Header image

Veilige, gezonde haven en omgeving

28 juni 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Veilige haven

Veiligheid is bij ons topprioriteit. Daarom werken we aan een zo veilig mogelijke haven voor iedereen.

Schone haven en zee

We zetten ons in voor het voorkomen van zwerfvuil in de haven. Zowel op de wal als in het water.

De haven en havenactiviteiten hebben impact op de omgeving. We werken continu aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

Wij werken dagelijks aan de ontwikkeling van de haven van Rotterdam. Ons doel is om ervoor te zorgen dat de haven zo aantrekkelijk mogelijk blijft voor omwonenden, werknemers in de haven, bedrijven en recreatieve bezoekers. Dat kan alleen als wij verantwoordelijkheid nemen voor onze impact op de maatschappij. Daarom werken wij aan een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en leefomgeving. Een omgeving waarin bedrijven investeren, mensen graag wonen en recreëren en flora en fauna zich thuisvoelt.

Zwanen op de Maasvlakte

Verminderen van uitstoot

We werken aan het verminderen van lokale uitstoot. Dat is goed voor het milieu, de natuur en het klimaat. In Rotterdam zoeken we continu naar antwoord op de vraag hoe de haven slimmer, efficiënter, beter en duurzamer kan. Naast de industrie zal ook het transport van goederen naar, in en van het havengebied klimaatvriendelijk moeten worden. Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt samen met partners activiteiten om de logistieke sector te helpen de CO2-uitstoot te verminderen.

Voorkomen geur- en geluidshinder

Het Havenbedrijf wil geur- en geluidshinder voorkomen. We meten en monitoren de lucht actief met een netwerk van e-noses. En we stimuleren en investeren in walstroominstallaties zodat scheepsgeneratoren en hulpmotoren uit kunnen wanneer schepen aan de kade liggen. Samen met de gemeente Rotterdam werken we aan het beperken van geluidshinder in de leefomgeving. Hierbij gaan we uit van balans in de ruimte voor havenontwikkeling, wonen en leven. Daarnaast belonen we schepen die de eigen geluidsproductie in beeld brengen. Zij krijgen hiervoor een bijdrage.

Naast het e-nose netwerk is tevens het luchtmeetnet online beschikbaar waarin iedereen de actuele luchtkwaliteit in de regio kan zien. Het gaat daarbij om absolute metingen van een aantal stoffen op 10 plaatsen in de regio. De e-noses meten veranderingen in de luchtsamenstelling op een groot aantal locaties. Beide netwerken worden door de DCMR gemonitord.

Recreatie Hoek van Holland

HAVENBEDRIJF IN DE SAMENLEVING

Binnen het Rotterdamse havengebied werken we met een dubbele doelstelling: het ontwikkelen van de Rotterdamse haven én het gelijktijdig verbeteren van het woon- en leefklimaat. Dit doen we met sponsoring: het Havenomgevingsfonds. Gemeenten uit de regio Rotterdam kunnen bij het fonds projecten indienen die een bijdrage leveren aan de milieukwaliteit of ruimtelijke kwaliteit.

Bereikbaarheid van de haven

Goede bereikbaarheid is van groot belang voor de haven van Rotterdam. Samen met partners zet het Havenbedrijf zich in om de haven bereikbaar te maken en te houden. Dit doen we door de infrastructuur in beheer bij het Havenbedrijf te verbeteren, we bieden faciliteiten zoals truckparkings. En we zetten in op het ‘verslimmen’ en optimaliseren van het goederenvervoer. Ook werken we nauw samen met partijen in de regio aan het verbeteren van het woon-werkverkeer.

Meeuwen in de haven
Natuur en biodiversiteit in de havens
Woon-werk verkeer in de haven
Woon- werkverkeer
Leerlingen bij FutureLand
Eropuit in de haven

Laatste nieuws

Robert Wehrmeijer van Finco Energies
30 / 11 / 2023

FincoEnergies’ GoodShipping faciliteert duurzame logistieke keten

Aankomst avocado's Rwanda
Duurzaamheid
27 / 11 / 2023

Eerste container met avocado’s uit Rwanda aangekomen in Nederland

De productielocatie en hoofdkantoor van Peute Group in Alblasserdam, verbonden met de BCTN containerterminal aan de Noord. Foto: Peute
Duurzaamheid
20 / 11 / 2023

Vestiging Peute Group in Alblasserdam geeft duurzame impuls aan de regio

Artist illustration van de te bouwen electrolyzer van Eneco
Energietransitie
20 / 11 / 2023

Plan 800 MW Eneco Elektrolyzer brengt doel 2,5 GW waterstofproductie in 2030 dichterbij

Koning Willem-Alexander tijdens zijn bezoek aan Duisport
Energietransitie
15 / 11 / 2023

Eerste stappen waterstof ecosysteem Nederland en Duitsland getoond bij bezoek Koning Willem-Alexander