Sponsoraanvraag

Hoe kunnen wij je helpen?

Voldoet je activiteit aan de sponsorcriteria die Havenbedrijf Rotterdam stelt? Dan kun je in aanmerking komen voor sponsoring. Het Havenbedrijf neemt zelf het initiatief tot sponsoring van Rotterdamse iconen. Het Havenbedrijf heeft daarnaast samen met Deltalinqs de stichting DeltaPORT Donatiefonds opgericht, dat bijdragen verstrekt aan instellingen en initiatieven op het gebied van cultuur, sport en recreatie in de omgeving van de haven.

Je aanvraag voor sponsoring richt je in eerste instantie aan het DeltaPORT Donatiefonds. Per (deel)gemeente is een bedrag beschikbaar gebaseerd op onder andere het aantal inwoners. Het gaat om de (deel)gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hellevoetsluis, Hoek van Holland, Hoogvliet, Maassluis, Pernis, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne.

Het Havenbedrijf vindt het belangrijk om in de steden waar we actief zijn bij te dragen aan een woon- en leefklimaat. Het Havenbedrijf Rotterdam verzorgt het nautisch beheer en de exploitatie van de haventerreinen in Dordrecht. Het Havenbedrijf heeft daarom ook een overeenkomst met Dordrecht Marketing gesloten om ‘Dordt in Stoom’ te sponsoren en in de tussenliggende jaren steeds twee evenementen of activiteiten waarbij haven, scheepvaart of andere maritieme aspecten een rol spelen. Zij ontvangen elk 10.000 euro. Daarnaast worden vijf kleine projecten via loting met 1.000 euro gehonoreerd.

Cruiseschip bij WPC

Sponsoraanvraag bij het Havenbedrijf

Soms neemt het Havenbedrijf zelf het initiatief om rechtstreeks partijen te sponsoren. Als je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, geef je dit aan via een formulier. Je aanvraag moet wel passen binnen het sponsorbeleid van het Havenbedrijf en voldoen aan een aantal algemene criteria.

Geef een duidelijke omschrijving van...

 • de organisatie en/of activiteit waar het om gaat
 • de reden(en) waarom je sponsoring aanvraagt
 • de aard en omvang van de gewenste sponsorbijdrage
 • een overzicht van eventuele medesponsors
 • een voorstel voor tegenprestatie(s)

Tijdig indienen aanvraag

In het geval van projecten of evenementen moet de sponsoraanvraag twee maanden vóór aanvang daarvan door ons zijn ontvangen. Je kunt je aanvraag alleen schriftelijk bij ons indienen. Dit kan op de volgende manieren:

 1. Online, door middel van het online sponsor aanvraagformulier.
 2. Per post, door het aanvraagformulier te downloaden en (met eventuele bijlagen) te sturen naar:

Havenbedrijf Rotterdam
Afdeling Hospitality & Events/sponsorcommissie
Postbus 6622
3002 AP Rotterdam

Uitgesloten voor sponsoring

 • activiteiten waar het DeltaPort Donatiefonds een bijdrage aan levert of kan leveren; in dit geval wordt je aanvraag doorverwezen
 • Individuen en teams
 • partijen met winstoogmerk
 • partijen met een twijfelachtige reputatie
 • partijen waarmee het Havenbedrijf juridische geschillen heeft, dan wel verwacht
 • activiteiten die milieubelastend en/of onveilig zijn
 • activiteiten met een politiek of religieus karakter
 • activiteiten die in strijd zijn met doelen van het Ondernemings- en Commercieel plan
 • activiteiten die in strijd zijn met de Havenvisie 2030
 • activiteiten die belangrijke stakeholders van het Havenbedrijf kunnen schaden

Let op

Onze selectie is streng. Het invullen van het aanvraagformulier is geen garantie voor honorering van je aanvraag, ook niet als je organisatie volledig aan de voorwaarden voldoet. Je krijgt binnen zes weken een reactie op je aanvraag.