Header image

Duurzame haven

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Klimaat en energie

We zetten ons in om klimaatverandering tegen te gaan en willen een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie.

Veilige, gezonde haven en omgeving

Wij werken aan een veilige, schone, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving.

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde én aantrekkelijke haven en omgeving. Dit doen we door maatschappelijk verantwoord te ondernemen oftewel het creëren van economische en maatschappelijke waarde en het realiseren van duurzame groei.

Kortom, we blijven streven naar een grote bijdrage van het havengebied aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid, rekening houdend met het klimaat. Met als resultaat: een succesvolle en duurzame Rotterdamse haven.

Twee werkneemsters testen een installatie bij Shell

Mensen maken de haven succesvol

Inzet van automatisering, robotisering en andere technologische ontwikkelingen zijn belangrijk voor de Rotterdamse haven, echter de mensen bepalen of een haven echt succesvol is. Een vitale haven is een inclusieve haven die direct en indirect werkgelegenheid biedt op alle niveaus en voor huidige en volgende generaties. Wij besteden voortdurend aandacht aan de ontwikkeling en vitaliteit van mensen, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn voor de banen van de toekomst.
En we zetten ons in voor een goed vestigingsklimaat, mobiliteit en economische ontwikkeling in het havengebied om zo duurzaam werkgelegenheid te realiseren voor de toekomst.

Windmolens

Klimaat & energie (transitie)

De haven is dé plek waar de energietransitie in Nederland vorm krijgt. De strategie hiervoor rust op vier pijlers. Onze aanpak bestaat uit het verhogen van de efficiency van de bestaande industrie en het vernieuwen van het energie-, grond en brandstoffensysteem. We spannen ons in om nieuwe, innovatieve ontwikkelingen aan te trekken; zoals de productie van groene waterstof, biobrandstoffen en recycling-activiteiten. En we leggen infrastructuur aan zoals warmte-, waterstof en CO2-leidingen. Daarnaast is het Havenbedrijf actief in de verduurzaming van de zeescheepvaart en transport, bijvoorbeeld met walstroomprojecten, het faciliteren van het bunkeren van schone brandstoffen en kortingen voor schepen met betere milieuprestaties ‘Green Award’.

Containerschip bij Pernis, natuur in de haven met ruiter op paard

Veilige, gezonde haven en omgeving

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit in de haven en is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven. Denk hierbij aan nautische veiligheid, waterveiligheid, maar ook sociale veiligheid, arbeidsveiligheid en cybersecurity. Daarnaast willen we de leefomgeving schoner, gezonder en aantrekkelijker maken. Het gaat hierbij vooral om goede lucht-, water- en bodemkwaliteit, minder geluidshinder, en behoud van natuur en biodiversiteit.

Zo werken wij aan duurzaamheid

Windmolens
Duurzame ontwikkeling in de Rotterdamse haven
Haven van de toekomst
Toekomstbestendig duurzaam ondernemen
Windmolens in de haven
Rotterdammers over duurzaamheid
1/
Catchy 2: vangsysteem voor zwerfafval

Laatste nieuws

RPA 6 en RPA 7 (MartensMultimedia)
Duurzaamheid
4 / 8 / 2022

Zeehavenpolitieschepen krijgen nieuw leven als patrouillevaartuigen

Ondertekening MOU Groene Corridor
Energietransitie
2 / 8 / 2022

De havens van Rotterdam en Singapore lanceren de langste Groene Corridor ter wereld voor efficiënte en duurzame scheepvaart

Jack-up installatieschip Wind Osprey
28 / 7 / 2022

35 maal Wind Osprey in Rotterdam

1/