Port of Rotterdam online. Get informed. Stay ahead.

Make it Happen.

Seajacks Scylla niet naar Rotterdam

Update (11-02-2016): Seajacks Scylla door weersomstandigheden niet naar Rotterdam
Helaas komt het windturbine installatieschip de Seajacks Scylla niet naar Rotterdam. Vanwege aanhoudende slechte weersomstandigheden en de daarmee gepaard gaande vertraging heeft de reder besloten de off load operatie en opvolgende mobilisatie van het schip in Zuid Spanje uit te gaan voeren. Dit is buitengewoon jammer voor alle betrokken partijen in Rotterdam, maar dit hebben we helaas niet in de hand.

Lees meer
Choose your language
The page is not available in chosen language.

Asia

Do you prefer to visit our Asia subsite?