Port Information Guide

Vanwege nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot de meldverplichtingen aan de bevoegde autoriteiten (via PCS of via Maritime Single Window) is de Port Information Guide gereviseerd. Het betreft vooral aanpassingen in Hoofdstuk 4. De nieuwe werkwijze is van kracht geworden vanaf 5 oktober 2016.

Port Information Guide
Choose your language
The page is not available in chosen language.

Asia

Do you prefer to visit our Asia subsite?