Header image

Duurzame haven

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving.

Energietransitie

We zetten ons in tegen klimaatverandering en willen een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie.

Rotterdammers over duurzaamheid

Rotterdammers vertellen wat zij doen aan duurzaamheid en wat ze vinden van een duurzame haven.

Wegwijzer

De Omgevingswet heeft gevolgen voor de vergunningverlening aan milieubelastende activiteiten in de haven.

We willen klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Onze eigen organisatie dagen we uit. Daarbij nodigen we stakeholders in en om de haven uit samen te werken aan de uitdagingen die we tegenkomen bij ontwikkelingen in de haven. Samen willen we economische en maatschappelijke waarde creëren en duurzame groei realiseren.

Emissieloos in 2050

In 2050 is de Rotterdamse haven nog steeds een epicentrum van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Alleen wordt die dan gecreëerd door vrijwel emissieloze industrie en scheepvaart.

Ledverlichting in de haven

In 2022 branden alleen nog ledlampen in de haven. Ledverlichting is zuiniger en veiliger. Dus zie je in de openbare ruimte in het havengebied steeds meer ledlicht.

Laatste nieuws

Torenvalk in haven Rotterdam
Duurzaamheid
8 / 10 / 2021

De Nieuwe Wildernis 2.0 – Wild Port of Europe

Werknemers poseren achter een brandstof vat Port of Rotterdam
Duurzaamheid
23 / 9 / 2021

Van Gelder en idverde NL over op biobrandstof van GoodFuels in haven Rotterdam

Taskforce Clean Sweep Rotterdam maakt oevers Rotterdam schoon
Duurzaamheid
17 / 9 / 2021

Oevers van diverse Rotterdamse havens schoongemaakt

Luchtfoto van Shell Pernis Port of Rotterdam
Energietransitie
16 / 9 / 2021

Shell bouwt een van Europa’s grootste biobrandstoffenfabrieken in Rotterdam

Boomplantweek van het Havenbedrijf in het Hoefijzer, de groene zone rondom Rozenburg
14 / 9 / 2021

Havenbedrijf plant bomen in Hoefijzer rond Rozenburg

1/