Header image

Feiten en cijfers

De Rotterdamse haven in cijfers

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

In de folder Feiten en cijfers vind je alles terug over de overslag van afgelopen jaar: goederensegmenten, totale overslag, haveninfrastructuur en top 20 van Europese havens. Ook geeft de folder voorbeelden van resultaten op belangrijke thema’s.

Papieren exemplaren van Feiten en cijfers zijn gratis te bestellen in drie talen.

JAARCIJFERS 2021

De Rotterdamse haven sloeg in 2021 weer net zoveel goederen over als voor de pandemie in 2019. Vrijwel alle goederensoorten vertoonden een plus ten opzichte van vorig jaar, met als een van de uitschieters de toename van het aantal overgeslagen containers.

Samen bouwen aan de haven van morgen

De titel van het jaarverslag 2021 is ‘Samen bouwen aan de haven van morgen’. Het verslag geeft inzicht in de prestaties en resultaten van Havenbedrijf Rotterdam in 2021. Download het jaarverslag.