Header image

Zeevaart

10 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De belangrijkste informatie en services voor een veilig en efficiënt bezoek aan de haven van Rotterdam.

ZEEVAART

Voor, tijdens en na een bezoek aan de haven van Rotterdam krijgen zeeschepen te maken met navigatie, veiligheid, regelgeving, services, communicatie en inspecties.

Medewerker van het HCC zichtbaar
VTS-diensten en VHF-communicatieprocedure
Inspecteur in de haven
Inspecties
Schip vaart op de Noordzee
Ballastwaterverdrag
Waalhaven ontsluiting
Waalhaven

AANKOMST EN VERTREK VAN SCHEPEN

Bekijk de geplande scheepsbezoeken van de zeeschepen in de haven van Rotterdam: verwachte schepen, schepen in de haven en vertrekkende schepen.

Maersk schip

Port Information Guide

De Port Information Guide (Haveninformatiegids) is geschreven voor kapiteins van zeeschepen, rederijen en iedere andere partij die nautische informatie nodig heeft over de haven van Rotterdam.

Latest news

Fluoriserend zeeschip
Veiligheid

Consortium van partijen legt als eerste ter wereld een schaalbaar quantum netwerk aan in Rotterdamse haven

HMS Prince of Wales

Prince of Wales voor het eerst in de haven van Rotterdam

RPA 14 met sleper haalt schip binnen
Veiligheid

Nautische jaarcijfers 2023

De Maasdeltatunnel
Bereikbaarheid

Afzinken tunneldeel Maasdeltatunnel gepland op zaterdag 21 oktober

Maersk schepen bunkeren bij de APM2 Terminal op Maasvlakte 2

Mass Flow Meter Bunkermeetsysteem verplicht vanaf 1 januari 2026

Toelichting hergebruik van gegevens van de Havenmeester ontvangen van externe partijen

De Havenmeester van Rotterdam is de bevoegde autoriteit als bedoeld in het Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart (‘Bmgs’). In de hoedanigheid als bevoegde autoriteit ontvangt de Havenmeester een groot aantal gegevens als bedoeld in artikel 5 Bmgs. Tevens ontvangt de Havenmeester gegevens op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 3.10 van de verschillende Havenverordeningen, waarvoor de Havenmeester als meld-adressaat is aangewezen. De Havenmeester kan een deel van deze gegevens onder de voorwaarden genoemd in artikel 8 Bmgs aan derden verstrekken ter bevordering van de handel en het transport in de logistieke keten of ten behoeve van de uitvoering van een wettelijke taak. De Havenmeester deelt de informatie die hij ontvangt op grond van de verschillende Havenverordeningen met derden in lijn met de voorwaarden genoemd in artikel 8 Bmgs.

Meer informatie? Contact:

Haven Coördinatie Centrum
Haven Coördinatie Centrum