Jaarverslagen

Hoe kunnen wij je helpen?

Het jaarverslag van het Havenbedrijf Rotterdam bestaat uit een terugblik op alle ontwikkelingen in en rond de haven, plus een financieel overzicht van het afgelopen jaar.

De financiële resultaten van 2023 waren stabiel, waardoor het Havenbedrijf in staat is om ook de komende jaren in te zetten op verdere investeringen gericht op een toekomstbestendige haven. De overslag was 438,8 miljoen ton. Dit is 6,1% lager dan in 2022 (467,4 miljoen ton). Het netto resultaat was 233,5 miljoen. In 2022 was dat 247,2 miljoen. In totaal investeerde het Havenbedrijf 295 miljoen euro, dat is meer dan in 2023 (257,0 miljoen).

Belangrijke mijlpalen

Het was een jaar vol mijlpalen. Porthos voor CO2-opslag kreeg groen licht, het aantal waterstofprojecten steeg snel, de aanleg van walstroom boekte voortgang, Maasvlakte 2 groeide met bijna 40 hectare nieuw terrein, containerterminals RWG en APMT kozen voor groei van hun containercapaciteit en onderzoek wees uit dat het draagvlak voor de Rotterdamse haven groot is. Dat is echter geen reden om achterover te leunen; we werken ook in 2024 hard door.

Connecting the world. Building tomorrow’s sustainable port.

In onze purpose én de titel van ons jaarverslag komt ons DNA samen met onze manier van denken en doen. Ruim 3.000 bedrijven ondernemen hun activiteiten vanuit onze haven en wij zorgen voor een vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart. We voelen ons ook verantwoordelijk om bij te dragen aan een betere leef- en werkomgeving. Daar hoort een efficiënte en klimaatneutrale haven bij, gedreven door hernieuwbare energie, circulaire industrie en slimme en ‘groene’ logistieke ketens. Dat is waar we ook in 2023 hard aan werkten.

Samen doen

In samenwerking zit de sleutel tot succes. Dat doen we met de ondernemingen in de haven, met het onderwijs, met de wetenschap, met de overheid, met andere havens en met tal van nationale en internationale partners. Lees in dit jaarverslag staat wat dat allemaal oplevert.

Jaarverslagen

De haven van Rotterdam als de meest veilige, efficiënte en duurzame haven ter wereld: dat is onze ambitie. De jaarverslagen van Havenbedrijf Rotterdam maken transparant welke bijdragen het Havenbedrijf levert aan het realiseren van deze ambitie. Het Havenbedrijf heeft het traditionele jaarverslag en het MVO-verslag (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) geïntegreerd.