Header image

Duurzame haven

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving.

Energietransitie

We zetten ons in tegen klimaatverandering en willen een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie.

Rotterdammers over duurzaamheid

Rotterdammers vertellen wat zij doen aan duurzaamheid en wat ze vinden van een duurzame haven.

We willen klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Onze eigen organisatie dagen we uit. Daarbij nodigen we stakeholders in en om de haven uit samen te werken aan de uitdagingen die we tegenkomen bij ontwikkelingen in de haven. Samen willen we economische en maatschappelijke waarde creëren en duurzame groei realiseren.

Emissieloos in 2050

In 2050 is de Rotterdamse haven nog steeds een epicentrum van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Alleen wordt die dan gecreëerd door vrijwel emissieloze industrie en scheepvaart.

Ledverlichting in de haven

In 2022 branden alleen nog ledlampen in de haven. Ledverlichting is zuiniger en veiliger. Dus zie je in de openbare ruimte in het havengebied steeds meer ledlicht.

Laatste nieuws

Luchtfoto van Europoort en Maasvlakte
Energietransitie
28 / 6 / 2022

Air Products en Gunvor werken aan groene waterstof importterminal in Rotterdam

Het gebied waar Neste gaat vestigen op Maasvlakte 2
Energietransitie
28 / 6 / 2022

Neste investeert € 1,9 miljard in bioraffinaderij

Dr. Junshan Zou
26 / 6 / 2022

Nieuwe vertegenwoordiger voor haven Rotterdam in China

Erasmus Universiteit
Energietransitie
21 / 6 / 2022

Nieuwe onderwijsprogramma's voor toekomstige leiders energietransitie

Fieldlab
Energietransitie
21 / 6 / 2022

Next step samenwerking Fieldlab Industrial Electrification en Plant One Rotterdam

1/