Header image
Veiligheid

Buitendijks

16 mei 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

De haven ligt buitendijks, wat betekent dat voor jou?

Binnendijks gebied wordt beschermd door een netwerk van dijken en keringen en hiervoor ligt de verantwoordelijkheid bij de overheid. Dat geldt niet voor buitendijks gebied: daar zijn bewoners, bedrijven en asset eigenaren zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen ter voorkoming van een overstroming.

Maasmond buitendijks

Hoewel het Rotterdamse havengebied grotendeels buitendijks ligt en open verbindingen met de Noordzee heeft, is het op dit moment goed beschermd tegen overstromingen. Haventerreinen zijn relatief hoog boven zeeniveau aangelegd en worden deels beschermd door stormvloedkeringen, waardoor de Rotterdamse haven één van de waterveiligste havens ter wereld is.

In het havengebied ligt de Maeslantkering, die samen met de Hartelkering en de dijkring Rozenburg de Europoortkering vormt. Bij hoge waterstanden (NAP +3 meter) worden de keringen gesloten en is het achterland beschermd en daarmee ook deels het havengebied. Als de keringen gesloten zijn, kan er opstuwing van rivierwater ontstaan. Ook hierdoor kunnen waterstanden hoger dan NAP +3 meter voorkomen. De Maeslantkering heeft een faalkans van 1:100. Dit betekent dat bij 100 sluitingen de kering statistisch gezien gemiddeld één keer niet zal sluiten, bijvoorbeeld vanwege een technisch mankement. Alleen bij zeer extreme weersomstandigheden zouden bedrijven te maken kunnen krijgen met enige wateroverlast. Tot nu toe is dat nog niet of nauwelijks gebeurd in de haven. Dat betekent echter niet dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn.