Header image

Energie en industrie

Meer dan 120 industriële bedrijven en sterk petrochemisch cluster

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Energie en elektriciteit

Als gevolg van de strategische ligging en de bestaande energievoorzieningen, speelt de haven een belangrijke rol in de overgang naar een meer duurzame en koolstofarme energievoorziening.

Procesindustrie

Het Haven Industrieel Complex omvat onder andere raffinaderijen, chemische fabrieken, biobrandstoffenfabrieken en plantaardige-olieraffinaderijen.

Droge bulk

Rotterdam is de grootste drogebulkhaven van Europa. En één met veel perspectief.

Het industrieel cluster in de haven van Rotterdam is een geavanceerd en divers complex van petrochemische, logistieke en diverse ondersteunende industriële faciliteiten. Het beslaat een uitgestrekt gebied waar olieraffinaderijen, chemische fabrieken, elektriciteitsproductie en havenactiviteiten voor droge en natte bulkgoederen elkaar versterken.

Dankzij de gunstige ligging, uitstekende infrastructuur en achterlandverbindingen dient het als een belangrijk knooppunt voor wereldwijde handel en distributie. Het cluster draagt bij aan de regionale en nationale economie en blijft vooroplopen in duurzame ontwikkeling van energie- en grondstoffentransitie en innovatie om een leidende positie in de internationale industrie te behouden. 

Latest news

Luchtfoto Maasvlakte Olie Terminal
Energietransitie

CO2next project voor opslag en overslag vloeibare CO2 gaat FEED-fase in

De deelnemers poseren na de ondertekening op het WEC
Duurzaamheid

Groot aantal partijen verkent samenwerking voor duurzame warmtevoorziening in Zuid-Holland

Grondstoffenopslag in de Rotterdamse haven
Energietransitie

Onderzoek DRIFT biedt haven Rotterdam handvatten voor de grondstoffentransitie

CHemical Challenger VentoFoils
Duurzaamheid

Chemical Challenger, eerste chemicaliëntanker met windvoortstuwing

Boudewijn Siemons (CEO en COO a.i. Havenbedrijf Rotterdam) Ben van Kol (Directeur Varo Energy Bunkering)
Energietransitie

Havenbedrijf Rotterdam tekent opnieuw voor schone brandstof en energie van VARO