Header image

Merwe-Vierhavens

Hoe kunnen wij je helpen?

Het Merwe-Vierhavengebied (M4H) is een oud haventerrein van circa 100 hectare aan de noordkant van de Maas. Ooit was het één van de grootste fruithavens ter wereld. Nu transformeert de haven tot een nieuw woon- en werkgebied. Hoe werken we aan de waterveiligheid van dit gebied?

De adaptatiestrategie voor dit gebied combineert maatregelen van de deelstrategieën ‘water buiten de deur’ en ‘leven met water’ om het overstromingsrisico te beheersen. In onderstaande figuur zie je in donkergroen de keuze voor ‘leven met water’ en in lichtgroen de keuze voor ‘water buiten de deur’. De pijlen in het gebied visualiseren de evacuatieroutes.

Kaart van het Merwe-vierhavengebied over waterveiligheid. Pijlen visualiseren de evacuatieroutes

Gebouwen

Voor de dijkzones en voor het middengebied is de hoofdkeuze ‘water buiten de deur’. In deze zone is de uitdaging de integratie van een dijkversterking in de stedenbouwkundige opzet. Op plekken met monumentale, beeldbepalende of kapitaalintensieve gebouwen is ophoging geen optie en wordt wet of dry proofing van de bebouwing voorgesteld. Door het op hoogte aanleggen van het geplande regionale fietspad (op 3,9 meter) blijft het gebied ook bij een overstroming toegankelijk. De brug naar het Dakpark biedt een evacuatieroute.

Pieren

Voor de pieren is de hoofdkeuze het thema ‘leven met water’. Op pieren worden de straten die de pieren verbinden met de dijkzones hoger aangelegd met het oog op evacuatie en toegankelijkheid. De gebouwen op de pieren moeten waterrobuust worden gemaakt (bestaande bouw) en aangelegd (nieuwbouw) om het overstromingsrisico te beheersen. Er kan voor wet proofing gekozen worden als de functie op de begane grond of kelder ongevoelig is voor schade door een overstroming. Voor nieuwbouw wordt voorgesteld om de ontwikkelende partijen door communicatie bewust te maken van het overstromingsrisico, zodat dit meegenomen wordt in de ontwikkeling van het gebied.

Risico's en maatregelen

Bekijk welk overstromingsrisico je loopt en welke maatregelen er nodig zijn om jouw bedrijf te beschermen.