Header image
Veiligheid

Veilige haven

Veiligheid is in onze haven topprioriteit

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Divisie Havenmeester

De Divisie Havenmeester (DHMR) is verantwoordelijk voor de veilige, vlotte, schone en beveiligde afwikkeling van de scheepvaart in de haven van Rotterdam.

Vliegen in het havengebied

Let op, voor de veiligheid moet iedereen die wil vliegen met een drone zich aan de regels houden en vaak is een vergunning nodig.

E-noses

Elektrische neuzen (e-noses) ruiken beter dan menselijke neuzen gevaarlijke luchtjes. Zo'n 250 e-noses in Rijnmond zorgen voor een gezonde en veilige omgeving.

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt aan een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Veiligheid is in onze haven topprioriteit. Natuurlijk voor de scheepvaart maar ook voor omwonenden, werknemers in de haven, bedrijven en (recreatieve) gebruikers van het havengebied.

Veiligheid is een veelomvattend begrip. Het gaat ook om sociale veiligheid, waterveiligheid, arbeidsveiligheid en cybersecurity. Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich met verschillende diensten en projecten in voor een zo'n veilig mogelijke haven voor iedereen.

Alarmering bij een incident of crisis

Onderstaande animatie legt uit hoe, wanneer en via welke kanalen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond haar inwoners informeert en alarmeert bij incidenten en crisissen. Meer informatie: www.rijnmondveilig.nl.

Incidenttrainingen

De divisie Havenmeester is bij incidenten op het water vaak als eerste ter plaatse. Tijdens de halfjaarlijkse training worden op een zo realistisch mogelijke manier incidenten getraind en geoefend. Zo wordt onder andere getraind met blusmiddelen: de divisie bestrijdt incidenten in bluspak, met warmte, met rook, met vuur en met hun eigen vaartuigen en middelen. Het doel van deze trainingen is in de haven incidenten zo veilig, snel en goed mogelijk te bestrijden om gevolgschade en hinder te beperken.

Oefening met brand aan boord

Brand aan boord van een varend schip vergt andere vaardigheden, kennis en materieel dan op het land. Om een bemanning te ondersteunen bij een brand aan boord, staat 24/7 het 'Maritime Incident Response Group Netherlands (MIRG.NL)' paraat in Rotterdam. Dit is een team gespecialiseerd in scheepsbrandbestrijding.

Het team wordt ingezet op verzoek van het Kustwachtcentrum, waar de noodoproep van de kapitein binnenkomt. Het Kustwachtcentrum neemt vervolgens contact op met de meldkamer in Rotterdam die het MIRG ter bestrijding van de scheepsbrand inschakelt. Ze gaan met de helikoper richting het incident en moeten van daaruit dalen op het schip.

Elk jaar vindt de MIRG-NL oefening plaats. Tijdens zo'n oefening is de inzet van het team gefilmd.

Deelnemers aan de oefendagen zijn: Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR), Gezamenlijke Brandweer, Havenbedrijf Rotterdam, Kustwachtcentrum Den Helder, Korps Marine brandweer en de NHV (Noordzee Helikopters Vlaanderen).

Criminelen dwarsbomen

Criminelen maken graag gebruik van de goede infrastructuur én de efficiënte goederenafhandeling in de Rotterdamse haven. De ondermijnende effecten van bijvoorbeeld drugscriminaliteit reiken tot ver voorbij Rotterdam, waarbij grote hoeveelheden crimineel geld en witwaspraktijken onze economie en samenleving dreigen aan te tasten.

Onder het motto Rotterdamse Haven, Veilige Haven gaan we nóg steviger aan de slag om criminelen te dwarsbomen. We leggen daarbij twee accenten: het beïnvloeden van integer gedrag in de haven en de fysieke en digitale beveiliging van de haventerreinen.

Op de website staan initiatieven die daarvoor genomen (én gepubliceerd) kunnen worden en hoe ook jij daarbij kunt helpen.

Veiligheid bij Port Development

Bij Port Development staan we aan de wieg van een veilig ontwerp en zien we toe op een veilige realisatie. We gaan voor veilig gebruik en beheer. Wij zijn de opdrachtgever, in elke fase van onze projecten zijn wij er voor verantwoordelijk dat iedereen veilige en gezond weer thuiskomt.

Veiligheid op het land

DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) en Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) zien in opdracht van gemeente en provincie toe op de veiligheid op het land. Het Havenbedrijf Rotterdam neemt actief deel aan incidentbestrijding in en om de haven.

Laatste nieuws

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door René de Vries (Rijks) Havenmeester en rechts Jan van Zanten Directeur Kustwacht
Veiligheid
11 / 11 / 2021

Samenwerking Divisie Havenmeester Rotterdam (DHMR) en Kustwacht opnieuw bevestigd

Samenwerking FERM en CGI
Digitalisering
19 / 10 / 2021

Samenwerking FERM en CGI

Doop Thunderbird II
20 / 7 / 2021

Fleet Cleaner neemt tweede werkschip in gebruik

Oefening Port Defender haven Rotterdam
Veiligheid
7 / 4 / 2021

Oefening Port Defender in Rotterdam

Nieuwe Maas Rozenburg
Duurzaamheid
12 / 3 / 2021

Proeven in Rijnmondgebied met hergebruik van schone bagger

1/