Header image

Voorwaarden gebruik mediakit

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?
 • Foto’s, video’s en andere downloads die het Havenbedrijf Rotterdam ter beschikking stelt, mogen voor niet-commerciële doelen worden gebruikt bij uitingen die leiden tot positieve beeldvorming over de haven van Rotterdam.
 • Beeldmateriaal uit de Mediakit mag worden gebruikt om de kerntaken van het HbR, zijnde duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart uit te dragen.
 • Het materiaal mag worden gebruikt ter illustratie bij artikelen, nieuwsitems en andere redactionele berichtgeving/producties over de haven van Rotterdam en/of het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (bijvoorbeeld in nieuwsmedia zoals kranten en magazines).
  Het beeldmateriaal mag uitdrukkelijk niet worden gebruikt voor reclame, advertenties, acties, commercials, merchandising en andere vormen/uitingen die gericht zijn op directe product- of dienstaanprijzing met als doel de verkoop van een specifiek product of een specifieke dienst.
 • De gebruiker heeft een beperkt gebruiksrecht voor genoemde doeleinden en verkrijgt geen eigendomsrecht. Het materiaal mag niet geplaatst worden op of in eigen of externe platforms of databases.
 • Het beeldmateriaal mag niet gedeeld worden met derden.
 • Auteursrechten en intellectueel eigendom van de materialen blijft te allen tijde bij de betreffende rechthebbende(n).
 • Alle gebruik dient vrij te zijn van ideële en/of politieke denkbeelden en doeleinden.
 • De gebruiker is bij ieder gebruik verplicht de naam van de fotograaf/rechthebbende, zoals bij de fotogalerij vermeld bij het materiaal, te vermelden. Staat er geen naam vermeld, dan wordt het Havenbedrijf Rotterdam als rechthebbende vermeld.
 • Foto- en videomaterialen, aangeboden in de Mediakit, mogen niet worden gewijzigd of bewerkt, anders dan een maximale ‘crop’ van 10%. Dit betekent dat een foto met maximaal 10% mag worden bijgesneden. Hierbij mag in geen geval de foto zodanig worden gewijzigd, dat het onderwerp van de totale foto wordt beïnvloed. Voorbeelden van niet toegestane crops zijn: inzoomen op of uitsnijden van (delen van) personen, kunstwerken, architectuur.
 • Voor videomaterialen geldt dat uit de video's losse fragmenten mogen worden gebruikt op voorwaarde dat het fragment geen andere context krijgt dan de oorspronkelijk bedoelde context.
 • Voor andere, niet in dit document benoemde vormen van gebruik dient de gebruiker zelf toestemming te vragen. Neem hiervoor contact op met de auteursrechthebbende fotograaf. Contactgegevens van veelgebruikte fotografen bij het Havenbedrijf Rotterdam vindt u onderaan de pagina.
 • Wanneer het Havenbedrijf Rotterdam de auteursrechthebbende partij is, dient via het contactformulier toestemming te vragen aan het Havenbedrijf Rotterdam.
 • Bij iedere vorm van onjuist en/of niet toegestaan gebruik is de gebruiker aansprakelijk voor eventuele aanspraak door derden in verband met auteursrechten, portretrechten, intellectuele eigendomsrechten, schendingen van persoonlijke levenssfeer en andere vormen van schade die optreden door het onjuiste/onrechtmatige gebruik. Het Havenbedrijf Rotterdam is niet aansprakelijk voor deze schade en is geen partij in (de afhandeling van) dergelijke situaties.
 • Havenbedrijf Rotterdam kan zonder (voor)aankondiging materialen van de Mediakit verwijderen. Op dat moment vervalt per direct het recht voor gebruikers van de Mediakit op deze materialen. Dit houdt in dat gebruikers van de Mediakit zo snel mogelijk gebruik en verdere verspreiding van de materialen moeten staken. Het materiaal mag dus niet worden hergebruikt of hierna nog een keer voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • Havenbedrijf Rotterdam is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit beschadiging van computersystemen van de gebruiker door downloaden en/of gebruik van materialen, beschikbaar gesteld via de Mediakit.

Wat is de mediakit van het Havenbedrijf Rotterdam?

In de mediakit, een online platform ontwikkeld en beheerd door het Havenbedrijf Rotterdam, stellen wij foto’s, video's en downloads beschikbaar.

Wat is het doel van de mediakit?

Het doel van de mediakit is het ter beschikking stellen van foto's, video's en ander beeldmateriaal voor gebruik in uitingen ter promotie van de haven van Rotterdam.

Moet ik betalen voor het gebruik van materialen van de mediakit?

