Header image

Corporate Citizenship

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam is een maatschappelijk betrokken organisatie en wil in de volle breedte een constructieve bijdrage leveren aan de stad Rotterdam. Enerzijds aan het haven- en industriegebied, maar zeker ook aan de leefbare stad en haar bewoners.

Onze purpose – Connecting the world, building tomorrow’s sustainable port – is richtinggevend in de keuze voor sponsoring, subsidies en inzet van mensen voor projecten die te maken hebben met onderwijs en arbeidsmarkt, verbinding stad en haven, sport, recreatie en cultuur.

Beleid

Het Havenbedrijf investeert veel in de stad Rotterdam en haar verbinding met de haven. De purpose van het Havenbedrijf is leidend voor nieuwe partnerships. We erkennen het belang van de SDG’s en kiezen voor het Havenbedrijf relevante projecten. Het Havenbedrijf neemt zoveel mogelijk zelf het initiatief tot sponsoring. Ook brengen we focus aan in onze sponsoractiviteiten. We sponsoren Rotterdamse iconen waarbij de begrippen leiderschap, werken aan wereldklasse en hart voor de omgeving een rol spelen.

Sponsoring

Bekijk een aantal activiteiten die het Havenbedrijf sponsort:

Sponsoraanvraag

Voldoet je activiteit aan de sponsorcriteria die het Havenbedrijf Rotterdam stelt? Dan kun je in aanmerking komen voor sponsoring. Het invullen van het aanvraagformulier is verplicht. Je krijgt een bevestiging als wij je aanvraag hebben ontvangen

Bestemming Havenstad bij het Maritiem Museum

Maritiem Museum: Bestemming Havenstad

Met als aanleiding het 90 jaar bestaan van het Havenbedrijf Rotterdam in 2022 sponsort het Havenbedrijf de meerjarige tentoonstelling ‘Bestemming Havenstad’. Hier ontdekt de bezoeker het verleden, heden en de toekomst van Rotterdam. Deze expositie is een reis door de tijd, die laat zien dat stad en haven elkaar beïnvloeden en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Voor kinderen is er een audiotour. (Foto: Marco de Swart / Maritiem Museum)

Philharmonisch orkest

Rotterdams Philharmonisch Orkest

Dit orkest reist de hele wereld over en heeft zijn thuishaven in Rotterdam. Het Havenbedrijf sponsort het orkest met een tegemoetkoming in de reiskosten en combineert handelsreizen met klanten wereldwijd met een bezoek aan concerten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ook is uit de jarenlange samenwerking een speciale haventune ontstaan die bij zeer verschillende gelegenheden en activiteiten van het Havenbedrijf wordt ingezet.

Jonge fan zwaait naar de helikopter van de marine tijdens de Wereldhavendagen 2022

Wereldhavendagen

Havenbedrijf Rotterdam is samen met de gemeente Rotterdam en de Koninklijke Marine founding father van de Wereldhavendagen die georganiseerd worden in het eerste volledige weekend in september. Met bijzondere schepen, spannende excursies en spektakel op het water, maar ook online wordt aan het grote publiek het belang van de haven voor de Nederlandse en Europese economie getoond. Al bijna 50 jaar. De laatste jaren worden ook steeds meer activiteiten specifiek op jongeren gericht om hen de haven te laten beleven, ook in het kader van Onderwijs en Arbeidsmarkt.

North Sea Jazz festival

North Sea Jazz Festival

Het North Sea Jazz Festival wordt jaarlijks in Ahoy Rotterdam georganiseerd. Sinds 2013 is het Havenbedrijf één van de sponsoren van het North Sea Jazz Festival, waar we jaarlijks klanten en belangrijke stakeholders ontvangen.

De Haaibaai van Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp

Deze dierentuin is een begrip in Rotterdam en daarbuiten. Het Havenbedrijf schenkt al sinds jaar en dag havenmaterialen aan Diergaarde Blijdorp, die worden hergebruikt. Zo kregen de apen eerder bomen en touwen. Ook ontving Blijdorp het oude binnenvaartschip ‘De Haaibaai’ van het Havenbedrijf Rotterdam, dat schoon zeewater brengt voor de dieren in het Oceanium. Eerder schonk de projectorganisatie voor Maasvlakte 2 zonnepanelen aan de dierentuin. Enige jaren geleden werd voor het eerst een bijdrage geleverd aan de expositie ‘ZOO veel plastic’ in het Oceanium.

Diergaarde Blijdorp heeft een kweeksysteem met drijvende kraamkamers ontwikkeld, waarbij de larven van mariene organismen niet alleen in aquaria maar ook op het rif kunnen worden gekweekt. Met dit kweeksysteem is er een hogere overlevingskans van de larven op het rif en kunnen riffen beter worden beschermd. Zo kan een bijdrage worden geleverd aan het redden van het ecosysteem in het Caribisch gebied. Dit systeem wordt uitgetest op RDM en het Rotterdamse initiatief wordt ondersteund door het Havenbedrijf.

DeltaPORT Donatiefonds

Het DeltaPORT Donatiefonds is het ‘burenfonds’ van de Rotterdamse haven. Met dit fonds onderstreept het havenbedrijfsleven samen met het Havenbedrijf Rotterdam haar maatschappelijke betrokkenheid door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan organisaties zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Rotterdam Port Welfare Committee

Het Rotterdam Port Welfare Committee ondersteunt projecten en initiatieven die ten goede komen aan het welzijn van zeevarenden in Rotterdam. Vrijwilligersorganisaties, kerken en ondernemers die iets voor zeelui willen betekenen, kunnen hier een beroep op doen. Het Rotterdam Port Welfare Committee is een gezamenlijk initiatief van Deltalinqs, VRC en Havenbedrijf Rotterdam.

Havenomgevingsfonds

Het Havenomgevingsfonds wordt gebruikt om projecten gericht op de verbetering van de leefomgevingskwaliteit te stimuleren. Gemeenten uit de regio Rotterdam kunnen bij het fonds projecten indienen die een bijdrage leveren aan de milieukwaliteit of ruimtelijke kwaliteit. Bij milieukwaliteit gaat het concreet om onderwerpen als luchtkwaliteit, geluidhinder, stank, bodem- en waterkwaliteit. Bij ruimtelijke kwaliteit om onderwerpen als (sociale) leefbaarheid, landschap, natuur en biodiversiteit, en gezondheid van de regio Rotterdam. Een bijdrage uit het Havenomgevingsfonds is gemaximeerd tot maximaal 40% van de totale projectkosten.

Latest news

Medewerkers van Havenbedrijf Rotterdam en RPHO proosten op de samenwerking

Havenbedrijf Rotterdam en Rotterdams Philharmonisch Orkest slaan de handen ineen voor muziekeducatie op Zuid

Dordt in Stoom Dordrecht

Havenbedrijf Rotterdam blijft Dordtse initiatieven ondersteunen

Overhandiging cheque bij het familiehuis

Personeel Havenbedrijf steunt diverse goede doelen

De Kittenscanner bij het Sophia Kinderziekenhuis

DeltaPORT Donatiefonds geeft Sophia geld voor kittenscanner

Wereldhavendagen

Havenbedrijf Rotterdam sponsort Wereldhavendagen opnieuw voor vijf jaar