Header image

Duurzame haven

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving.

Energietransitie

We zetten ons in tegen klimaatverandering en willen een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie.

Rotterdammers over duurzaamheid

Rotterdammers vertellen wat zij doen aan duurzaamheid en wat ze vinden van een duurzame haven.

Wegwijzer

De Omgevingswet heeft gevolgen voor de vergunningverlening aan milieubelastende activiteiten in de haven.

We willen klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Onze eigen organisatie dagen we uit. Daarbij nodigen we stakeholders in en om de haven uit samen te werken aan de uitdagingen die we tegenkomen bij ontwikkelingen in de haven. Samen willen we economische en maatschappelijke waarde creëren en duurzame groei realiseren.

Emissieloos in 2050

In 2050 is de Rotterdamse haven nog steeds een epicentrum van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Alleen wordt die dan gecreëerd door vrijwel emissieloze industrie en scheepvaart.

Ledverlichting in de haven

In 2022 branden alleen nog ledlampen in de haven. Ledverlichting is zuiniger en veiliger. Dus zie je in de openbare ruimte in het havengebied steeds meer ledlicht.

Laatste nieuws

Doop Thunderbird II
20 / 7 / 2021

Fleet Cleaner neemt tweede werkschip in gebruik

Neste, producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof
Duurzaamheid
29 / 6 / 2021

Kunnen we straks met een schoon geweten in het vliegtuig stappen voor een vakantie- of zakelijke vlucht?

NExBTL plant Neste Oil, Maasvlakte
Energietransitie
15 / 3 / 2021

Neste kiest Rotterdam als beoogde locatie voor uitbreiding

Nieuwe Maas Rozenburg
Duurzaamheid
12 / 3 / 2021

Proeven in Rijnmondgebied met hergebruik van schone bagger

Binnenvaartschip Maas vaart op waterstof in haven Rotterdam
Energietransitie
5 / 3 / 2021

Holland Shipyards bouwt voor binnenvaart brandstofcel-aandrijving op waterstof

1/