Veiligheid

Waal-Eemhaven

Hoe kunnen wij je helpen?

Het Waal-Eemhavengebied wordt momenteel ontwikkeld tot hét centrum in de Rotterdamse haven voor havengerelateerde dienstverlening, dienstverlening, overslag, distributie en lichte industrie. Maritieme en/of logistieke bedrijven zijn hier ook te vinden.

Waal-Eemhaven luchtfoto met zicht op de Rotterdam Short Sea Terminal

Het Waal- Eemhavengebied wordt momenteel ontwikkeld tot hét centrum in de Rotterdamse haven voor havengerelateerde dienstverlening. Vaak zijn het kleinere bedrijven die er nog niet lang gevestigd zijn, of juist al sinds oudsher. Samen met overheden en het betrokken havenbedrijfsleven hebben we ook in dit gebied gewerkt aan de ontwikkeling van een aanbevolen adaptatiestrategie. Dit onderzoek is mei 2018 afgerond.

Resultaten

De veelbelovende adaptatiestrategie is net als in de Botlek opgebouwd uit drie soorten maatregelen of een combinatie hiervan:

  1. Preventieve maatregelen
    Het verlagen van de kans op overstroming door nemen van fysieke maatregelen zoals verhogen van keringen, terreinen en oeverconstructies (in dit gebied gaat het om glooiingen en kademuren).
  2. Ruimtelijke adaptatie
    Beheersen van overstromingsrisico’s door terreinen en assets geschikt te maken voor een overstromingscalamiteit door bijvoorbeeld het verhoogd aanleggen van kwetsbare installaties of terreinen en door gebouwen en assets “waterproof” te maken.
  3. Crisisbeheersing
    Tijdig treffen en uitvoeren van crisisbeheersing en calamiteiten maatregelen waardoor een overstroming beheerst en gecontroleerd kan plaatsvinden en de functies en processen weer snel opgestart kunnen worden. Het gaat hierbij om het opstellen van nood-, herstel en crisisbeheerplannen en het voorbereiden van noodvoorzieningen.

Veiligheid

De Rotterdamse haven heeft de ambitie om de meest veilige en efficiënte haven van de wereld te zijn en werkt hier voortdurend aan. Dit vereist goede samenwerking, waartoe de haven diverse activiteiten onderneemt.