Header image

Onze organisatie

Hoe zit het Havenbedrijf Rotterdam in elkaar?

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Organisatiestructuur

Maak kennis met onze vele afdelingen en in het bijzonder de divisie Havenmeester.

Algemene directie

Even voorstellen: Boudewijn Siemons en Vivienne de Leeuw, onze algemene directie.

(Rijks-)Havenmeester

Leer onze Havenmeester kennen die zorgt voor een veilige en vlotte afwikkeling van de scheepvaart.

Het Havenbedrijf Rotterdam beheert, exploiteert en ontwikkelt het Rotterdamse haven- en industriegebied en is verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart. De organisatiestructuur van het Havenbedrijf Rotterdam sluit hierbij aan.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een omzet van circa € 842 miljoen en 1.300 medewerkers in uiteenlopende functies op commercieel, nautisch en infrastructureel gebied. Het Havenbedrijf Rotterdam is een niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap. De aandelen van het Havenbedrijf Rotterdam worden gehouden door de gemeente Rotterdam (circa 70%) en de Nederlandse Staat (circa 30%).

RAAD VAN COMMISSARISSEN

De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur van Havenbedrijf Rotterdam.

Onze Corporate Governance

De Corporate Governance Code is van toepassing op beursgenoteerde ondernemingen. Alhoewel het Havenbedrijf Rotterdam geen beursgenoteerde onderneming is, implementeren wij waar mogelijk en voor ons relevant de bepalingen uit de Corporate Governance Code. De principes en best practices van de Corporate Governance Code komen zoveel mogelijk terug in de interne reglementen, zoals het reglement voor de algemene directie en dat voor de raad van commissarissen. Conform de Corporate Governance Code hebben wij het ‘pas toe of leg uit’-principe gevolgd en daarin uitgelegd waarom wij enkele bepalingen minder relevant achten voor Havenbedrijf Rotterdam. Meer informatie over onze Corporate Governance staat in ons jaarverslag.

Deelnemingen van het Havenbedrijf

Havenbedrijf Rotterdam houdt nationaal en internationaal een aandelenbelang in een aantal vennootschappen en stichtingen.

Kop van Zuid
World Port Center