Header image

Botlek en Vondelingenplaat

Hoe kunnen wij je helpen?

Het Botlek- en Vondelingengebied is een gebied met groot economisch belang op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Er zijn hier veel bedrijven gevestigd die een belangrijke schakel vormen in het (petro)chemische cluster in de Rotterdamse haven.

Botlek en Vondelingenplaat (stukje)

Met name een uitgebreid netwerk aan pijpleidingen biedt een veilige, efficiënte en milieuvriendelijke transportoplossing voor natte bulk, zoals ruwe olie en olieproducten. Pijpleidingen vormen verbindingen tussen bedrijven in de haven onderling. Daarnaast staat de haven via pijpleidingen ook in verbinding met belangrijke bestemmingen in Nederland, België en Duitsland.

Europoortkering

Vlakbij de Botlek ligt de Maeslantkering. Die vormt samen met de Hartelkering en de dijkring Rozenburg de Europoortkering. Bij hoge waterstanden (NAP +3 meter en hoger) worden de keringen gesloten. Hierdoor is het achterland en een deel van het havengebied beschermd. De Maeslantkering heeft een faalkans van 1:100. Dit betekent dat bij 100 sluitingen de kering statistisch gezien gemiddeld één keer niet zal sluiten, bijvoorbeeld vanwege een technisch mankement.

De open verbinding met zee vanuit het Hartelkanaal en het Calandkanaal heeft effect op de waterveiligheid. Wanneer de zeewaterstanden in de toekomst zeer hoog worden, kan het water via deze kanalen naar het Botlekgebied stromen. Dit kan schade aan bedrijven en kwetsbare infrastructuur tot gevolg hebben.

Langs het Hartelkanaal ligt de Tuimelkade. Die is in 1996 aangelegd toen het Hartelkanaal een open verbinding met zee kreeg. De Tuimelkade levert extra bescherming voor het Botlekgebied.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat bij een mogelijke overstroming vooral economische schade ontstaat. Dit kan directe schade zijn aan gebouwen, installaties en andere voorzieningen. Maar ook indirecte schade doordat bedrijfsvoering stil komt te liggen en/of infrastructuur niet optimaal kan worden gebruikt. De kans op milieuschade is gering en slachtoffers zijn er niet of nauwelijks.

De indirecte schade is in sommige gevallen gebiedsoverschrijdend. Niet alleen is er grote onderlinge samenhang en afhankelijkheid tussen de verschillende activiteiten in het Botlekgebied, maar ook met de omliggende havengebieden en daarbuiten (bijvoorbeeld in de regio’s Schiphol en Chemelot). De economische schade is sterk afhankelijk van de locatie van de overstroming en het type bedrijf. Het onderzoek heeft een adaptatiestrategie opgeleverd. Die bestaat uit onder andere preventieve gebiedsmaatregelen, klimaatrobuuste ontwikkeling van nieuwe terreinen en noodplannen voor bedrijven en gebieden.

Risico's en maatregelen

Bekijk welk overstromingsrisico je loopt en welke maatregelen nodig zijn om jouw bedrijf te beschermen.