Header image
Veiligheid

Maasvlakte

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Eind 2019 is het onderzoek op de Maasvlakte gestart. Doel van het onderzoek is net als bij de andere gebieden om ook hier bij gebruikers van het gebied bewustwording en het gevoel van eigen verantwoordelijkheid te vergroten.

We brengen de overstromingskansen en -gevolgen in beeld, wegen risico’s af en inventariseren en selecteren maatregelen om te komen tot een veelbelovende adaptatiestrategie.