Merwe-Vierhavens

Hoe kunnen wij je helpen?

Het Merwe-Vierhavengebied (M4H) is een oud haventerrein van circa 100 hectare aan de noordkant van de Maas. Ooit was het één van de grootste fruithavens ter wereld. Nu groeit de haven langzaam uit tot een nieuw woon- en werkgebied. Hoe werken we aan de waterveiligheid van dit gebied?

Merwe-vierhavengebied vanuit de lucht met de Juice-terminal op de voorgrond
Foto; Aeroview - Dick Sellenraad

De veelbelovende adaptatiestrategie voor dit gebied combineert maatregelen van de deelstrategieën ‘water buiten de deur’ en ‘leven met water’ om het overstromingsrisico te beheersen. In de figuur de visualisatie ervan, met in donkergroen de keuze voor ‘leven met water’ en in lichtgroen ‘water buiten de deur’. De pijlen in het gebied visualiseren de evacuatieroutes.

Kaart van het Merwe-vierhavengebied over waterveiligheid. Pijlen visualiseren de evacuatieroutes

Gebouwen

Voor de dijkzones en voor het middengebied is de hoofdkeuze ‘water buiten de deur’. In deze zone is de uitdaging gelegen in de integratie van een dijkversterking in de stedenbouwkundige opzet. Op plekken met monumentale, beeldbepalende of kapitaalintensieve gebouwen is ophoging geen optie en wordt wet/dry proofing van de bebouwing voorgesteld. Door het op hoogte aanleggen van het geplande regionale fietspad (op 3,9 meter) blijft het gebied ook bij overstroming toegankelijk. De brug naar het Dakpark biedt een evacuatieroute.

Pieren

Voor de pieren is de hoofdkeuze het thema ‘leven met water’. Op pieren worden de straten die de pieren verbinden met de dijkzones hoger aangelegd met het oog op evacuatie en toegankelijkheid. De gebouwen op de pieren moeten waterrobuust worden gemaakt (bestaande bouw) en aangelegd (nieuwbouw) om het overstromingsrisico te beheersen. Er kan voor wet proofing gekozen worden indien de functie op de begane grond of kelder niet gevoelig is voor schade door een overstroming. Voor nieuwbouw wordt voorgesteld om de ontwikkelende partijen door middel van communicatie bewust te maken van het overstromingsrisico, zodat dit meegenomen wordt in de ontwikkeling van het gebied.

Veiligheid

De Rotterdamse haven heeft de ambitie om de meest veilige en efficiënte haven van de wereld te zijn en werkt hier voortdurend aan. Dit vereist goede samenwerking, waartoe de haven diverse activiteiten onderneemt.