Header image

Walstroom in Rotterdam

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Walstroom is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Afgemeerde schepen aan de kade draaien veelal op generatoren voor de benodigde energie aan boord. Hierbij vindt uitstoot plaats van onder andere fijnstof, stikstof en CO2. Walstroom biedt de kans om die uitstoot te verminderen door schepen te voorzien van een schone energiebron.

De Rotterdamse haven werkt aan een transitie: we stappen over van fossiele energie naar duurzame energie. Daar is walstroom een belangrijk onderdeel van, zeker als je bedenkt dat jaarlijks tienduizenden schepen de haven van Rotterdam bezoeken.

Walstroomstudies bij terminals in de Rotterdamse haven

Om walstroom verder in te voeren in de haven van Rotterdam, doen we 4 studies ter voorbereiding van Onshore Power Supply-systemen (OPS). Dit gebeurt bij vier grote terminals in de Rotterdamse haven; de ECT (Amazonehaven), APMT2 (Amaliahaven), VOPAK (Botlek) en de Cruise terminal (Wilhelminakade).


ROTTERDAM PORT MAGAZINE

Floor Schipper is verantwoordelijk voor een team dat zich bezighoudt met het opschalen en versnellen van de implementatie van walstroom in de Rotterdamse haven. De implementatie van walstroom voor binnenvaartschepen langs de stadskades is in volle gang. "Maar de echt grote stappen zullen in samenwerking met de terminals en rederijen gezet moeten worden."

Aanpak walstroom: 'aan de stekker'

Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam voeren een gezamenlijke strategie en ontwikkelprogramma om walstroom voor zeeschepen te versnellen en op te schalen. Het doel is dat in 2030 een groot deel van de zeeschepen ‘aan de stekker’ gaat als ze aan de kade liggen. Dieselgeneratoren kunnen dan uit wat goed is voor de luchtkwaliteit en de CO2-uitstoot. Samen met de bedrijven in de haven en de rederijen wordt er de komende vijf jaar met een reeks projecten ingezet op een versnelling en opschaling van walstroom. Afhankelijk van de ervaringen daarmee, kunnen in 2025 de doelen worden bijgesteld.

Drie pijlers

Diverse scheepssegmenten beschikken al over de juiste technische kenmerken om gemakkelijk over te stappen op walstroom en op te schalen. Maar er zijn ook scheepssegmenten waar dat een stuk lastiger is, of waar aansluiten op walstroom om technische redenen nog helemaal niet mogelijk is. Innovatie en standaardisatie zijn voor deze segmenten dan ook noodzakelijk. Voor de verbetering van de luchtkwaliteit, de reductie van de stikstofdepositie en de verduurzaming van de scheepvaart kiezen we bewust voor een brede ontwikkeling volgens drie pijlers:

  1. Kwaliteit van de leefomgeving centraal
  2. Grote stappen waar het kan
  3. Innovaties en standaardisatie stimuleren waar het moet
Voorblad strategie walstroom

Walstroomstrategie

Download de gezamenlijke strategie van gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam.

Onze visie is ambitieus, maar ook pragmatisch. We gaan nu acht tot tien walstroomprojecten opzetten voor diverse typen zeeschepen. Dat doen we samen met de bedrijven in de haven en met de rederijen. Van die projecten leren we en dan zal blijken of het sneller kan of langzamer moet.
Allard Castelein, CEO, Havenbedrijf Rotterdam

Laatste nieuws

DFDS Terminal
Duurzaamheid
22 / 12 / 2022

Walstroom van Rotterdam Shore Power voor DFDS-terminal in Vlaardingen

Heerema's Thialf & Sleipnir aan walstroom
Duurzaamheid
17 / 3 / 2022

Heerema's offshore schepen met succes ingeplugd op walstroom

Queen-Victoria aan de Holland Amerikakade van Cruise Port Rotterdam
Energietransitie
9 / 3 / 2022

Walstroom voor Cruise Port Rotterdam definitief

Walstroom batterij op het Noordereiland
Energietransitie
4 / 3 / 2022

Proef met extra walstroom uit batterij voor binnenvaart

Aankomst 15 miljoenste container in Rotterdam
24 / 2 / 2022

Haven Rotterdam draaide in 2021 op pre-corona niveau