Header image

Feiten en cijfers

De Rotterdamse haven in cijfers

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De folder Feiten en cijfers laat de kerncijfers zien over de overslag van afgelopen jaar: goederenoverslag, kenmerken van de Rotterdamse haven en een overzichtskaartje met segmentclusters.

Papieren exemplaren van Feiten en cijfers zijn gratis te bestellen in drie talen.

Luchtfoto Maasvlakte 2 met het conversiepark, distripark Maasvlakte West, Alexiahaven en Amaliahaven

JAARCIJFERS 2022

Het totaal aan in Rotterdam overgeslagen goederen was met 467,4 miljoen ton vrijwel gelijk (-0,3%) aan 2021 (468,7 miljoen ton), maar de achterliggende cijfers laten flinke veranderingen zien.

Ruimte geven aan transitie  

De titel van het jaarverslag 2022 is ‘Ruimte geven aan transitie’. Het verslag geeft inzicht in de prestaties en resultaten van Havenbedrijf Rotterdam in 2022.