Header image
Veiligheid

Dordrecht en overige havens

24 juni 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Voor het buitendijks gelegen havengebied Dordrecht is onderzocht wat de overstromingsrisico’s zijn en hoe je deze kunt beheersen.

Luchtfoto haven van Dordrecht
©Aeroview

Op basis van de huidige verwachte zeespiegelstijging en het landgebruik zijn tot 2100 geen aanvullende maatregelen nodig. Wel adviseren we om bij nieuwe ontwikkelingen, herontwikkelingen, vervangingsinvesteringen en groot onderhoud te kijken hoe de waterveiligheid van de Zeehaven Dordrecht op niveau gehouden kan worden. Hiermee beperken we de kosten en de overlast van de maatregelen. Bij veranderingen in zeespiegelstijging en landgebruik zijn er wellicht eerder maatregelen nodig.

Welke maatregelen kan ik nemen?   

De te nemen maatregelen zijn niet afhankelijk van de locatie of mate van zeespiegelstijging:

  • Leg nieuwe terreinen hoger aan of richt deze waterrobuuster in.  
  • Zorg voor een nood- en herstelplan inclusief noodvoorzieningen.  

Overige gebieden

Ook de kleinere havengebieden zijn onderzocht op waterveiligheid: Alblasserdam, Brielse Maas, havengebied Vlaardingen, landtong Rozenburg en enkele haventerreinen in het Rotterdams stedelijk gebied. Hierbij is onderzocht wat de overstromingsrisico’s zijn en hoe je deze het best kunt beheersen. Per gebied zijn er maatregelen bepaald om de risico’s te beheersen. In onze overstromingskaarten vind je hierover meer informatie. Zoom in op jouw bedrijf en kijk wat het overstromingsrisico is en welke maatregelen je kunt treffen.