Header image
Veiligheid

Waterveiligheid

Bereid je voor op overstromingsrisico's

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Buitendijks

Bijna alle havens liggen buitendijks. Lees wat dat betekent.

Aanpak

Bekijk de strategie per havengebied.

Maatregelen

Bekijk welke maatregelen jij kunt nemen.

Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en neemt de kans op overstromingen in de Rotterdamse haven toe. De situatie is niet acuut, maar we willen hier tijdig op in spelen.

We zijn een waterveilige haven

De haven van Rotterdam is wat overstromingen betreft momenteel een van de veiligste havens ter wereld en we werken er hard aan om dat te behouden. De gevolgen van een eventuele overstroming kunnen echter wel groot zijn. De afgelopen jaren is daarom met belanghebbenden en experts gewerkt aan adaptatiestrategieën per havengebied.

Deze aanpak is in lijn met het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. In de adaptatiestrategieën is de waterveiligheidssituatie in de haven onderzocht en zijn de meest kosteneffectieve maatregelen in beeld gebracht. Denk hierbij aan lokale verhogingen of het waterproof maken van kwetsbare assets en installaties. Vanwege de buitendijkse ligging is het zinvol om ook de waterveiligheidssituatie op jouw locatie te bekijken en waar nodig te verbeteren, lees hier meer over maatregelen die je zelf kunt nemen.

Webinar waterveiligheid

Hoe zorgen het Havenbedrijf Rotterdam en de bedrijven samen voor een waterveilige haven? Voor de buitendijkse bedrijven in de Rotterdamse haven neemt het overstromingsrisico door zeespiegelstijging steeds meer toe.

Webinar waterveiligheid

Adaptatiestrategie

We willen een waterveilige haven blijven en een gezond vestigingsklimaat behouden. Daarom heeft het Havenbedrijf in samenwerking met de gemeente Rotterdam, andere overheden, (nuts)bedrijven en Deltalinqs voor alle havengebieden een gezamenlijke adaptatiestrategie per havengebied gemaakt. Hiermee zorgen we dat alle partijen in de haven op tijd de juiste en kosteneffectieve maatregelen nemen om de gevolgen van een overstroming te voorkomen of te beperken. Onderstaande deelgebieden zijn onderzocht. Bekijk hieronder de adaptatiestrategieën van de verschillende deelgebieden of download het totaalrapport. Het totaalrapport is een samenvatting van de adaptatiestrategieën van alle deelgebieden.

Totaalrapport adaptatiestrategieën

deelgebieden

luchtfoto Botlek en Vondelingenplaat
Botlek en Vondelingenplaat
luchtfoto Waal-Eemhavengebied
Waal-Eemhaven
Merwe-vierhavengebied vanuit de lucht met de Juice-terminal op de voorgrond
Merwe-Vierhavens
luchtfoto Europoort vanaf Calandbrug tot aan zee
Europoort
Maasvlakte 2
Maasvlakte
Luchtfoto haven van Dordrecht
Dordrecht en overige havens