Header image
Duurzaamheid

Duurzame haven

Duurzaamheid in het Rotterdamse havengebied

11 oktober 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Klimaat en energie

We zetten ons in om klimaatverandering tegen te gaan en willen een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie.

Veilige, gezonde haven en omgeving

Wij werken aan een veilige, schone, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving.

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde én aantrekkelijke haven en omgeving. Dit doen we door maatschappelijk verantwoord te ondernemen oftewel het creëren van economische en maatschappelijke waarde en het realiseren van duurzame groei.

We blijven streven naar een grote bijdrage van het havengebied aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid, rekening houdend met het klimaat. Met als resultaat: een succesvolle en duurzame Rotterdamse haven.

Wat doet het Havenbedrijf zelf aan duurzaamheid?

Als Rotterdamse haven willen we vooroplopen in de energietransitie en versneller zijn van duurzaamheid in de haven. Daarom gaan wij onze eigen CO2-emissies versneld terugdringen. Benieuwd hoe we dat gaan doen?

Twee werkneemsters testen een installatie bij Shell

Mensen maken de haven succesvol

Inzet van automatisering, robotisering en andere technologische ontwikkelingen zijn belangrijk voor de Rotterdamse haven, echter de mensen bepalen of een haven echt succesvol is. Een vitale haven is een inclusieve haven die direct en indirect werkgelegenheid biedt op alle niveaus en voor huidige en volgende generaties. Wij besteden voortdurend aandacht aan de ontwikkeling en vitaliteit van mensen, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn voor de banen van de toekomst. We zetten ons in voor een goed vestigingsklimaat, mobiliteit en economische ontwikkeling in het havengebied om zo duurzaam werkgelegenheid te realiseren voor de toekomst.

Windmolens

Klimaat & energie (transitie)

De haven is dé plek waar de energietransitie in Nederland vorm krijgt. De strategie hiervoor rust op vier pijlers. Onze aanpak bestaat uit het verhogen van de efficiency van de bestaande industrie en het vernieuwen van het energie-, grond en brandstoffensysteem. We spannen ons in om nieuwe, innovatieve ontwikkelingen aan te trekken; zoals de productie van groene waterstof, biobrandstoffen en recycling-activiteiten. En we leggen infrastructuur aan zoals warmte-, waterstof en CO2-leidingen. Daarnaast is het Havenbedrijf actief in de verduurzaming van de zeescheepvaart en transport, bijvoorbeeld met walstroomprojecten, het faciliteren van het bunkeren van schone brandstoffen. En we belonen schepen die betere (bovenwettelijke) milieuprestaties hebben met korting op het zeehavengeld. Ook krijgen schepen die de eigen geluidsproductie in beeld brengen hiervoor een bijdrage.

Containerschip bij Pernis, natuur in de haven met ruiter op paard

Veilige, gezonde haven en omgeving

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit in de haven en is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven. Denk hierbij aan nautische veiligheid, waterveiligheid, maar ook sociale veiligheid, arbeidsveiligheid en cybersecurity. Daarnaast willen we de leefomgeving schoner, gezonder en aantrekkelijker maken. Het gaat hierbij vooral om goede lucht-, water- en bodemkwaliteit, minder geluidshinder, en behoud van natuur en biodiversiteit.

Zo werken wij aan duurzaamheid

Windmolens
Duurzame ontwikkeling in de Rotterdamse haven
Haven van de toekomst
Toekomstbestendig duurzaam ondernemen
Windmolens in de haven
Rotterdammers over duurzaamheid
Maeslantkering
Klimaatadaptatie
Catchy 2: vangsysteem voor zwerfafval

Laatste nieuws

containerschip bunkert groene methanol
Duurzaamheid
20 / 9 / 2023

Partners ondersteunen emissiereducties op de Green & Digital Shipping Corridor Rotterdam-Singapore

Schoonmaakacties uitgevoerd door de Taskforce in de Londenhaven
15 / 9 / 2023

Taskforce in actie voor World Cleanup Day

Vlnr: Boudewijn Siemons, Robert Simons, Martin Murrack, Markus Bangen
Energietransitie
15 / 9 / 2023

Nieuw haalbaarheidsonderzoek: havens Rotterdam en Duisburg versterken samenwerking op gebied van waterstof