Header image

Feiten en cijfers

De Rotterdamse haven in cijfers

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Feiten en cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdamse haven.

Havenbedrijf Rotterdam: ca. 1.300 werknemers, omzet ca. € 842 miljoen en bruto investeringen € 295 miljoen. Havengebied: 12.500 ha havengebied (land & water, waarvan meer dan 6.000 ha bedrijfsterreinen). Lengte havengebied: ruim 40 km. Goederenoverslag: ca. 439 miljoen ton goederen per jaar. Scheepvaart: ca. 28.000 zeeschepen en ca 90.000 binnenvaartschepen per jaar. Werkgelegenheid: ca. 193.000 arbeidsplaatsen (direct en indirect in Rotterdam-Rijnmond). Toegevoegde waarde: €30,6 miljard, 3,2% van het BBP.

Voor heel Nederland brengt de Rotterdamse haven werkgelegenheid van
meer dan 500.000 arbeidsplaatsen en een toegevoegde waarde van ruim €60 miljard met zich mee.

JAARCIJFERS 2023

De omvang van de totale goederenoverslag in de Rotterdamse haven bedroeg dit jaar 438,8 miljoen ton. Dit is 6,1% lager dan in 2022 (467,4 miljoen ton). De daling betrof vooral de overslag van kolen, containers en overig droog massagoed. De overslag nam toe in de segmenten agribulk, ijzererts & schroot en LNG.

Connecting the world. Building tomorrow’s sustainable port.

Connecting the world. Building tomorrow’s sustainable port. In onze purpose én de titel van ons jaarverslag komt ons DNA samen met onze manier van denken en doen. In dit jaarverslag leest u wat dat allemaal oplevert.