Header image

Organisatiestructuur

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een uniek organogram. Er zijn afdelingen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van het haven- en industriegebied. Daarnaast kent het Havenbedrijf commerciële afdelingen; deze zijn verantwoordelijk voor het vinden en binden van bedrijven die actief zijn in de haven.

De divisie Havenmeester voert namens de (Rijks)Havenmeester publiekrechtelijke taken uit, zoals verkeersbegeleiding, inspectie en incidentbestrijding. Tenslotte zijn er stafafdelingen zoals Human Resources, Communications & External Affairs en Procurement.

Organogram Havenbedrijf Rotterdam per 02 februari 2024

Infrastructuur & Maritieme Zaken

Het Havenbedrijf is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van het haven- en industriegebied. Deze verantwoordelijkheden liggen bij de afdelingen Port Development, Asset Management en Environmental Management. De afdelingen vallen onder de directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken.

Commerciële afdelingen

De commerciële afdelingen zijn gericht op het behouden van bestaande klanten, het vinden van nieuwe en het identificeren van nog onbekende klanten. De afdelingen werken voortdurend samen met klanten om nieuwe concepten te ontwikkelen en om clusters van bedrijven te bouwen. Daarnaast is de afdeling Port of Rotterdam International wereldwijd actief in havens in groeimarkten. Deze afdelingen leggen verantwoording af aan de president-directeur.

Financiën en Informatievoorziening

De directeur Financiën en Informatievoorziening is verantwoordelijk voor financiën en financieringen, IT, digitale producten en diensten, innovatie en (kwaliteit van) besluitvorming rond investeringen.

Divisie Havenmeester

De divisie Havenmeester heeft een bijzondere plaats in het organogram. De (Rijks)Havenmeester voert een groot aantal publiekrechtelijke taken uit, die door het Rijk en de gemeenten Rotterdam, Dordrecht, Schiedam en Vlaardingen aan de divisie zijn overgedragen.