Jaarverslagen

Hoe kunnen wij je helpen?

Het jaarverslag van het Havenbedrijf Rotterdam bestaat uit een terugblik op alle ontwikkelingen in en rond de haven, plus een financieel overzicht van het afgelopen jaar.

2020 was een jaar waarin de maatschappij ernstig werd ontwricht en bevestigde de haven van Rotterdam zijn rol als betrouwbare partner in de logistieke keten door 24/7 open te zijn. Door het opveren van goederenvolumes in de tweede jaarhelft, bleef de daling van het jaarvolume beperkt tot 6,9% ten opzichte van 2019. De financiële resultaten waren beter dan in 2019, vooral als gevolg van eenmalige baten en kostenbesparingen. Het nettoresultaat kwam uit op € 351,7 miljoen.

Koers houden in bijzondere tijden

De titel van het jaarverslag 2020 is ‘koers houden in bijzondere tijden’. Het verslag geeft inzicht in de prestaties en resultaten van Havenbedrijf Rotterdam in 2020. Download het volledige jaarverslag of enkel de hoogtepunten.

Jaarverslagen

De haven van Rotterdam als de meest veilige, efficiënte en duurzame haven ter wereld: dat is onze ambitie. De jaarverslagen van Havenbedrijf Rotterdam maken transparant welke bijdragen het Havenbedrijf levert aan het realiseren van deze ambitie. Het Havenbedrijf heeft het traditionele jaarverslag en het MVO-verslag (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) geïntegreerd.