Nee. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van materialen uit de mediakit, zo lang dit gebeurt volgens de voorwaarden. Voor gebruik buiten deze voorwaarden, of als je vragen hebt over specifieke vormen van gebruik, moet je zelf contact opnemen met de fotograaf of rechthebbende. Het kan zijn dat je dan onderling een vergoeding overeenkomt. Het Havenbedrijf Rotterdam is hierbij geen partij.

Mag ik de materialen uit de mediakit delen met of doorgeven aan derden?

Nee, dat mag niet. Door materialen te downloaden heb je het recht deze materialen zelf te gebruiken volgens de voorwaarden van het Havenbedrijf Rotterdam. Je mag deze niet doorgeven aan anderen.

Werkt de mediakit als een stockbureau?

Nee. Hoewel het Havenbedrijf Rotterdam beelden op een plek verzameld heeft staan die door derden geselecteerd en gedownload kunnen worden, is de mediakit geen stockbureau. Het Havenbedrijf Rotterdam verkoopt dan ook geen beelden.

Wat houdt directe product- of dienstaanprijzing in?

Daarmee worden commercials, advertenties, acties en dergelijke bedoeld die gericht zijn op de verkoop van een specifiek product of een specifieke dienst.

Wat is het verschil tussen toegestaan promotioneel gebruik, directe product- of dienstaanprijzing en merchandising?

Toegestaan promotioneel gebruik is bijvoorbeeld het gebruik van een foto in een artikel over de haven van Rotterdam of over de kerntaak van het Havenbedrijf Rotterdam.

Niet toegestaan is het gebruik van een foto in een advertentie, advertorial, commercial of projectbrochure met als doel een specifiek product of een specifieke dienst aan te prijzen of te verkopen.

Niet toegestane merchandising is bijvoorbeeld het gebruik van een foto op een product, zoals op een t-shirt of mok, dat vrij verkocht of gekocht kan worden.

Als ik materialen van de mediakit wil gebruiken voor doeleinden anders dan beschreven in de voorwaarden, wat doe ik dan?

Dan moet je zelf contact opnemen met de betreffende fotograaf, videomaker of rechthebbende. Bij alle foto's en video's wordt de naam daarvan bij het betreffende materiaal vermeld. Je kunt dan in onderlinge afstemming andere vormen van gebruik overeenkomen, eventueel tegen betaling. Havenbedrijf Rotterdam is hierbij geen partij.

Ik ben fotograaf of videomaker en zie dat mijn naam niet of niet correct bij het materiaal in de mediakit vermeld staat. Wat moet ik doen?

Wij doen er alles aan om alle namen van fotografen, videomakers en andere rechthebbenden correct bij de materialen te vermelden. Als je meent dat hier een fout is opgetreden, meld dit dan via het contactformulier onderaan de pagina. Wij streven ernaar eventuele onjuistheden of onvolledigheden snel te corrigeren.

Waar vind ik de naam van de fotograaf, videoproducent of andere rechthebbende die ik moet vermelden bij het materiaal?

In de fotogalerij staat de naam vermeld bij het betreffende materiaal.

Hoe zit het met rechten en met aansprakelijkheid bij onjuist of onrechtmatig gebruik van de materialen?

Op zowel de materialen uit de mediakit als op de website van het Havenbedrijf getoonde beelden kunnen rechten rusten. Denk aan auteursrecht maker foto, portretrecht/recht op privacy geportretteerde, recht van de maker van afgebeeld kunstwerk/architectonisch object en dergelijke. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor juist gebruik van de materialen. Denk hierbij onder andere aan het de voorwaarden aangaande niet wijzigen/croppen, het niet gebruiken voor ideële boodschappen, het niet gebruiken voor reclame, commercials, merchandising en andere vormen/uitingen met als doel directe product- of dienstaanprijzing.

Bij iedere vorm van onjuist en/of niet toegestaan gebruik is de gebruiker direct aansprakelijk voor eventuele aanspraak door derden in verband met auteursrechten, portretrechten, intellectuele eigendomsrechten, schendingen van persoonlijke levenssfeer en andere vormen van schade die optreden door het onjuiste/onrechtmatige gebruik. Havenbedrijf Rotterdam is niet aansprakelijk voor deze schade en is geen partij in (de afhandeling van) dergelijke situaties.

Ik heb een vraag die niet door de voorwaarden of de veel gestelde vragen wordt beantwoord. Wat nu?

Stuur ons je vraag via het onderstaande contactformulier en wij reageren zo snel mogelijk.

Meer informatie? Contact:

Communications & External Affairs
Communications & External Affairs