Header image
Veiligheid

Veilige haven

Veiligheid is in onze haven topprioriteit

Hoe kunnen wij je helpen?

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt aan een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Veiligheid is in onze haven topprioriteit. Natuurlijk voor de scheepvaart maar ook voor omwonenden, werknemers in de haven, bedrijven en (recreatieve) gebruikers van het havengebied.

Veiligheid is een veelomvattend begrip. Het gaat behalve om nautische veiligheid ook om sociale veiligheid, waterveiligheid, arbeidsveiligheid en cybersecurity. Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich met verschillende diensten en projecten in voor een zo'n veilig mogelijke haven voor iedereen.

Alarmering bij een incident of crisis

Onderstaande animatie legt uit hoe, wanneer en via welke kanalen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond haar inwoners informeert en alarmeert bij incidenten en crisissen. Meer informatie: www.rijnmondveilig.nl.

Te land, ter zee en in de lucht

een e-nose neemt veranderingen in de luchtsamenstelling waar
E-noses
vliegende drone
Vliegen in het havengebied
Havenbedrijf
Corporate Social Responsibility

Incidenttrainingen

De divisie Havenmeester is bij incidenten op het water vaak als eerste ter plaatse. Tijdens de halfjaarlijkse training worden op een zo realistisch mogelijke manier incidenten getraind en geoefend. Zo wordt onder andere getraind met blusmiddelen: de divisie bestrijdt incidenten in bluspak, met warmte, met rook, met vuur en met hun eigen vaartuigen en middelen. Het doel van deze trainingen is in de haven incidenten zo veilig, snel en goed mogelijk te bestrijden om gevolgschade en hinder te beperken.

Oefening met brand aan boord

Brand aan boord van een varend schip vergt andere vaardigheden, kennis en materieel dan op het land. Om een bemanning te ondersteunen bij een brand aan boord, staat 24/7 het 'Maritime Incident Response Group Netherlands (MIRG.NL)' paraat in Rotterdam. Dit is een team gespecialiseerd in scheepsbrandbestrijding.

Het team wordt ingezet op verzoek van het Kustwachtcentrum, waar de noodoproep van de kapitein binnenkomt. Het Kustwachtcentrum neemt vervolgens contact op met de meldkamer in Rotterdam die het MIRG ter bestrijding van de scheepsbrand inschakelt. Ze gaan met de helikoper richting het incident en moeten van daaruit dalen op het schip.

Elk jaar vindt de MIRG-NL oefening plaats. Tijdens zo'n oefening is de inzet van het team gefilmd.

Deelnemers aan de oefendagen zijn: Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR), Gezamenlijke Brandweer, Havenbedrijf Rotterdam, Kustwachtcentrum Den Helder, Korps Marine brandweer en de NHV (Noordzee Helikopters Vlaanderen).

Veiligheid op het land

DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) en Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) zien in opdracht van gemeente en provincie toe op de veiligheid op het land. Het Havenbedrijf Rotterdam neemt actief deel aan incidentbestrijding in en om de haven.