Header image

European Affairs

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De afdeling European Affairs brengt actief de belangen van de haven onder de aandacht van stakeholders en Europese beleidsmakers. Daarbij monitort European Affairs actief Europese ontwikkelingen en wetgeving die van invloed kan zijn op de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat van de Rotterdamse haven en gaan we in gesprek over relevante beleidsdossiers.

Het Havenbedrijf wordt in Brussel ook vertegenwoordigd door de brancheorganisatie voor Europese zeehavens: ESPO.

Latest news

Luchtfoto van Maasvlakte 2 met nieuw land in Prinses Alexiahaven (foto: Martens Multimedia)

Oproep Havenbedrijf aan EU: positioneer havens slim voor het toekomstbestendig maken van Europa

Containerschepen bij terminal
Energietransitie

Havenbedrijf Rotterdam is positief over invoering ETS scheepvaart

Rotterdamse skyline

Impact inval Rusland in Oekraïne op Rotterdamse haven

Plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger Michael Stibbe (links) en Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam.

Delegatie Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging EU bezoekt haven

Schip bij de GATE Terminal

Overslag haven Rotterdam op hetzelfde niveau als vorig jaar