Header image
Veiligheid

Port Health Authority

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De Port Health Authority Rotterdam houdt zich bezig met de gezondheidszorg in de haven van Rotterdam.

Spoedeisende hulp nodig?

Voor spoedeisende hulp, in geval van een incident of ongeval aan boord kun je rechtstreeks contact opnemen met het Haven Coördinatie Centrum: 010 252 1000, marifoonkanaal 14. Of bel 112.

Bestrijden infectieziekten

Een belangrijk onderdeel van de Port Health Authority is de bestrijding van infectieziekten. Door de toename van internationaal verkeer kunnen infectieziekten zich makkelijker verspreiden.

Melden besmetting coronavirus

Het is verplicht om ziektegevallen aan boord te melden gedurende een verblijf in de haven, ook voor verhalende en vertrekkende schepen. Dit kan via 010 252 1000.

Sinds de oprichting van de Port Health Authority Rotterdam in 2009 is het Haven Coördinatie Centrum het aanspreekpunt voor schepen, bemanning en overige partijen die werkzaam zijn in de haven van Rotterdam.

Haven Coördinatie Centrum

INCIDENTBESTRIJDERS

Naast Brandweer, Politie en de Geneeskundige dienst (GHOR) vormt de Havenmeester één van de hulpverleningsdiensten binnen de gemeentelijke organisatie voor de bestrijding van incidenten. Het Haven Coördinatie Centrum heeft een directe verbinding met meldkamers van andere kerndiensten.

Port Health Authority

Partijen in Port Health Authority Rotterdam

Bestrijden infectieziekten

Een belangrijk onderdeel van de Port Health Authority is de bestrijding van infectieziekten. Door de toename van internationaal verkeer kunnen infectieziekten zich makkelijker verspreiden. Wereldwijd wordt daarom meer aandacht besteed aan infectieziekten. De SARS-epidemie in 2003 was de directe aanleiding voor de WHO om de International Health Regulations (Internationale Gezondheidsregeling) te vernieuwen. Met de ondertekening van de IGR in 2005 benadrukten de lidstaten van de WHO zich in te zullen zetten voor deze internationale afspraken op het gebied van infectieziektebestrijding. In Nederland is de IGR sinds 1 december 2008 opgenomen in de Wet Publieke Gezondheid. Voor de haven van Rotterdam betekent dit dat de haven moet voorzien in een plan voor noodsituaties, een quarantaineruimte en een crisisdienst in geval van uitbraken van infectieziekten.

Kijk voor meer informatie over infectieziekten op de site van de GGD.

Vaccines 4 Seafarers

Coronavirus

Update: 28 april 2022

Uitbreiding werkingssfeer Nederlands programma voor Covid-19-vaccinatie zeevarenden

Vanaf woensdag 1 september 2021 wordt de werkingssfeer van het Nederlandse COVID-19 vaccinatieprogramma voor zeevarenden uitgebreid naar alle zeevarenden die werken op schepen die de havens van Delfzijl-Eemshaven, Amsterdam-IJmuiden, Rotterdam-Dordrecht-Moerdijk en Vlissingen-Terneuzen aandoen. De nationaliteit van de zeevarende of de registratie (vlag) van het schip vormen geen beperking. Echter zeevarenden die werken op vissersvaartuigen (met uitzondering van trawlers), overheidsvaartuigen, jachten en schepen die geen internationale reizen maken zijn van deelname aan het programma uitgesloten. De vaccinatie wordt uitgevoerd door de Arbo Unie.

Afspraken voor vaccinatie kunnen alleen worden gemaakt door werkgevers of scheepsagenten die in Nederland zijn gevestigd. Om afspraken voor vaccinatie te kunnen maken dienen partijen eerst een account aan te maken. Door het aanmaken van het account gaat men akkoord met de voorwaarden en tarieven die door de Arbo Unie worden gehanteerd en wordt men door laatstgenoemde erkend als zakelijke relatie. De geldende procedures – de Algemene Informatie en Deel I (Nederlandse zeehavens) – zijn te downloaden van de KVNR-website.

Vaccinatie op Schiphol blijft alleen beschikbaar voor zeevarenden die op Nederlandse schepen werken (schip of scheepsmanager geregistreerd in Nederland). De vaccinatie wordt uitgevoerd door KLM Health Services. De geldende procedures – de Algemene Informatie en Deel II (luchthaven Schiphol) – zijn te downloaden van de KVNR-website.

Boostervaccinatie nu ook beschikbaar voor zeevarenden. Informatie over hoe u deze vaccinatie kunt krijgen, is te vinden op KVNR-website.

In geval van vragen kun je een e-mail sturen.

