Header image

Procesindustrie

Alle voordelen van een sterk petrochemisch cluster in de grootste haven van Europa

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Het Haven Industrieel Complex omvat onder andere raffinaderijen, chemische fabrieken, biobrandstoffenfabrieken en plantaardige-olieraffinaderijen. Samen met de opslag van deze producten vormt de haven van Rotterdam een sterk en geïntegreerd (petro-)chemisch cluster. 

De aanwezigheid van een groot aantal chemiebedrijven en raffinaderijen in het havengebied van Rotterdam zorgt voor optimale efficiëntie. De olieraffinaderijen leveren bijvoorbeeld grondstoffen aan de chemische industrie en diverse chemische bedrijven leveren weer halffabricaten aan andere partijen. Ook op het gebied van tankopslag, industriële gassen, warmte, stoom, afvalwaterzuivering en elektriciteit vinden samenwerkingen en uitwisseling plaats. Deze synergie zorgt voor een zeer efficiënt en rendabel bedrijfsklimaat voor alle chemische bedrijven die actief zijn in Rotterdam. 

De haven van Rotterdam heeft als ambitie om in 2050 een CO2-neutrale en circulaire haven te zijn. De bestaande procesindustrie draagt op dit moment voor een groot deel bij aan de totale CO2-uitstoot van het cluster. Daarom is Havenbedrijf Rotterdam betrokken bij veel projecten en initiatieven om de uitstoot van de procesindustrie naar beneden te brengen. De industrie zal in de toekomst een bredere mix van (duurzame) grondstoffen gebruiken voor het produceren verschillende producten, waarbij ze in de toekomst steeds meer richting energie- en chemieparken transformeren. 

Industrie

Brandstoffen

In de haven van Rotterdam komen productie, handel, op- en overslag van (bio)brandstoffen samen. De ligging van de haven is ideaal voor de aan- en afvoer van zowel de grondstoffen voor de productie van (bio)brandstoffen vanuit de hele wereld.  

Rotterdam heeft 5 raffinaderijen die ruwe olie verwerken tot verschillende brandstoffen en producten die aan de basis staan voor de chemische producten die we dagelijks gebruiken. Deze raffinaderijen zijn in transitie om zich voor te bereiden op de toekomst naar geïntegreerde en diverse energieparken, waar zowel ruwe olie, maar ook hernieuwbare grondstoffen worden omgezet naar oa. brandstoffen en producten.  

Naast deze raffinaderijen heeft Rotterdam ook verschillende productielocaties van biobrandstoffen, waaronder biodiesel, hernieuwbare diesel, Sustainable Aviation Fuel (SAF) en bio-ethanol. Deze biobrandstoffen worden ingezet voor onder andere wegtransport, scheep- en luchtvaart. Deze biobrandstoffen hebben andere grondstoffen nodig dan de traditionele ruwe olie. Als grootste haven van Europa biedt Rotterdam het voordeel dat het hele jaar door en vanuit de hele wereld grondstoffen goedkoop per schip kunnen worden aangevoerd en opgeslagen. Op dit moment is Rotterdam al ’s werelds grootste industriële cluster waar biomassa als grondstof wordt gebruikt.  

Een overzicht van de bestaande raffinaderijen en biobrandstofproducenten is te vinden in de interactieve kaart.

Chemie

In de haven van Rotterdam komen productie en de op- en overslag van grondstoffen en chemieproducten samen. De ligging van de haven is ideaal voor de aan- en afvoer van zowel de grondstoffen voor de productie van chemieproducten vanuit de hele wereld. 

De chemie is verantwoordelijk voor veel producten die we dagelijks gebruiken en in hoge mate onze welvaart bepalen. Rotterdam speelt in deze belangrijke sector een sleutelrol met meer dan veertig productiebedrijven en diverse terminals. De veiligheidsnormen zijn hoog en er wordt continue geïnvesteerd in het verbeteren van de (digitale) infrastructuur en faciliteiten. 

De producten die de chemische sector produceert gebruiken we elke dag, van kleding en verpakkingen tot make-up en auto's. In Rotterdam zijn diverse fabrieken gevestigd die grondstoffen produceren of een eindproduct maken. Deze fabrieken zijn vaak op een of andere manier met elkaar zijn.  

Om in een wereldwijde markt competitief te blijven is er in Noord West Europa goede verbinding tussen de chemieclusters van bijvoorbeeld Antwerpen, Rotterdam en Chemelot.  

Om het sterke chemische cluster ook in te toekomst te behouden zijn er verschillende initiatieven waar het havenbedrijf samen met zijn klanten aan werkt. Bijvoorbeeld het gebruiken van restwarmte (via stoom), het gebruik van energie- en productstromen van andere bedrijven in het cluster en het gebruik van afval- en circulaire grondstoffen. Voor jonge innovatieve bedrijven zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om hun technologie en fabriek op commerciële manier te testen, bijvoorbeeld bij Plant One.  

Food & Feed

Met meerdere raffinaderijen voor de raffinage van plantaardige oliën en vetten en een crusher voor oliehoudende zaden in de haven, speelt de haven van Rotterdam een belangrijke rol in de aan- en afvoer van eetbare oliën voor de Europese voedingsmiddelen- en diervoederindustrie. In Rotterdam wordt onder andere palmolie, zonnebloemolie, koolzaadolie, kokosolie op grote schaal opgeslagen en soms gezuiverd en bewerkt. 

Processen die in Rotterdam plaatsvinden zijn onder andere bleken, ontgeuren, filteren en blenden. Daarnaast zijn er uitgebreide mogelijkheden voor verpakken en transport. Zo kunnen de oliën en vetten in bulk worden vervoerd, maar ook verpakt in drums of jerrycans en tankcontainers. 

Opslag

Tankopslag vervult een onmisbare rol in logistieke ketens van vloeibare producten. Het speelt een rol bij productie, voor distributie, voor import en export en voor strategische opslag voor de voedselindustrie, brandstoffen, chemie en ontwikkeling van duurzame producten. Elk type opslag heeft specifieke eisen op het gebied van veiligheid, milieubescherming en technische specificaties, afhankelijk van de aard van de opgeslagen vloeistof en de regelgeving. 

De keuze voor vestiging of gebruik van tankopslag in de haven van Rotterdam brengt aantrekkelijke logistieke voordelen met zich mee vanwege de keuze uit verschillende aanbieders van tankopslag en het grote aantal verbindingen over zee en het achterland via weg, binnenvaart, pijpleiding en spoor.  

Buisleidingen
Buisleidingen
Pijler 1
Efficiency en infrastructuur
Luchtfoto van Europoort met landtong Rozenburg op rechts
Studie: ammoniak-kraker realistisch en veilige methode voor grootschalige waterstofimporten

Meer informatie? Contact: