Header image

(Rijks-)Havenmeester

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Jaarlijks bezoeken 28.000 zeeschepen en 90.000 binnenvaartschepen de haven van Rotterdam. De (Rijks-)Havenmeester van Rotterdam is verantwoordelijk voor een veilige, vlotte, duurzame en beveiligde afwikkeling van de scheepvaart in de haven van Rotterdam.

Divisie Havenmeester

De (Rijks-)Havenmeester draagt bij aan het bevorderen van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven door de scheepvaart zo efficiënt mogelijk af te wikkelen. Hierbij werkt hij samen met loodsen, sleepdiensten, roeiers, terminals en andere partners in de haven. De Havenmeester is betrokken bij veel innovatieve oplossingen om de meerwaarde van de haven voor onze klanten te vergroten.

De (Rijks-)Havenmeester van Rotterdam is René de Vries. Hij is het hoofd van de Divisie Havenmeester, een onderdeel van Havenbedrijf Rotterdam. De Divisie Havenmeester zorgt 24 uur per dag voor orde en veiligheid in de haven van Rotterdam. Hiervoor voert de divisie een aantal publiekrechtelijke taken uit. De bevoegdheden zijn door het Rijk, gemeente Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht aan de Havenmeester overgedragen.

Nationaliteit: Nederlandse

Benoemd per: 1 maart 2010

Nevenfuncties:

  • Voorzitter Plaatselijke Commissie KNRM (Hoek van Holland)
  • Lid van Raad van Toezicht Maritiem Museum Rotterdam
  • Lid Raad van Toezicht Erfgoedhavens

Taken Divisie Havenmeester

  • Haven Coördinatie Centrum: In het Haven Coördinatie Centrum wordt de planning en toelating van schepen geregeld.
  • Verkeersbegeleiders: Vanuit twee verkeerscentrales volgen verkeersbegeleiders alle schepen die de haven van Rotterdam in- en uitvaren of er doorheen varen. De verkeersbegeleiders zien de schepen op hun radar en staan met de schepen in contact.
  • Patrouillevaartuigen: Op het water zijn patrouillevaartuigen, de RPA-schepen, verantwoordelijk voor inspectie en handhaving. Indien nodig begeleiden de patrouillevaartuigen schepen fysiek en assisteren schepen bij incidenten.
  • Inspectie: Inspecteurs van de Divisie Havenmeester controleren of schepen de scheepvaartregels op het gebied van milieu en veiligheid naleven. Wordt onjuist of onveilig gehandeld? Dan volgen maatregelen. Daarnaast wordt systematisch gecontroleerd of rederijen en agenturen de wettelijke administratieve meldplichten naleven. De Havenmeester heeft, conform het Havenmeesterconvenant, normen vastgesteld voor de Safety Environmental Index (SEI).
  • Port Health Authority: De Port Health Authority is een samenwerkingsverband tussen een aantal partijen, waaronder de Havenmeester. In geval van epidemieën aan boord adviseert en begeleidt de Port Health Authority schepen in de haven van Rotterdam.
  • Port Security: De Havenmeester is verantwoordelijk voor de Port Security.

Vacature VTS Operator

Het verschil maken in een omgeving die er écht toe doet? Zet jouw passie en ambitie dan in als scheepvaartverkeersbeleider bij de grootste haven van Europa! Word onderdeel van een organisatie die wordt gekenmerkt door kameraadschap, respect en samenwerking. Een plek voor mensen met karakter. Samen met ruim 1.260 bevlogen collega's maak jij de haven iedere dag een beetje beter.

Hulpverlening

De Havenmeester is verantwoordelijk voor de Port Security en maakt deel uit van de Port Health Authority, die in geval van epidemieën aan boord, het schip begeleidt en adviseert. Zo zorgt de Havenmeester dat de haven van Rotterdam – ondanks de toenemende scheepvaart en complexiteit – een veilige haven blijft en toonaangevend is voor andere havens.

Veilige haven

De zorg voor een veilige scheepvaart is cruciaal voor een haven van wereldklasse en een belangrijke taak van de Havenmeester. Een veilige haven is niet alleen van groot belang voor de scheepvaart, maar ook voor de mensen die in en rondom de haven werken, wonen en leven. Veiligheid staat altijd voorop en is een verantwoordelijkheid van alle betrokkenen.

Beveiligde haven

De haven van Rotterdam staat bekend als één van de veiligste havens ter wereld. Een uitgestrekt haven- en industriegebied als Rotterdam kan niet zonder uitgebreide veiligheidsmaatregelen. De Havenmeester is aangesteld als Port Security Officer. Hij zorgt dat de Havenbeveiligingswet wordt nageleefd door het uitvoeren van inspecties en door het toetsen en het certificeren van beveiligingsplannen van bedrijven aan de wal. Om deze rol goed te vervullen heeft de Havenmeester intensief (inter-)nationaal overleg en werkt hij nauw samen met nautische dienstverleners, inspectiediensten en andere overheden. Daarnaast is Havenmeester René de Vries nu ook namens de Politie, Deltalinqs, de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf, aangesteld als Port Cyber Resilience Officer (Port CRO).

Koploper in efficiëntie

Een efficiënte haven is een aantrekkelijke haven voor bestaande en nieuwe klanten, daarom wil de Havenmeester ‘Koploper in Efficiëntie’ zijn. Dit betekent dat de kans op vertragingen voor de scheepvaart minimaal is. Daarvoor zijn alle partijen nodig in de nautische keten. Om van de haven van Rotterdam de meest efficiënte haven te maken, werken de Havenmeester, nautische partners en klanten samen om informatie-uitwisseling tussen alle partijen te verbeteren en de planning van de scheepvaart beter af te stemmen.