Copyright

Het is niet toegestaan om fragmenten van deze site te reproduceren door deze te printen, te downloaden en/of te verspreiden onder derden. Het is alleen toegestaan als het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat bovenstaande copyrightmelding in al deze reproducties voorkomt.

U mag geen enkele reproductie of deel van de website verkopen of verspreiden voor commerciële doeleinden. Ook mag u geen enkele reproductie of deel van de website veranderen of opnemen in ander werk of andere publicatie of site, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Tekst en beeld

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's (incl. 360˚ fotografie), illustraties, grafisch materiaal, logo's en merken, en de gebruikte software zijn eigendom van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. of derden en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Gebruik van enig merk op deze site is verboden, tenzij het Havenbedrijf of andere rechthebbenden voorafgaand schriftelijk toestemming heeft/hebben verleend.

Het logo van het Havenbedrijf Rotterdam.

Gebruik van het logo van het Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam N.V. heeft één logo, dat bestaat uit het beeldmerk (golfjes) en het woordmerk ('Port of Rotterdam'). Deze onderdelen worden altijd in combinatie met elkaar afgebeeld. Gebruik van het logo is alleen toegestaan als schriftelijke toestemming is verleend door het Havenbedrijf. Voor het verkrijgen van toestemming kunt u contact opnemen met de afdeling Corporate Communications & External Affairs. Het logo afgebeeld op deze pagina kan uitsluitend worden gebruikt voor internettoepassingen. Voor drukwerktoepassingen dient u contact op te nemen met de afdeling Corporate Communications & External Affairs.

Naamgeving Havenbedrijf en haven

Havenbedrijf Rotterdam N.V. wordt in het Engels aangeduid als 'Port of Rotterdam Authority' en kan tekstueel afgewisseld worden met 'Port Authority'. Het Rotterdams havengebied (haven- en industriecomplex) wordt bijvoorbeeld vertaald als 'port of Rotterdam', Rotterdam 'port and industrial complex' of 'Rotterdam port area'.

Gebruik van foto's op de website

De onderstaande fotografen hebben het copyright op de foto's die gebruikt worden op deze site. Het is uitdrukkelijk verboden de foto's waarop rechten berusten voor enig doel te gebruiken zonder toestemming van de fotografen. Er moet altijd copyright betaald worden aan de fotografen voor het gebruik van de foto's.

AEROVIEW b.v. Luchtfotografie
Tel.: +31 (0)10 437 80 80
E-mail: info@aeroview.nl

Eric Bakker Fotografie
Tel: + 31 (0) 10 416 70 11
E-mail: bakker.fotografie@worldonline.nl

Marc Nolte
Tel: +31 (0) 6-24546458​
E-mail: info@marcnolte.com

Jerry Lampen
Tel: +31 (0) 6-53145692
E-mail: jerry.lampen@icloud.com

Paul Martens
Tel: +31 (0) 6-53111382
E-mail: info@fotopaulmartens.nl

Danny Cornelissen
PortPictures.nl
E-mail: dcornelissen@chello.nl

Terra Drone Europe vh Skeye
Tel: +31 (0) 172-242706
E-mail: info@terra-drone.eu

Ries van Wendel de Joode
Tel: +31 (0) 6-54757471
E-mail: ries@inter.nl.net

Contact

Heeft u een vraag of opmerking over copyright of over gebruik van het logo? Neem contact op met:

Communications & External Affairs
+31 (0)10 252 1010

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page