Duurzaamheid

Fors minder geurhinder door eNose-netwerk in Rotterdamse haven

12 december 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 2 minuten

Vandaag bestaat het netwerk van eNoses in het Rotterdamse haven- en industriegebied exact tien jaar. Deze ‘snuffelpalen’ hebben mede geleid tot aanzienlijk minder geurhinder voor de omgeving. Het aantal meldingen is in tien jaar meer dan gehalveerd.

Kwamen er in 2012 nog 2104 meldingen van omwonenden binnen bij DCMR Milieudienst Rijnmond, vijf jaar later waren dat er nog maar 1497 en vorig jaar kwamen 976 meldingen binnen. Olieproducten en voedingswaren (o.a. palmolie, granen) veroorzaken de meeste meldingen.

Een e-nose in de Rotterdamse haven
Foto: Marc Nolte

Havenbedrijf Rotterdam heeft de afgelopen tien jaar ruim 250 elektronische neuzen – eNoses  – in de haven geïnstalleerd. Dit zogenoemde eNose-netwerk geeft een beeld van de veranderingen in de luchtsamenstelling in het havengebied. De aanleg en het beheer van het eNose-netwerk passen in het streven van Havenbedrijf Rotterdam naar verdere verduurzaming van het havengebied en vermindering van de overlast van de haven en de industrie voor de directe omgeving.

Ruim 250 eNoses

Momenteel werken zo’n twintig bedrijven in de haven met DCMR en Havenbedrijf Rotterdam samen om, door middel van het eNose-netwerk, de veranderingen in de luchtkwaliteit van de Rotterdamse haven te monitoren. Hierdoor kan indien nodig snel en gericht worden gehandeld. Naast de ruim 250 eNoses in de buitenruimte van de haven, heeft een aantal bedrijven op hun terrein in totaal zo’n 100 eigen elektronische neuzen geïnstalleerd. Deze bedrijfsneuzen zijn vaak nóg nauwkeuriger afgesteld, zodat de bedrijven continu zicht hebben op veranderingen in de luchtkwaliteit op hun terreinen.

De klachtenmonitor van DCMR
De klachtenmonitor van DCMR

Het doel van het netwerk is tweeledig: dagelijks kunnen bedrijven ongewenste emissies in een vroeg stadium herkennen en verhelpen, waardoor bijvoorbeeld geuroverlast wordt voorkomen. In geval van nood waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen, kan het netwerk ook worden gebruikt worden om veiligheidsdiensten te ondersteunen. Zo zijn drie patrouilleboten van het Havenbedrijf uitgerust met eNoses. Als het gaat om het opsporen van veroorzakers van geuroverlast, werkt het Havenbedrijf nauw samen met DCMR, Zeehavenpolitie en het ministerie van ILT.

In de tien jaar dat het Havenbedrijf de eNose van ontwikkelaar Comon Invent gebruikt in de haven, is de software rond de eNoses en data behandeling verder ontwikkeld. Met het netwerk kan nu heel goed de bron van de geuroverlast worden gelokaliseerd, zoals een specifieke tank of afsluiter. Dat is een groot verschil met tien jaar geleden, toen niet meer dan een verdacht terrein worden aangewezen. Ook kan nu worden voorspeld wat een geurpluim gaat doen bij de verwachte weersomstandigheden.

Havenbedrijf Rotterdam is tevreden met het eNose-netwerk. Met het huidige netwerk wordt de hele haven gemonitord.