Header image

Feiten en cijfers

De Rotterdamse haven in cijfers

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De folder Feiten en cijfers laat de kerncijfers zien over de overslag van afgelopen jaar: goederenoverslag, kenmerken van de Rotterdamse haven en een overzichtskaartje met segmentclusters.

Papieren exemplaren van Feiten en cijfers zijn gratis te bestellen in drie talen.

Schip bij de GATE Terminal

KWARTAALCIJFERS 2022

In de eerste negen maanden van 2022 is vrijwel dezelfde hoeveelheid goederen overgeslagen in de Rotterdamse haven als vorig jaar: 351 miljoen ton (+0,3%). 

Samen bouwen aan de haven van morgen

De titel van het jaarverslag 2021 is ‘Samen bouwen aan de haven van morgen’. Het verslag geeft inzicht in de prestaties en resultaten van Havenbedrijf Rotterdam in 2021. Download het jaarverslag.