Header image
Bereikbaarheid

Groeiprogramma Rail Connected

Hoe kunnen wij je helpen?

In dit programma stroomlijnen de verschillende partijen in de sector de informatie-uitwisseling en brengen ze handmatige handelingen terug. Doel is het gebruik van middelen en capaciteit beter op elkaar af te stemmen om te komen tot een concurrerend spoorproduct. We nodigen andere partijen van harte uit om aan te sluiten.

Per jaar worden circa 15 miljoen containers overgeslagen in Rotterdam. De containermarkt zal ook de komende decennia blijven groeien als gevolg van bijvoorbeeld toename van de bevolking en de groei van consumptie. Rotterdam wil deze groei blijven faciliteren en stimuleren, maar wel op een duurzame, efficiënte en data-gedreven manier om zodoende elke vorm van verspilling in tijd, geld, capaciteit en energie te minimaliseren. Naast investeringen in de fysieke bereikbaarheid van de haven zijn daarom ook investeringen in de digitale railinfrastructuur nodig.

Dit is waar we aan werken:

  • Reduceren van handmatige handelingen bij het plannen van treinvervoer
  • Verminderen van afstemming in de keten door de vele afwijkingen 
  • Efficiënte manier van communiceren tussen ketenpartijen 
  • Meer inzicht en transparantie in het spoorgoederenproces 
  • Proactief informeren over afwijkingen in de planning 
  • Accurate, integrale planning van het trein vervoer
Die eerste stappen zijn we nu zeker aan het zetten
Remmert Braat, Portbase

Koppeling met Portbase

Gezamenlijk is verkend waar de behoeften liggen voor verbetering en wat de prioriteiten zijn. We starten met het verder digitaliseren van kernprocessen. Dit doen we door een koppeling met Portbase en een doorontwikkeling van de ‘Melding Container Achterland’-service.

Sectorbrede aanpak 

Inmiddels nemen zeker 25 partijen deel aan het programma. Terminal operators, rail operators en tractieleveranciers werken samen met het Havenbedrijf en Portbase onder aansturing van de Spoorgoederentafel.