Header image

Wet- en regelgeving

Voor een veilige haven

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenmeester

De Havenmeester handhaaft wet- en regelgeving in de havens van Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht.

Formulieren en checklists

In de haven van Rotterdam gelden regels voor de scheepvaart. Deze regels dragen bij aan de veiligheid van de haven van Rotterdam.

Internationale regels zijn afkomstig van de International Maritime Organization (IMO). Een voorbeeld is de SOLAS (met toevoegingen zoals de IMDG-code en de IBC). Het internationale verdrag SOLAS wordt gezien als het belangrijkste verdrag voor de veiligheid van zeeschepen. Het SOLAS-verdrag kent regels voor de bouw, uitrusting en exploitatie van schepen. Daarnaast zijn in de haven van Rotterdam nationale regels van kracht. Verder zijn, net als op de andere Nederlandse binnenwateren, onder meer het ADN en het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) van toepassing.

Lokale regelgeving

Om de veiligheid in de havens van de gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht te borgen, gelden er regels voor de scheepvaart. Deze zijn vastgesteld in de Havenverordening. In de Havenverordening staan de ‘huisregels’ van de havens. In de Amsterdam-havenregio geldt dezelfde regionale Havenverordening.

NaamArtikelRotterdamSchiedamVlaardingenZwijndrechtPapendrechtDordrecht
Havenverordening Rotterdam 2020
Havenverordening Schiedam 2020
Havenverordening Vlaardingen 2019
Havenverordening Dordrecht
Havenverordening Papendrecht 2020
Havenverordening Zwijndrecht 2020
Besluit ‘gemengd afmeren’ Rotterdam 2022
Ligplaatsen overzicht Papendrecht
Vrijstelling voortdurend toezicht op stilliggende binnentankschepen in de havens van Rotterdam 2021
Regeling wijze van melden Havenverordening 20241.10
Regeling meldplichtige zeeschepen 20203.10
Aanwijzingsbesluit invaren en passeren voor de Nijlhaven Yukonhaven3.2
Aanwijzingsbesluit minimumafstand tot schepen Holland Amerikakade3.2
Aanwijzingsbesluit invaarverbod pleziervaartuigen3.2
Beleidsregels ontheffingen verbod gebruik generator, hoofd- en hulpmotor Rotterdam 20224.2
Aanwijzingsbesluit gebieden verbod gebruik generator of een hoofd- of hulpmotor4.2
Aanwijzingsbesluit gebieden verbod gebruik generator of een hoofd- of hulpmotor (artikel 4.2)4.2RotterdamSchiedamDordrechtZwijndrechtPapendrechtDordrecht
Plan van aanpak voor zeeschepen waarvan de lading in het buitenland is ontsmet met fosfine4.7
Vaststellingsbesluit plan van aanpak voor zeeschepen waarvan de lading in het buitenland is ontsmet met fosfine4.7
Aanwijzingsbesluit petroleumhavens Rotterdam, Vlaardingen5.1
Vrijstelling toegelaten binnenschepen in een petroleumhaven 20225.2
Vrijstelling ligplaatsen binnentankschepen buiten petroleumhavens Rotterdam 20225.4
Aanwijzingsbesluit aanvullende voorschriften bepaalde brandstoffen, hulpstoffen en energiebronnen Rotterdam 2023Paragraaf 8RotterdamSchiedamVlaardingenDordrechtPapendrecht
Aanwijzingsbesluit brandstoffen en energiebronnen die enkel met een vergunning gebunkerd mogen worden8.1
Aanwijzingsbesluit regels voor schepen langszij bij bunkeren8.4
Aanwijzingsbesluit controlelijst voor het (de)bunkeren en van en aan boord brengen van hulpstoffen8.7
Aanwijzingsbesluit seinvoering tijdens bunkeren8.8
Ondermandaat, mandaat- en machtigingsbesluit Havenmeester van Rotterdam 2023
Bijlagen bij Ondermandaat, mandaat- en machtigingsbesluit Havenmeester van Rotterdam 2023
Besluit aanwijzing afmeerlocaties verplicht gebruik bootlieden
Overzicht ligplaatsen verplicht gebruik bootlieden
ArtikelRotterdamSchiedamVlaardingenZwijndrechtPapendrechtDordrecht

Vergunningen en ontheffingen

De Havenmeester verleent onder bepaalde voorwaarden vergunningen, ontheffingen, erkenningen of aanwijzingen. De Havenmeester verleent bijvoorbeeld de vergunning voor communicatievaren of voor het sjorren van containers aan boord van zeeschepen. Daarnaast kan de Havenmeester ontheffing verlenen van bepaalde voorschriften in de havenregelgeving. Zo is het voor schepen onder voorwaarden mogelijk om een anker te gebruiken of een schip te ontsmetten.