Header image

Digitalisering

Connect. Outsmart. Deliver.

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Digitale transformatie leidt tot fundamentele veranderingen in de samenleving. Zo ook voor de haven van Rotterdam.

Navigate

Navigate geeft een compleet overzicht van de meest efficiënte 'deep sea'-, 'short sea'-, spoor- en binnenvaartroutes via Rotterdam.

PortXchange

Voor elke scheepsbezoek aan een haven (port call) moeten veel verschillende partijen activiteiten op het juiste moment uitvoeren.

Berichten aan de scheepvaart

Bekijk de officiële bekendmakingen voor het scheepvaartverkeer in de haven van Rotterdam.

De digitaliseringsinitiatieven van het Havenbedrijf Rotterdam hebben of betrekking op het beter beheer en management van de haven en haveninfrastructuur (onze kerntaken) of het initiatief draait om beter inzicht in of de efficiëntie van logistieke processen.

We werken hard aan het behouden van de status 'beste haveninfrastructuur in de wereld'. Deze status kende het World Economic Forum voor de zevende achtereenvolgende keer toe aan de haven van Rotterdam. Een efficiënt gebruik van de infrastructuur – wat weer leidt tot kostenbesparing bij vervoerders – kan niet zonder verdere digitalisering van de haven.

Laatste nieuws

Routescanner - Choose the smart way
Digitalisering
24 / 6 / 2021

20 havenautoriteiten slaan handen ineen voor schonere scheepvaart en slimme havens

Een rij reefer containers
Digitalisering
11 / 6 / 2021

Douaneprocessen verder gedigitaliseerd

Infographic
Digitalisering
10 / 5 / 2021

Singapore en Rotterdam ronden proef met elektronische vrachtbrieven succesvol af

Luchtfoto PD Ports
15 / 2 / 2021

PD Ports zet met nieuwe samenwerking met Rotterdam stap naar status slimme haven

3D BIM Theemswegtracé
Digitalisering
26 / 1 / 2021

Havenbedrijf Rotterdam sluit zich aan bij BIM Basis Infra

1/