Header image

Wet- en regelgeving

Voor een veilige haven

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenmeester

De Havenmeester handhaaft wet- en regelgeving in de havens van Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht.

Formulieren en checklists

In de haven van Rotterdam gelden regels voor de scheepvaart. Deze regels dragen bij aan de veiligheid van de haven van Rotterdam.

Internationale regels zijn afkomstig van de International Maritime Organization (IMO). Een voorbeeld is de SOLAS (met toevoegingen zoals de IMDG-code en de IBC). Het internationale verdrag SOLAS wordt gezien als het belangrijkste verdrag voor de veiligheid van zeeschepen. Het SOLAS-verdrag kent regels voor de bouw, uitrusting en exploitatie van schepen. Daarnaast zijn in de haven van Rotterdam nationale regels van kracht. Verder zijn, net als op de andere Nederlandse binnenwateren, onder meer het ADN en het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) van toepassing.

Besmettelijke variant COVID-19

De Nederlandse regering heeft in verband met de (extra) besmettelijke variant van COVID-19 per 23 januari 2021 besloten om passagiers te weren uit het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Lokale regelgeving

Om de veiligheid in de havens van de gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht te borgen, gelden er regels voor de scheepvaart. Deze zijn vastgesteld in de Havenverordening. In de Havenverordening staan de ‘huisregels’ van de havens. In de Amsterdam-havenregio geldt dezelfde regionale Havenverordening.

RotterdamSchiedamVlaardingenZwijndrechtPapendrechtDordrecht
Havenverordening Rotterdam 2020
Havenverordening Schiedam 2020
Havenverordening Vlaardingen 2020
Havenverordening Dordrecht 2020
Havenverordening Papendrecht 2020
Havenverordening Zwijndrecht 2020
Havenverordening 2020 bijlage 1
Havenverordening 2020 bijlage 2
Beleidsregels ontheffingen verbod gebruik generator, hoofd- en hulpmotor Rotterdam
Vrijstelling ligplaatsen binnentankschepen buiten petroleumhavens Rotterdam 2021
Aanwijzingsbesluit gebieden verbod gebruik generator of een hoofd- of hulpmotor
Regeling meldplichtige zeeschepen 2020
Aanwijzingsbesluit brandstoffen en energiebronnen die enkel met een vergunning gebunkerd mogen worden
Aanwijzingsbesluit regels voor schepen langszij bij bunkeren
Aanwijzingsbesluit controlelijst voor het (de)bunkeren en van en aan boord brengen van hulpstoffen
Regeling wijze van melden Havenverordening
Aanwijzingsbesluit invaren en passeren voor de Nijlhaven Yukonhaven
Aanwijzingsbesluit minimumafstand tot schepen Holland Amerikakade
Aanwijzingsbesluit petroleumhavens Rotterdam, Vlaardingen
Aanwijzingsbesluit seinvoering tijdens bunkeren
Aanwijzingsbesluit invaarverbod pleziervaartuigen
Ligplaatsen overzicht Papendrecht
Plan van aanpak voor zeeschepen waarvan de lading in het buitenland is ontsmet met fosfine
Vaststellingsbesluit plan van aanpak voor zeeschepen waarvan de lading in het buitenland is ontsmet met fosfine
Vrijstelling toegelaten binnenschepen in de 2e Petroleumhaven
Vrijstelling voortdurend toezicht op stilliggende binnentankschepen in de havens van Rotterdam 2021
Verkeersbesluit gebieden ‘gemengd afmeren’
RotterdamSchiedamVlaardingenZwijndrechtPapendrechtDordrecht

Vergunningen en ontheffingen

De Havenmeester verleent onder bepaalde voorwaarden vergunningen, ontheffingen, erkenningen of aanwijzingen. De Havenmeester verleent bijvoorbeeld de vergunning voor communicatievaren of voor het sjorren van containers aan boord van zeeschepen. Daarnaast kan de Havenmeester ontheffing verlenen van bepaalde voorschriften in de havenregelgeving. Zo is het voor schepen onder voorwaarden mogelijk om een anker te gebruiken of een schip te ontsmetten.