Header image

Walstroom in Rotterdam

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Walstroom is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Afgemeerde schepen aan de kade draaien veelal op generatoren voor de benodigde energie aan boord. Hierbij vindt uitstoot plaats van onder andere fijnstof, stikstof en CO2. Walstroom biedt de kans om die uitstoot te verminderen door schepen te voorzien van een schone energiebron.

De Rotterdamse haven werkt aan een transitie: we stappen over van fossiele energie naar duurzame energie. Daar is walstroom een belangrijk onderdeel van, zeker als je bedenkt dat jaarlijks tienduizenden schepen de haven van Rotterdam bezoeken.

Aanleg walstroom Holland Amerikakade

Ook Cruiseport Rotterdam is druk bezig de overstap te maken naar walstroom. Het project wordt in de periode zomer 2023 tot medio 2024 gerealiseerd.

Walstroomstudies bij terminals in de Rotterdamse haven

Om walstroom verder in te voeren in de haven van Rotterdam, doen we 4 studies ter voorbereiding van Onshore Power Supply-systemen (OPS). Dit gebeurt bij vier grote terminals in de Rotterdamse haven; de ECT (Amazonehaven), APMT2 (Amaliahaven) en VOPAK (Botlek).

Aanpak walstroom: 'aan de stekker'

Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam voeren een gezamenlijke strategie en ontwikkelprogramma om walstroom voor zeeschepen te versnellen en op te schalen. Het doel is dat in 2030 een groot deel van de zeeschepen ‘aan de stekker’ gaat als ze aan de kade liggen. Dieselgeneratoren kunnen dan uit wat goed is voor de luchtkwaliteit en de CO2-uitstoot. Samen met de bedrijven in de haven en de rederijen wordt er de komende vijf jaar met een reeks projecten ingezet op een versnelling en opschaling van walstroom. Afhankelijk van de ervaringen daarmee, kunnen in 2025 de doelen worden bijgesteld.

Drie pijlers

Diverse scheepssegmenten beschikken al over de juiste technische kenmerken om gemakkelijk over te stappen op walstroom en op te schalen. Maar er zijn ook scheepssegmenten waar dat een stuk lastiger is, of waar aansluiten op walstroom om technische redenen nog helemaal niet mogelijk is. Innovatie en standaardisatie zijn voor deze segmenten dan ook noodzakelijk. Voor de verbetering van de luchtkwaliteit, de reductie van de stikstofdepositie en de verduurzaming van de scheepvaart kiezen we bewust voor een brede ontwikkeling volgens drie pijlers:

  1. Kwaliteit van de leefomgeving centraal
  2. Grote stappen waar het kan
  3. Innovaties en standaardisatie stimuleren waar het moet

Walstroomstrategie

Download de gezamenlijke strategie van gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam.

Latest news

DFDS walstroom
Duurzaamheid

DFDS neemt walstroomvoorziening in gebruik bij terminal in Vlaardingen

vlnr: Boudewijn Siemons (Havenbedrijf Rotterdam), Robert Simons (Gemeente Rotterdam) & Ronald Lugthart (RWG)
Duurzaamheid

Containerterminal Rotterdam World Gateway investeert in walstroom

Conversiepark in aanleg met Holland Hydrogen 1 op Maasvlakte 2

Haven Rotterdam volop in transitie in 2023

Robert Simons, Peter van der Linde, Jeroen Castelijn, Eric van der Schans met walstroomstekker
Energietransitie

Boskalis neemt 2 GWh walstroomvoorziening in gebruik in Rotterdam

Walstroom bord in de haven
Duurzaamheid

Gemeente Rotterdam stimuleert aansluiten op walstroom