Header image

Sponsoraanvraag

Hoe kunnen wij je helpen?

Het Havenbedrijf investeert veel in de stad Rotterdam en haar verbinding met de haven. De purpose van het Havenbedrijf is leidend voor nieuwe partnerships. We erkennen het belang van de SDG’s en kiezen voor het Havenbedrijf relevante projecten. Het Havenbedrijf neemt zelf het initiatief tot sponsoring van Rotterdamse iconen. Voldoet je activiteit aan de sponsorcriteria die Havenbedrijf Rotterdam stelt? Dan kun je wellicht in aanmerking komen voor sponsoring.

Het Havenbedrijf heeft daarnaast samen met Deltalinqs het DeltaPORT Donatiefonds opgericht, dat bijdragen verstrekt aan instellingen en initiatieven op het gebied van cultuur, sport en recreatie in de omgeving van de haven.

Je aanvraag voor sponsoring richt je in eerste instantie aan het DeltaPORT Donatiefonds. Per (deel)gemeente is een bedrag beschikbaar gebaseerd op onder andere het aantal inwoners. Het gaat om de (deel)gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hellevoetsluis, Hoek van Holland, Hoogvliet, Maassluis, Pernis, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne.

Het Havenbedrijf vindt het belangrijk om in de steden waar we actief zijn bij te dragen aan een woon- en leefklimaat. Het Havenbedrijf Rotterdam verzorgt het nautisch beheer en de exploitatie van de haventerreinen in Dordrecht. Het Havenbedrijf heeft daarom ook een overeenkomst met Dordrecht Marketing & Partners gesloten om activiteiten waarbij haven, scheepvaart of andere maritieme aspecten een rol spelen, te sponsoren.

De Harbour Run in de haven van Rotterdam

Sponsoraanvraag bij het Havenbedrijf

In principe neemt het Havenbedrijf zelf het initiatief om partijen te sponsoren. Soms worden we benaderd voor nieuwe initiatieven die passen bij ons sponsorbeleid. Als je denkt een project te hebben dat hiervoor in aanmerking komt, kun je dit aangeven via dit formulier. Je aanvraag moet wel voldoen aan een aantal algemene criteria:

Geef een duidelijke omschrijving van...

 • de organisatie en/of activiteit waar het om gaat
 • de reden(en) waarom je sponsoring aanvraagt
 • de aard en omvang van de gewenste sponsorbijdrage
 • een overzicht van eventuele medesponsors
 • een voorstel voor tegenprestatie(s)

Uitgesloten voor sponsoring zijn:

 • activiteiten waar het DeltaPort Donatiefonds een bijdrage aan levert of kan leveren. In dit geval wordt je aanvraag doorverwezen
 • individuen en teams
 • partijen met winstoogmerk
 • partijen met een twijfelachtige reputatie
 • partijen waarmee het Havenbedrijf juridische geschillen heeft, dan wel verwacht

Tijdig indienen aanvraag

In het geval van projecten of evenementen moet de sponsoraanvraag twee maanden vóór aanvang daarvan door ons zijn ontvangen. Je kunt je aanvraag alleen schriftelijk bij ons indienen. Dit kan op de volgende manieren:

 1. Online, door middel van het online sponsor aanvraagformulier.
 2. Per post, door het aanvraagformulier te downloaden en (met eventuele bijlagen) te sturen naar:

Havenbedrijf Rotterdam
Afdeling Hospitality & Events/sponsorcommissie
Postbus 6622
3002 AP Rotterdam

Let op

Onze selectie is streng. Het invullen van het aanvraagformulier is geen garantie voor honorering van je aanvraag. Ook niet als je organisatie volledig aan de voorwaarden voldoet. Je krijgt een bevestiging van het indienen van je aanvraag, en zo snel mogelijk na de vergadering een besluit waar niet over gecorrespondeerd kan worden.