Aanvraagformulier / Application form

Aanvraagformulier Pilotage Exemption Certificate (PEC)

Zeehavenregio Rotterdam-Rijnmond-Scheveningen

Een PEC kan worden aangevraagd op naam van de kapitein of eerste stuurman, door het formulier volledig in te vullen. Aspirant PEC houder dient over de juiste vaarbevoegdheid te beschikken om met het schip te varen waar de PEC voor wordt aangevraagd.

Een aanvraag kan maar één traject betreffen in het zeehavengebied Rotterdam-Rijnmond-Zuid-Holland- achterland of kan gelden voor het zeehavengebied Scheveningen. Op een PEC zijn maximaal acht traject – schip combinaties mogelijk.

In de informatiegids Pilotage Exemption Certificates en examenregeling vindt u een uitgebreide omschrijving van de toelatingscriteria, het opleidingstraject, toetsing, condities en beperkingen welke van toepassing zijn op de PEC.

.........

Application form Pilotage Exemption Certificate (PEC)

Region Rotterdam-Rijnmond-Scheveningen

A PEC can be requested on the name of the bona fide Master or First Mate by filling in the application form. The candidate PEC holder must have appropriate Certificate of Competence to navigate the vessel for which the PEC is being applied for.

A request is applicable on only one PEC route in the seaport area Rotterdam-Rijnmond- Zuid-Holland- hinterland or on the seaport area Scheveningen. On the PEC a maximum of eight combinations route – ship are possible.

In the information guide Pilotage Exemption Certificates and Exam Regulations you will find extended information about the admission criteria, the training program, examination, conditions and restrictions applicable on the PEC.