Header image
Veiligheid

Port Health Authority

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De Port Health Authority Rotterdam houdt zich bezig met de gezondheidszorg in de haven van Rotterdam.

Spoedeisende hulp nodig?

Voor spoedeisende hulp, in geval van een incident of ongeval aan boord kun je rechtstreeks contact opnemen met het Haven Coördinatie Centrum: 010 252 1000, marifoonkanaal 14. Of bel 112.

Bestrijden infectieziekten

Een belangrijk onderdeel van de Port Health Authority is de bestrijding van infectieziekten. Door de toename van internationaal verkeer kunnen infectieziekten zich makkelijker verspreiden.

Melden besmetting infectieziekte

Het is verplicht om ziektegevallen aan boord te melden gedurende een verblijf in de haven, ook voor verhalende en vertrekkende schepen. Dit kan via 010 252 1000.

Sinds de oprichting van de Port Health Authority Rotterdam in 2009 is het Haven Coördinatie Centrum het aanspreekpunt voor schepen, bemanning en overige partijen die werkzaam zijn in de haven van Rotterdam.

Port Health Authority Rotterdam (PHAR)

De Port Health Authority Rotterdam houdt zich bezig met de bestrijding van infectieziekten in de haven van Rotterdam. Het Haven Coördinatie Centrum is het aanspreekpunt voor schepen, bemanning en overige partijen die werkzaam zijn in de haven van Rotterdam. Partijen die in de PHAR betrokken zijn, zijn onder andere: GGD Rotterdam-Rijnmond, Port Health Centre, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (EMC), Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Kustwacht, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Zeehavenpolitie, Radio Medische Dienst, Havenbedrijf Rotterdam en de (Rijks)Havenmeester.

Port Health Authority

Partijen in Port Health Authority Rotterdam

Bestrijden infectieziekten

Een belangrijk onderdeel van de Port Health Authority is de bestrijding van infectieziekten. Door de toename van internationaal verkeer kunnen infectieziekten zich makkelijker verspreiden. Wereldwijd wordt daarom meer aandacht besteed aan infectieziekten. De SARS-epidemie in 2003 was de directe aanleiding voor de WHO om de International Health Regulations (Internationale Gezondheidsregeling) te vernieuwen. Met de ondertekening van de IGR in 2005 benadrukten de lidstaten van de WHO zich in te zullen zetten voor deze internationale afspraken op het gebied van infectieziektebestrijding. In Nederland is de IGR sinds 1 december 2008 opgenomen in de Wet Publieke Gezondheid. Voor de haven van Rotterdam betekent dit dat de haven moet voorzien in een plan voor noodsituaties, een quarantaineruimte en een crisisdienst in geval van uitbraken van infectieziekten.

Kijk voor meer informatie over infectieziekten op de site van de GGD.

De coronaprik najaarsronde van 2023 is voorbij

Ben je zwanger of heb jij, of je kind, een verwijzing van een behandelend arts, of medisch specialist? Alleen dan kan je telefonisch een afspraak maken voor een coronaprik bij de GGD.

GGD Rotterdam-Rijnmond

Procedure Maritime Declaration of Health (MDoH)

Alle zeeschepen dienen de Maritime Declaration of Health (MDoH) tijdig in te sturen. Sinds 1 september moet de MDoH worden ingediend via het Port Community Systeem van Portbase. Deze MDoH mag niet ouder zijn dan 24 uur, en dient tenminste 6 uur voor aankomst bij Pilot Station verstuurd te worden.

Deze verplichting is ook van toepassing op vissersschepen die een internationale reis maken (en ook buitenlandse havens aandoen). Daarnaast kan de havenautoriteit (Divisie Havenmeester) in voorkomende gevallen expliciet vragen een MDOH in te sturen.

Melden ziektegevallen aan boord in de haven

Mochten zich gedurende het verblijf in de haven toch ziektegevallen voordoen aan boord dan is het verplicht om deze te melden. Dit geldt ook bij verhalende en vertrekkende schepen. Hiervoor kun je telefonisch contact opnemen met het Haven Coördinatie Centrum: +31(0)10-252 1000.

Beleid melden gezondheidssituatie in verband met beloodsing

Op dit moment zijn er geen aangepaste regels voor de beloodsing van toepassing. Uiteraard geldt dat alleen bemanningsleden zonder klachten zich op de brug mogen bevinden.

Gele vlag (quarantaine)

In Nederland wordt de MDoH gebruikt om eventuele infectieziekten te melden aan de autoriteiten. In sommige landen wordt gewerkt met een gele (quarantaine) vlag. Dit is in Nederland niet noodzakelijk. Zodra een schip een MDoH heeft ingestuurd en beoordeeld is door de GGD, wordt aan de kapitein aangegeven of er extra maatregelen nodig zijn. Wanneer een schip alsnog een gele vlag voert, verzoeken wij dit aan het Haven Coördinatie Centrum door te geven (+31 (0)10 252 1000 of VHF kanaal 11). Indien er relevante wijzigingen optreden dan word je op de hoogte gesteld via deze pagina.

Medische zorg zeevarenden

Download brief Port Health Centre voor medisch advies of voor het maken van een spreekuurafspraak.

Procedure voor het melden van infectieziekten

Is er een persoon aan boord met (vermoedelijk) een infectieziekte? Meld dit dan bij de Port Health Authority. De Port Health Authority Rotterdam moet snel reageren op infectieziekten om een mogelijke verspreiding te voorkomen. Meld dit dus op tijd!

Binnenvaartschip
Zeevaart

Ship Sanitation Certificate

Heb je een aanvraag voor inspectie en afgifte van een Ship Sanitation Certificate? Dien je aanvraag zo spoedig mogelijk in. De GGD Rotterdam-Rijnmond is verantwoordelijk voor de uitgifte van Ship Sanitation Certificates. Het Ship Sanitation Certificate voor Moerdijk moet aangevraagd worden bij GGD Zuid-Holland-Zuid.

Medische voorzieningen

Heb je medische hulp nodig voor een opvarende van een schip? Rotterdam heeft medische voorzieningen speciaal gericht op de scheepvaart.