Header image

Diversiteit en inclusie

Dat maakt ons beter.

27 januari 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Actief diversiteitsbeleid

We voeren een actief diversiteitsbeleid en het doel is om een evenwichtige en diverse samenstelling van ons personeel te bereiken op alle niveaus.

Inclusieve haven

Wij omarmen de verschillen tussen mensen. Niet alleen binnen onze eigen organisatie maar ook in de haven. We hebben dit opgenomen in ons Corporate Social Responsibility (CSR) statement.

Partnerships

Als Havenbedrijf hebben we diverse partnerships op het gebied van D&I zoals Diversiteit in Bedrijf, 010inclusief, JINC, Hallo Werk, Benefits for Kids en Rotterdammers 4 Rotterdammers.

Als mensen van verschillende achtergronden, verschillende culturen, met verschillende overtuigingen en ideeën, samenwerken, worden we niet alleen succesvoller, maar ook innovatiever en creatiever. Daarvan zijn we overtuigd.

Actief diversiteitsbeleid

Wij zijn al lange tijd een voorvechter van meer diversiteit en inclusie. We voeren een actief diversiteitsbeleid en het doel is om een evenwichtige en diverse samenstelling van ons personeel te bereiken op alle niveaus. Het Havenbedrijf Rotterdam is ervan overtuigd dat dit nodig is om de beste mensen aan te kunnen trekken. Diversiteit draagt bij aan de kwaliteit van onze mensen, een betere besluitvorming en aan een grotere wendbaarheid en meer innovatie. Daarom werken we aan een veilige en open cultuur waarin iedereen zijn mening kan geven en de kans krijgt talent te ontplooien. 

Collega's overleggen

Met elke werving proberen we onze diversiteit te vergroten. Zo werken we aan een evenwichtige man-vrouwverhouding op de werkvloer en in managementfuncties. Ook proberen we steeds meer mensen aan te trekken met een afstand tot de arbeidsmarkt, met een beperking, met andere culturele achtergronden, mensen uit diverse leeftijdscategorieën en mensen uit de LGBTQI+ groep. In bepaalde aanbestedingen voor ondersteunende diensten, zoals administratieve en facilitaire dienstverlening, wordt social return meegenomen. En ieder jaar maken we plaats voor zeker vijftig stagiaires en tweejaarlijks zes tot acht trainees. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn structureel vijf plaatsen gereserveerd. Ook zijn er incidentele leerwerkplaatsen en sociale werkplaatsen bijvoorbeeld voor vluchtelingen of mensen die langdurig ziek zijn geweest.

Inclusieve haven

Wij omarmen de verschillen tussen mensen. Niet alleen binnen onze eigen organisatie maar ook in de haven. We hebben dit opgenomen in ons Corporate Social Responsibility (CSR) statement. Onderdeel hiervan is onze inzet voor en betrokkenheid bij mens en werk. We investeren in een inclusieve haven waar mensen hun talenten kunnen ontwikkelen en waarin iedereen welkom is. We proberen hiermee voor iedereen een goede werkomgeving te creëren. We willen daarbij werknemers, werkgevers, scholieren/studenten en mensen zonder werk stimuleren om te werken in en rondom de Rotterdamse haven. Dit doen we onder meer door promotie van de haven, het bevorderen van de arbeidsmobiliteit en het creëren van havenervaringsplaatsen en mensen te helpen naar (toekomstig) werk.

Een werknemer is bezig in de werkplaats

Belangrijk is dat mensen aan het werk blijven of via om- en bijscholing aan het werk kunnen komen. Daarnaast realiseren we samen met partners binnen onder andere de leerwerkakkoorden jaarlijks 250 carrièrestartgaranties en 200 opstapbanen voor Rotterdammers met een bijstandsuitkering. Ook investeren we in leerwerkplaatsen zoals de trainingsplant op RDM waar jaarlijks honderden studenten gebruik van maken. Jaarlijks vinden zo vele mensen een baan in de haven.  Zo proberen we ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Door te investeren in social return draagt het Havenbedrijf Rotterdam bij aan een economisch en sociaal gezonde haven én stad.

Taskforce diversiteit

Partnerships

We werken samen met diverse partners in de regio Rotterdam en hebben hiermee toegang tot een breed netwerk en een kennisplatform waarop relevante kennis en ervaring wordt gedeeld op het gebied van diversiteit en inclusie. Steeds meer Rotterdamse bedrijven onderstrepen het nut en de noodzaak van diversiteit en inclusie: samenwerking is hierin van belang. Havenbedrijf Rotterdam denkt hier graag in mee.

Allard Castelein ondertekent de charter diversiteit

Charter Diversiteit

Havenbedrijf Rotterdam heeft zich aangesloten bij het Charter Diversiteit in Bedrijf. Daarmee geeft het Havenbedrijf aan diversiteit en inclusie belangrijk te vinden en stappen te willen zetten om dit in het bedrijf te verbeteren. Hiervoor is een programma opgezet, dat is gebouwd op vijf pijlers: commitment, empowerment, communicatie, recruitment, meten = weten. Op elk van deze pijlers worden activiteiten ontwikkeld om de diversiteit en inclusie te verhogen op vijf dimensies: arbeidsvermogen, culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+.

Twee werkneemsters testen een installatie bij Shell

Kennisnetwerk 010 Inclusief

Het Havenbedrijf is trotse partner geworden van 010 Inclusief. Met deze aansluiting zijn we ook deelnemer in respectievelijk het (inter)nationale en het Rotterdamse kennisnetwerk waaraan verschillende werkgevers gelieerd zijn die diversiteit en inclusie in hun eigen bedrijf versterken en anderen stimuleren dit ook te doen. Twee jaar geleden hebben we ons aangesloten bij de Alliantie Culturele Diversiteit in de Top, waarmee we het belang onderstrepen van meer leidinggevenden met een migratieachtergrond.

Kinderen kijken met een verrekijker vanaf landtong Rozenburg

JINC, kansen voor alle kinderen

JINC maakt zich hard voor een maatschappij waarin ieder kind kansen krijgt. JINC helpt jaarlijks zo’n 65.000 kinderen van 8-16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. Tientallen Havenbedrijf-medewerkers verzorgen jaarlijks vrijwillig sollicitatietrainingen en bliksemstages voor scholieren in achterstandswijken in en rondom Rotterdam.

Een werknemer in de control room van de terminal

Hallo Werk verkleint afstand tot werk

We zijn betrokken bij het verder ontwikkelen van het platform Hallo Werk dat werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers direct met elkaar in contact brengt. Het platform Hallo Werk startte in 2020 en inmiddels zijn bijna 10.000 mensen geregistreerd op het platform. Er zijn meer dan 500 matches gemaakt.

Verder dragen we bij aan sociale initiatieven zoals benefits for kids en Rotterdammers 4 Rotterdammers.

Wil je bij ons werken?