Header image

Duurzame haven

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving.

Energietransitie

We zetten ons in tegen klimaatverandering en willen een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie.

Rotterdammers over duurzaamheid

Rotterdammers vertellen wat zij doen aan duurzaamheid en wat ze vinden van een duurzame haven.

Wegwijzer

De Omgevingswet heeft gevolgen voor de vergunningverlening aan milieubelastende activiteiten in de haven.

We willen klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Onze eigen organisatie dagen we uit. Daarbij nodigen we stakeholders in en om de haven uit samen te werken aan de uitdagingen die we tegenkomen bij ontwikkelingen in de haven. Samen willen we economische en maatschappelijke waarde creëren en duurzame groei realiseren.

Emissieloos in 2050

In 2050 is de Rotterdamse haven nog steeds een epicentrum van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Alleen wordt die dan gecreëerd door vrijwel emissieloze industrie en scheepvaart.

Ledverlichting in de haven

In 2022 branden alleen nog ledlampen in de haven. Ledverlichting is zuiniger en veiliger. Dus zie je in de openbare ruimte in het havengebied steeds meer ledlicht.

Laatste nieuws

Methanol bunkering
20 / 1 / 2022

Opkomst bioblends, methanol: steeds meer brandstoffen in scheepvaart

Maasvlakte 2 zandsuppletie
17 / 1 / 2022

Onderhoud Maasvlaktestrand

Railshuttle MMR Intermodal Services
Bereikbaarheid
14 / 1 / 2022

Railshuttles naar Kehl/Straatsburg stijgt naar zeven

Artist impression van de Holland Hydrogen 1
Energietransitie
13 / 1 / 2022

Shell sluit contract met thyssenkrupp voor groene waterstoffabriek

Drie LNG schepen op een rij
Duurzaamheid
3 / 1 / 2022

Druk in Nijlhaven

1/