Header image

Weer, getijde en waterdiepte

Hoe kunnen wij je helpen?

In samenwerking met Rijkswaterstaat beheert Havenbedrijf Rotterdam meetnetten in de haven van Rotterdam om de scheepvaart van juiste en actuele informatie te voorzien over waterdieptes, waterstanden en weersomstandigheden.

Van NAP naar ALAT

Op zee is iedereen gewend om te navigeren op basis van Lowest Astronomical Tide (LAT). Dit is het laagste astronomisch voorspelde getijdeniveau. Bij binnenwateren, zoals havengebieden, hanteren we de term Approximate LAT (ALAT).

ALAT is ook de standaard binnen het Havenbedrijf Rotterdam voor communicatie met de zeevaart. Hiermee sluit Havenbedrijf Rotterdam aan bij de internationale taal, met meer efficiëntie en veiligheid tot gevolg. Op deze pagina vind je verschillende applicaties waarop metingen en verwachtingen te vinden zijn. Deze bieden we op dit moment nog in zowel ALAT als NAP (Normaal Amsterdams Peil).

Weather & Tide

Dit dashboard geeft actuele, voorspelde en astronomische hydro-/meteo-informatie. Je kunt de verschillende aspecten naar wens selecteren aan de hand van het tandwielicoon in de applicatie.

Weather & Tide Lite

Voor kapiteins van schepen die de haven van Rotterdam bezoeken, is Weather & Tide Lite ontwikkeld. Deze PDF kan gemakkelijk geopend, geprint en doorgestuurd worden. De informatie wordt iedere zes uur automatisch ververst.

Weather
Weather

HydroMeteoBundel

De bundel geeft weer- en getij-statistiek voor de Rotterdamse Haven. Dit is onderdeel van de Standaarden Maritieme Infra.

Maritime Chart Server

Op deze server vind je de actuele diepte-informatie in de Rotterdamse haven. De informatie wordt weergegeven ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (NAP) of ten opzichte van Approximate LAT (ALAT).

Maritime Chart Server
Lange Termijn Tijpoort Viewer

Lange Termijn Tijpoort Viewer

Deze viewer geeft inzicht in de mogelijke tijpoorten aan de hand van het astronomische getij.

Meer informatie over weer en getij