Header image
Energietransitie

Efficiency en infrastructuur

Hoe kunnen wij je helpen?

De industrie gaat stap voor stap naar CO2-neutraal. Samen met partijen in en buiten de Rotterdamse haven werkt de industrie aan maatregelen om energiegebruik terug te brengen (efficiency) en aan de komst van nieuwe infrastructuur.   

PIJLER 1

Op weg naar een CO2-neutrale haven door efficiency en een nieuwe infrastructuur. 

CO2  wordt afgevangen en opgeslagen onder de Noordzee. Warmte van de havenindustrie wordt gebruikt om woningen en straks ook kantoren en kassen te verwarmen. Er komt meer windenergie aan land, terwijl de industrie zich voorbereidt op verduurzaming van industriële processen, onder andere door het gebruik van waterstof.  

Veel nieuwe infrastructuur nodig

Deze ontwikkelingen vragen de komende jaren veel nieuwe infrastructuur en verzwaring van het stroomnet. Daarmee behoudt Rotterdam de functie van energiehaven van Noordwest-Europa met import en doorvoer van ook duurzame energiedragers en producten. En infrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor het nieuwe energiesysteem (pijler 2). 

Belangrijkste projecten zijn onder andere Porthos, Delta Corridor, Hynetwork Services en WarmtelinQ.

Infrastructuur Rotterdamse haven

Man bij Air Liquide
Een nieuw energiesysteem
Man wijst naar terminal
Een nieuw grondstoffen- en brandstoffensysteem
container binnenvaartschip
Duurzaam transport

Meer informatie? Contact:

Maike Akkers
Maike Akkers
Program Manager Energy Infrastructure