Header image

Feiten en cijfers

De Rotterdamse haven in cijfers

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

In de folder Feiten en cijfers vind je alles terug over de overslag van afgelopen jaar: goederensegmenten, totale overslag, haveninfrastructuur en top 20 van Europese havens. Ook geeft de folder voorbeelden van resultaten op belangrijke thema’s.

Papieren exemplaren van Feiten en cijfers zijn gratis te bestellen in drie talen.

OVERSLAGCIJFERS 3E KWARTAAL 2021

Het volume van goederenoverslag in de haven van Rotterdam bedroeg in het derde kwartaal 118,5 miljoen ton. Dat is 14,6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Koers houden in bijzondere tijden

De titel van het jaarverslag 2020 is Koers houden in bijzondere tijden. Het verslag geeft inzicht in de prestaties en resultaten van Havenbedrijf Rotterdam in 2020. Download het jaarverslag.