkoord laten meer werkgevers inspirerende voorbeelden zien hoe zij hun mobiliteit verschonen.

Doe mee!

Het ondertekenmoment is ook meteen een oproep naar andere werkgevers in Rotterdam om bij te dragen aan de klimaatopgave. Bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden bij De Verkeersonderneming via de website van het Rotterdams Klimaatakkoord.