Algemene privacyverklaring Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Havenmeester Rotterdam

Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Havenmeester Rotterdam als verantwoordelijken

Deze privacyverklaring dateert van 23 juli 2020 en kan in de loop der tijd worden gewijzigd.

Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) en Havenmeester Rotterdam verwerken je persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Om erop toe te zien dat zij als verwerkingsverantwoordelijken je persoonsgegevens conform wet- en regelgeving verwerken, is een interne toezichthouder, de Functionaris Gegevensbescherming, aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door HbR en door Havenmeester Rotterdam. De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming tref je hieronder aan.

Reikwijdte van deze algemene verklaring

In deze privacyverklaring vind je algemene informatie over de verwerking van je persoonsgegevens door HbR en Havenmeester Rotterdam. Daarnaast lees je hoe je contact kunt opnemen met ons of onze interne toezichthouder, en hoe je je rechten kunt uitoefenen.

Naast deze algemene verklaring hebben wij verschillende specifieke privacyverklaringen opgesteld. Hierin staat informatie over onder meer het doel van de verwerking in kwestie, de rechtsgrondslag, welke persoonsgegevens we van je verwerken en hoe lang we deze gegevens bewaren. De specifieke privacy verklaringen vullen zodoende deze algemene privacyverklaring aan en de verklaringen moeten dan ook in samenhang worden gelezen.

Deze privacyverklaring is enkel van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door HbR en Havenmeester Rotterdam. Voor vragen over de verwerking van je gegevens door andere bedrijven of organisaties in de Rotterdamse haven dien je met hen contact op te nemen.

Samenwerkingsverbanden en doorgeven persoonsgegevens

HbR en Havenmeester Rotterdam werken soms samen met andere partijen. Indien wettelijk verplicht maken zij dan afspraken met de andere partijen in deze samenwerkingsverbanden over de bescherming van je persoonsgegevens. Wanneer je gegevens worden verwerkt in een samenwerkingsverband word je daarover apart geïnformeerd door middel van een specifieke privacyverklaring.

Soms is het zo dat HbR of Havenmeester Rotterdam niet het eerste aanspreekpunt is als je vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door zo’n samenwerkingsverband. Als dit het geval is, dan zal duidelijk worden aangegeven in de specifieke verklaring met wie je contact kunt opnemen als je vragen hebt.

Digitalisering in de Rotterdamse haven

HbR en Havenmeester Rotterdam maken gebruik van digitalisering om de efficiëntie en betrouwbaarheid van de logistieke keten te vergroten. Hiervoor worden diverse producten en diensten ontwikkeld door HbR om de afhandeling van goederenstromen nog veiliger en efficiënter te maken. Bij de ontwikkeling of afname van deze producten en diensten kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Door middel van specifieke privacy verklaringen word je daarover nader geïnformeerd.

Internationaal

Al jarenlang beheert en ontwikkelt het Rotterdamse havenbedrijf één van ’s werelds drukste en grootste logistieke centra ter wereld. HbR en Havenmeester Rotterdam hebben als uitgangspunt in hun beleid dat je gegevens alleen worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het internationale karakter van de Rotterdamse haven kan met zich meebrengen dat je gegevens buiten de EU worden verwerkt. In dat geval dragen wij er zorg voor dat je gegevens worden beschermd en word je over dergelijke verwerkingen geïnformeerd.

Communicatie

De Rotterdamse haven is een van de meest toonaangevende, internationaal concurrerende havens ter wereld. Het Havenbedrijf neemt je graag mee in de laatste ontwikkelingen en wij communiceren daar graag over. Dit doen wij op verschillende manieren:

Onze website: www.portofrotterdam.com. Dit is dé corporate website van het Havenbedrijf. Alle informatie over de haven van Rotterdam en over het Havenbedrijf Rotterdam N.V. wordt hier vermeld. Je vindt hier o.a. informatie over zakendoen, veiligheid, energietransitie, digitalisering. Bij je bezoek aan onze website worden cookies geplaatst. Meer informatie over ons cookiebeleid kun je hier lezen.

Daarnaast organiseren wij onder andere ook zakelijke events in binnen- en buitenland, voeren we e-mailcampagnes, verzenden we nieuwsbrieven en maken de Havenkrant (oplage 450.000 stuks). Het Havenbedrijf Rotterdam is ook sponsor van een groot aantal Rotterdamse organisaties en hun evenementen waarvoor wij onze relaties uitnodigen. Wij richten wij ons op het grote publiek via FutureLand. Hier worden excursies en rondleidingen georganiseerd in het Rotterdamse havengebied.

Om al deze activiteiten goed te laten verlopen is het gebruik van persoonsgegevens vaak noodzakelijk. Dat doen wij overigens pas nadat wij je toestemming hiervoor hebben gekregen (bijv. nieuwsbrief), om uitvoering te geven aan een overeenkomst (bijv. boeking rondvaart), of om je te attenderen op bepaalde interesses. Je hebt het recht je toestemming te allen tijde in te trekken of via een unsubscribemogelijkheid af te melden.

Om je persoonsgegevens te beveiligen heeft het Havenbedrijf Rotterdam, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen, passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Met verwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten. Ook bewaren we je gegevens conform wet- en regelgeving.

Voor de toegespitste privacyverklaringen van onze organisatie verwijzen we naar de links hieronder.

RPA die water spuit

Je gegevens

Je kunt HbR en Havenmeester Rotterdam om inzage vragen of een ander verzoek doen met betrekking tot je persoonsgegevens. Gebruik hiervoor onderstaand formulier.

Klachten?

Je kunt een klacht indienen over de verwerking van je persoonsgegevens door HbR of door Havenmeester Rotterdam bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie? Contact:

Meer informatie? Contact:

Interne toezichthouder