Melden ziektegevallen aan boord in de haven

Mochten zich gedurende het verblijf in de haven toch ziektegevallen voordoen aan boord dan is het verplicht om deze te melden. Dit geldt ook bij verhalende en vertrekkende schepen. Hiervoor kun je telefonisch contact opnemen met het Haven Coördinatie Centrum +31(0)10-252 1000.

Port Health Authority Rotterdam (PHAR)

De Port Health Authority Rotterdam houdt zich bezig met de bestrijding van infectieziekten in de haven van Rotterdam. Het Haven Coördinatie Centrum is het aanspreekpunt voor schepen, bemanning en overige partijen die werkzaam zijn in de haven van Rotterdam. Partijen die in de PHAR betrokken zijn, zijn onder andere: GGD Rotterdam-Rijnmond, Port Health Centre, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (EMC), Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Kustwacht, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Zeehavenpolitie, Radio Medische Dienst, Havenbedrijf Rotterdam en de (Rijks)Havenmeester. Met betrekking tot COVID-19 hebben de Divisie Havenmeester en de GGD Rotterdam-Rijnmond een coördinerende rol en stemmen dagelijks af.

Gele vlag (quarantaine)

In Nederland wordt de MDoH gebruikt om eventuele infectieziekten te melden aan de autoriteiten. In sommige landen wordt gewerkt met een gele (quarantaine) vlag. Dit is in Nederland niet noodzakelijk. Zodra een schip een MDoH heeft ingestuurd en beoordeeld is door de GGD, wordt aan de kapitein aangegeven of er extra maatregelen nodig zijn. Wanneer een schip alsnog een gele vlag voert, verzoeken wij dit aan het Haven Coördinatie Centrum door te geven (+31 (0)10 252 1000 of VHF kanaal 11). Indien er relevante wijzigingen optreden dan word je op de hoogte gesteld via deze pagina.

Aanscherping procedure Maritime Declaration of Health (MDoH)

Met ingang van 13 maart 2020 dienen ALLE zeeschepen de Maritime Declaration of Health (MDoH) tijdig in te sturen. Sinds 1 september moet de MDoH worden ingediend via het Port Community Systeem van Portbase. Deze MDoH mag niet ouder zijn dan 24 uur, en dient tenminste 6 uur voor aankomst bij Pilot Station verstuurd te worden. Deze verplichting is ook van toepassing op vissersschepen die een internationale reis maken (en ook buitenlandse havens aandoen). Daarnaast kan de havenautoriteit (Divisie Havenmeester) in voorkomende gevallen expliciet vragen een MDOH in te sturen. Eventuele symptonen en/of klachten van Corona moeten altijd via een MDOH gemeld worden.

Daarnaast volgen we de landelijke richtlijnen. Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, is het advies om te letten op de hygiënemaatregelen. Die zijn:

  • Houd 1,5 meter afstand
  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na eenmalig gebruik direct weg
  • Raak je neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan.
  • Schud geen handen

Ook is het van groot belang als werkgever de adviezen van de overheid op te volgen met betrekking tot je werknemers. Op deze manier voorkomen we een (mogelijke) besmetting van onze medewerkers en een eventuele besmetting door aan boord gaande medewerkers.

Aanvullende regels

Voor zeecruiseschepen gelden de volgende regels: Afsprakenkader zeegaande cruiseschepen.
Voor riviercruise gelden de volgende regels:
Nieuw aanvullend kader herstarten riviercruise Nederland | LCI richtlijnen (rivm.nl)

Aanscherping beleid melden gezondheidssituatie
Bekijk de aangepast regels met betrekking tot beloodsing en covid in de haven.

Quarantaineplicht voor reizigers uit gebied met zeer hoog risico (verplicht thuisblijven). (Rijksoverheid)

Procedure voor het melden van infectieziekten

Is er een persoon aan boord met (vermoedelijk) een infectieziekte? Ben je werkzaam in de haven van Rotterdam en heb je het vermoeden of heb je gesignaleerd dat een patiënt met een besmettelijke ziekte aan boord is van een schip? Meld dit dan bij de Port Health Authority. De Port Health Authority Rotterdam moet snel reageren op infectieziekten om een mogelijke verspreiding te voorkomen. Het is daarom belangrijk dat je een infectieziekte op tijd meldt.

Binnenvaartschip
Zeevaart

Ship Sanitation Certificate

Heb je een aanvraag voor inspectie en afgifte van een Ship Sanitation Certificate? Dien je aanvraag zo spoedig mogelijk in. De GGD Rotterdam-Rijnmond is verantwoordelijk voor de uitgifte van Ship Sanitation Certificates. Het Ship Sanitation Certificate voor Moerdijk moet aangevraagd worden bij GGD Zuid.

Medische voorzieningen

Heb je medische hulp nodig voor een opvarende van een schip? Rotterdam heeft medische voorzieningen speciaal gericht op de scheepvaart.