Formulieren en checklists zeevaart

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Voor een bezoek aan de haven van Rotterdam moeten nautische formulieren ingevuld worden. Hieronder vind je een overzicht van alle formulieren voor de zeevaart. Ingevulde formulieren kun je online indienen of sturen naar het Haven Coördinatie Centrum.

Formulieren online indienen

De formulieren ‘Aanvragen voor ‘Werkzaamheden’ en ‘Afmeren buiten petroleumhaven’ en ‘Transport’ kun je digitaal indienen. Maak hiervoor gebruik van My Port.

Overige formulieren

Aanvraag bevaren Oude Maas

Digitale formulieren
Het aanvraagformulier Bevaren Oude Maas is digitaal beschikbaar. Invullen kan via My Port.

Bijzonder transport

Aanvraag werkblad bijzonder transport

Digitale formulieren
Het aanvraagformulier bijzonder transport is digitaal beschikbaar. Invullen kan via My Port.

Bunkeren

Bij het bunkeren van scheepsbrandstoffen naar zeeschepen kan het voorkomen dat de geleverde partij brandstof niet voldoet aan de gevraagde specificaties. In dat geval wordt de brandstof weer gelost ofwel gede-bunkerd. Bij zware afwijkingen van de specificaties kan sprake zijn van afvalstoffen. Het is daarbij belangrijk om snel duidelijkheid te hebben of de partij brandstof nog bruikbaar is. Het de-bunkeraanvraagformulier helpt bevoegde instanties om een advies hierover uit te brengen. Bij het terugpompen van de brandstof moet ook een speciale veiligheidscontrolelijst worden ingevuld.

Checklijst bunkeren van een zeeschip met LNG (IAPH)

(Herstel)werkzaamheden

Aanvraag ontheffing van het verbod voor het verrichten van werkzaamheden. Let op, ontheffing is alleen nodig indien het schip geen ligplaats heeft bij een werf (met een omgevingsvergunning) en als:

*werkzaamheden meer dan drie dagen duren;
*werkzaamheden gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken;
*de 25 meter grens niet haalbaar is ten opzichte van gevaarlijke stoffen of brandbaar materiaal en daarbij voldoende brandblusmiddelen en –personen aanwezig zijn;
*werkzaamheden worden uitgevoerd op een tankschip of aan een brandstoftank op een schip, tenzij er een certificaat van een gasdeskundige aanwezig is;
*werkzaamheden aan een LNG-installatie niet worden uitgevoerd door een (aantoonbaar) gecertificeerd LNG bedrijf.

Uitvoering van de werkzaamheden is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke ontheffing is verleend.
Werkzaamheden mogen niet strijdig mogen zijn met artikel 5.2 (open vuur of vonkvorming in een Petroleumhaven).

Digitale formulieren

Het aanvraagformulier werkzaamheden is als digitaal formulier beschikbaar. Invullen kan via My Port.

Checklists

Checklists voor de zeevaart zijn opgenomen in de Havenverordening Rotterdam 2020.

Verschillende contactmogelijkheden

Heb je een verzoek, vraag of melding, dan kun je contact opnemen met het Haven Coördinatie Centrum. Zie hieronder.

Marifonie (VHF)
Het Haven Coördinatie Centrum heeft de beschikking over 3 VHF kanalen:
VHF 11 voor verkeerszaken, aanroepnaam Haven Coördinatie Centrum;
VHF 14 voor operationele zaken, aanroepnaam Haven Coördinatie Centrum;
VHF 19 voor scheepvaartberichten. uitwijk kanaal, aanroepnaam Haven Coördinatie Centrum.

Telefonisch
Er volgt een keuzemenu:
1. Voor bestelling schip en voor tijdafspraken, kies 1
2. Voor overige meldingen en voor vragen, kies 2