Header image
Energietransitie

Een nieuw energiesysteem

Hoe kunnen wij je helpen?

De industrie stapt over op duurzame elektriciteit en (groene) waterstof. Daarvoor is veel en betaalbare energie nodig uit bronnen zoals wind en zon. 

PIJLER 2

Op weg naar een CO2-neutrale haven met een nieuw energiesysteem.

Waterstof

Havenbedrijf Rotterdam werkt in samenwerking met partners aan de komst van een waterstofsysteem. Het inzetten van blauwe en voornamelijk groene waterstof in de industrie en in transport draagt bij aan het realiseren van een CO2-neutrale haven omdat bij groene waterstof geen emissies vrijkomen. Bij blauwe waterstof worden emissies via een ondergrondse pijpleiding in lege gasvelden onder de Noordzee opgeslagen. Op dit moment bevindt de helft van alle waterstofprojecten van Nederland zich in Rotterdam.

Rotterdamse waterstofsysteem

Het Rotterdamse waterstofsysteem bestaat uit twee onderdelen:

1. Waterstofinfrastructuur

Hynetwork Services ontwikkelt in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam een nieuwe waterstofleiding (voorheen HyTransPort). Deze waterstofleiding vormt straks de ruggengraat van de waterstofinfrastructuur in Rotterdam. In de toekomst sluit de pijpleiding aan op het landelijke en internationale waterstofnetwerk. Daarmee komt er een verbinding naar Chemelot in Limburg, Noordrijn-Westfalen in Duitsland en andere Europese regio’s.

2. Conversiepark

Op de Maasvlakte is 24 hectare bestemd voor het conversiepark dat groene stroom van offshorewindparken via elektrolyse omzet in groene waterstof. Meerdere plots op het park zijn al gereserveerd, onder andere door Shell. Nobian, BP en Havenbedrijf Rotterdam werken gezamenlijk in het project H2-Fifty aan de ontwikkeling van een 250 MW electrolyser voor 2025. Bedoeling is dat op termijn jaarlijks zo’n 100 tot 180 duizend ton groene waterstof wordt geleverd aan de industrie en/of de transportsector. Wind levert groene energie en is belangrijk voor de productie van groene waterstof.

Import van groene waterstof

De Rotterdamse haven heeft een sleutelrol in het Europese energiesysteem. Via Rotterdam wordt nu drie keer zoveel energie, vooral in de vorm van olie, getransporteerd als in heel Nederland verbruikt. We gaan ervan uit dat we in 2050 achttien miljoen ton waterstof moeten importeren via Rotterdam. Inmiddels heeft het Havenbedrijf tientallen samenwerkingstrajecten lopen met als doel het opzetten van import via Rotterdam.

Pijler 1
Efficiency en infrastructuur
Man wijst naar terminal
Een nieuw grondstoffen- en brandstoffensysteem
container binnenvaartschip
Duurzaam transport

Meer informatie? Contact:

Randolf Weterings
Randolf Weterings
Program Manager Electrification and Hydrogen